Khám phá

Tìm thêm những gì bạn đang tìm kiếm.

Khám phá cho phép bạn dễ dàng khám phá các video clip dạy Kinh Thánh từ các câu chuyện Kinh Thánh trong ngày gần đây, lướt qua các Kế hoạch và video nổi bật, xem câu Kinh Thánh thịnh hành. Khám phá cũng cung cấp cho bạn tìm kiếm toàn văn về tất cả nội dung mà YouVersion cung cấp — văn bản Kinh Thánh, Hình ảnh câu Kinh Thánh, Kế hoạch theo ngày, video clip dạy Kinh Thánh và hơn thế nữa. Tìm kiếm nội dung từ các mục sư và giáo viên Kinh Thánh yêu thích của bạn. Tìm kiếm dựa trên các từ khóa như cảm xúc. Thậm chí xem các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên nội dung bạn thích nhất.


 1. Dưới cùng bên phải: Chọn Khám phá thanh, nếu chưa có.
 2. Trên cùng: Chọn mục Tìm kiếm.
 3. Bắt đầu nhập những gì bạn đang tìm kiếm.
  Khi bạn nhập, Khám phá sẽ gợi ý các cụm từ tìm kiếm và hiển thị nội dung liên quan như câu Kinh Thánh, Hình ảnh câu Kinh Thánh, video clip dạy Kinh thánh, Kế hoạch, và hơn nữa.
 4. Chọn kết quả nội dung bất kỳ lúc nào.
  HOẶC
  Kết thúc nhập chính xác những gì bạn muốn, sau đó chọn…
  1. Android:
   🔍
  2. iOS:
   [Search]
Để xem nhiều kết quả nhất, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản YouVersion miễn phí của bạn.
Để tìm kiếm theo Cảm xúc, hoặc cụ thể cho Kế hoạch, Videohoặc Hình ảnh câu Kinh Thánh trong ngày, hãy cuộn xuống dưới cùng.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)