Kế hoạch

Top bài viết 9/10/23 qua Brannon Golden

Tổng quan

Khởi đầu của sự khôn ngoan là thế này: Nhận được sự khôn ngoan, và bất cứ điều gì bạn nhận được, hãy nhận được sự sáng suốt.

Châm ngôn 4: 7

Bằng cách cho cho bạn một ít để đọc hoặc nghe mỗi ngày, Kế hoạch là một cách tuyệt vời để biến Kinh Thánh trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của bạn. YouVersion cung cấp hàng nghìn Kế hoạch, bằng hàng chục ngôn ngữ, với nội dung tĩnh nguyện được thiết kế để giúp bạn khám phá và áp dụng sự khôn ngoan hàng ngày từ Lời Đức Chúa Trời.

Bạn có thể thực hiện một Kế hoạch bởi chính mình hoặc mời bạn bè cùng tham gia vào một Kế hoạch.


Tìm Một Kế Hoạch

 1. Chọn thẻ Kế hoạch, nếu chưa có.
 2. Đầu trang: Chọn Tìm Kế hoạch hoặc Khám phá.
 3. Tìm kiếm theo Từ khoá: chọn 🔍.
  HOẶC
  Android, iOS:
  Tìm kiếm theo Chủ đề: chọn Giúp tôi tìm một Kế hoạch.
  HOẶC
  Xem qua bằng cách cuộn và vuốt.
 4. Khi bạn thấy một Kế hoạch mà bạn quan tâm, hãy chọn . Trang Thông tin của Kế hoạch hiển thị:
  Mô tả. Kế hoạch này nói về điều gì.
  Thời lượng. Kế hoạch này trong bao lâu.
  Đánh giá. Đánh giá từ bạn bè (nếu có).
  Mẫu. Trích đoạn hàng ngày từ Kế hoạch này.
  Lưu để sử dụng sau. Thêm Kế hoạch này vào Kế hoạch của Tôi, để bắt đầu sau.
  Trên cùng bên phải: Chia sẻ. Chia sẻ Kế hoạch này với những người khác.
Tiếp tục bên dưới để bắt đầu Kế hoạch của chính bạn.
HOẶC
Bắt đầu Kế hoạch với Bạn bè
 1. Khi bạn tìm thấy một Kế hoạch bạn muốn thực hiện, hãy chọn Bắt đầu Kế hoạch hoặc Bắt đầu Kế hoạch này.
 2. Chọn Cho chính Tôi.
 3. Chọn Hiển thị với Bạn bè.
  HOẶC
  Chọn Riêng tư.
  Kế hoạch được thêm vào Kế hoạch của Tôi, với lời nhắc ngày bắt đầu.
Khi bạn đã sẵn sàng thực hiện ngày đầu tiên, hãy chuyển đến Kế hoạch, Kế hoạch của tôi và chọn Kế hoạch này.

Hoàn thành một Ngày Kế hoạch

 1. Chọn thẻ Kế hoạch, nếu chưa có.
 2. Chọn Kế hoạch của Tôi, nếu chưa có.
 3. Chọn Kế hoạch mà bạn muốn. Hôm nay được đánh dấu, với các lựa chọn được đánh dấu        ⃝ (chưa hoàn thành).
  Những ngày hoàn thành trước đó được đánh dấu .
 4. Dưới cùng bên phải: Chọn Bắt đầu Đọc.
 5. Đọc lựa chọn đầu tiên.
  HOẶC
  Nghe lựa chọn của ngày hôm nay (nếu có):
  1. Trên cùng bên phải: Chọn Biểu tượng Loa
   Không có biểu tượng loa? Cuộn lên một chút.
   Vẫn không thấy? Phiên bản Kinh Thánh hiện tại của bạn có thể không cung cấp âm thanh.
   Thử Chuyển đổi Phiên bản
  2. Chọn Phát để nghe,Tạm dừng để ngừng.
   Hiển thị Điều khiển: Hiển thị nút Phát bất cứ lúc nào có âm thanh:
   Ẩn Điều khiển: Tắt nút Phát luôn bật.
   Đầu hộp điều khiển âm thanh: Trượt xuống Mũi tên: Thu nhỏ bộ điều khiển. 
   Trên cùng bên phải: Chọn lại Biểu tượng Loa: Hiển thị lại bộ điều khiển.
   Cho phép tiếp tục Phát để tự động vượt qua tất cả các lựa chọn của ngày hôm nay.

Nếu đọc thay vì nghe:

 1. Dưới cùng bên phải: Kết thúc mỗi lựa chọn: chọn >.
 2. Dưới cùng bên phải: Kết thúc lựa chọn cuối cùng, chọn .
  Ngày Kế hoạch hiện tại và các lựa chọn hôm nay được đánh dấu là ✓ (hoàn thành).
  Nếu bất kỳ lựa chọn nào hiển thị         ⃝ (chưa hoàn thành):
  Chọn mà lựa chọn để xem lại.
  HOẶC
  Chọn từng        ⃝ để đánh dấu ✓ (hoàn tất).

Chia sẻ kế hoạch

Khi khám phá một Kế hoạch mà bạn cho rằng bạn bè có thể thích, bạn có thể chia sẻ liên kết đến Kế hoạch đó qua tin nhắn văn bản, email, mạng xã hội, nhắn tin và các ứng dụng khác.

 1. Tìm Kế hoạch bạn muốn chia sẻ, hoặc chọn một Kế hoạch từ Kế hoạch, Kế hoạch của Tôi.
 2. Android, iOS:
  Trên cùng bên phải: Chọn hoặc , Chia sẻ.
  Bible.com:
  Trên cùng bên phải: Chọn Chia sẻ.
 3. Chọn phương phápngười bạn muốn chia sẻ và làm theo lời nhắc.

Bắt kịp kế hoạch

Nếu bạn không theo kịp được Kế hoạch, bạn có thể dễ dàng chuyển ngày Kế hoạch chưa hoàn thành cuối cùng trở thành lựa chọn của ngày hôm nay.

Bắt kịp Kế hoạch không có sẵn trên một Kế hoạch bạn đang thực hiện với Bạn bè.
 1. Chọn thẻ Kế hoạch, nếu chưa có.
 2. Chọn Kế hoạch của Tôi, nếu chưa có.
 3. Chọn Kế hoạch mà bạn muốn. Hôm nay được đánh dấu, với các lựa chọn được đánh dấu ⃝        (chưa hoàn thành).
  Những ngày hoàn thành trước đó được đánh dấu .
 4. Trên cùng bên phải: Chọn hoặc , Bắt kịp Kế hoạch. Ngày chưa hoàn thành cuối cùng trở thành lựa chọn của ngày hôm nay.

Ngừng một Kế hoạch

 1. Chọn thẻ Kế hoạch, nếu chưa có.
 2. Chọn Kế hoạch của Tôi, nếu chưa có.
 3. Chọn Kế hoạch mà bạn muốn ngừng.
 4. Android, iOS:
  Trên cùng bên phải: Chọn  hoặc , Ngừng Kế hoạch này.
  Bible.com:
  Trên cùng bên phải: Chọn , Cài đặt.
 5. Bible.com:
  Dưới cùng: Chọn Ngừng đọc Kế hoạch này.

Kế hoạch với Bạn bè

Kinh Thánh tốt hơn cùng với Bạn bè.

Chia sẻ đời sống thuộc linh với những người mà bạn tin tưởng sẽ kéo bạn lại gần nhau hơn với tư cách là những người bạn. Trải nghiệm những quan điểm khác nhau của mỗi người cho thấy những điều trong Lời của Đức Chúa Trời mà bạn có thể chưa từng thấy. Khi bạn bè tham gia với bạn trong một Kế hoạch, bạn sẽ thấy sự tiến bộ của nhau khi bạn hoàn thành các ngày và bạn có thể nói về nội dung của mỗi ngày trong một khu vực thảo luận riêng tư.

Mặc dù việc tham gia Kế hoạch với Bạn bè yêu cầu tài khoản YouVersion miễn phí, nhưng bạn có thể mời bất kỳ ai bạn muốn. Nếu một người bạn nhấp vào liên kết nhưng họ chưa cài đặt Ứng dụng Kinh Thánh, họ sẽ được dẫn đến trang Ứng dụng Kinh Thánh trên cửa hàng ứng dụng của thiết bị của họ.

Bắt đầu một Kế hoạch với Bạn bè

Khi bạn tìm thấy một Kế hoạch mà bạn muốn thực hiện với bạn bè:

 1. Chọn Bắt đầu Kế hoạch hoặc Bắt đầu Kế hoạch này.
 2. Chọn Với Bạn bè.
 3. Chọn Ngày Bắt đầu.
  Chọn một ngày đủ xa về sau mà bạn bè của bạn có thể chấp nhận trước khi bắt đầu.
 4. Chọn Mời Bạn bè của bạn hoặc Mời Bạn bè.
  Android, iOS:
  Dưới cùng: Mời Bạn bè Sau: Lưu Kế hoạch này vào Kế hoạch của Tôi và hoàn tất việc mời bạn bè sau.
 5. Chọn Bạn bất kỳ mà bạn muốn mời (tối đa: 150). Mỗi người bạn mà bạn chọn hiển thị bên cạnh tên của họ.
  Bỏ chọn: Chọn lại tên của một người bạn.
  Trên cùng: Chọn 🔍 để tìm kiếm Người bạn cụ thể.
  Dưới cùng: Chọn biểu tượng chia sẻ để mời qua tin nhắn văn bản, email hoặc ứng dụng khác.
 6. Khi bạn hoàn tất chọn Bạn bè:
  Dưới cùng: Chọn Mời Bạn bè hoặc Xong. Kế hoạch này được thêm vào Kế hoạch của Tôi với lời nhắc ngày bắt đầu.
  Bất cứ lúc nào trước khi Kế hoạch bắt đầu, bạn có thể thay đổi ngày bắt đầu trong Cài đặt, Thay đổi Ngày Bắt đầu.
Sẵn sàng để bắt đầu ngày đầu tiên? Đi tới Kế hoạch, Kế hoạch của Tôi và chọn Kế hoạch này.

Mời Nhiều Người Tham gia Kế hoạch với Bạn bè

Bất kỳ người tham gia nào trong Kế hoạch với Bạn bè đều có thể mời thêm người vào Kế hoạch đó.

 1. Chọn thẻ Kế hoạch, nếu chưa có.
 2. Chọn Kế hoạch của Tôi, nếu chưa có.
 3. Chọn Kế hoạch mà bạn muốn mời mọi người tham gia.
 4. Trên cùng bên phải: Chọn  hoặc , Người tham gia.
 5. Android, iOS:
  Dưới cùng: Chọn Mời Người khác.
  Bible.com:
  Chọn liên kết để sao chép vào khay nhớ tạm của bạn, sau đó gửi liên kết cho người bạn muốn mời.
Bạn chỉ có thể mời người bằng các thao tác Mời trên trang Người tham gia.
Nếu bạn gửi cho ai đó liên kết sử dụng Chia sẻ, mặc dù người đó sẽ có thể bắt đầu Kế hoạch của riêng mình, họ sẽ không có thể tham gia Kế hoạch với phiên bản Bạn bè.

Rời khỏi một Kế hoạch với Bạn bè

Nếu một người bạn đã mời bạn tham gia một Kế hoạch và bạn đã chấp nhận, bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu bạn đã mời Bạn bè tham gia một Kế hoạch và bất kỳ ai trong số họ được chấp nhận, bạn là Người tổ chức Kế hoạch. Nếu Người tổ chức để lại Kế hoạch mà họ đã khởi xướng, người đầu tiên chấp nhận lời mời sẽ trở thành Người tổ chức mới.

Nếu bạn là Người tổ chức và bạn muốn dừng Kế hoạch:
1. Xóa tất cả những Người tham gia
2. Ngừng Kế hoạch

Rời khỏi một Kế hoạch:

 1. Chọn thẻ Kế hoạch, nếu chưa có.
 2. Chọn Kế hoạch của Tôi, nếu chưa có.
 3. Chọn Kế hoạch mà bạn muốn Rời khỏi.
 4. iOS:
  Trên cùng bên phải: Chọn , Rời khỏi Kế hoạch này.
  Android, Bible.com:
  Trên cùng bên phải: Chọn hoặc , Cài đặt.
 5. Android, Bible.com:
  Dưới cùng: Chọn Ngừng Đọc Kế hoạch này.

Xóa Người tham gia

Khi bạn mời bạn bè tham gia một Kế hoạch, bạn sẽ trở thành Người tổ chức của Kế hoạch đó. Chỉ Người tổ chức Kế hoạch mới có thể xóa người tham gia khỏi kế hoạch đó. (Người tham gia cũng có thể chọn rời khỏi Kế hoạch)

Khi bạn xóa một người tham gia khỏi Kế hoạch với Bạn bè, Kế hoạch sẽ trở thành một Kế hoạch thông thường trong Kế hoạch của Tôi.

Hãy cẩn thận khi xóa người tham gia. Khi Người tổ chức xóa một người tham gia, người đó không thể tham gia lại Kế hoạch.
 1. Chọn thẻ Kế hoạch, nếu chưa có.
 2. Chọn Kế hoạch của Tôi, nếu chưa có.
 3. Chọn Kế hoạch mà bạn đang xóa một người nào đó.
 4. Trên cùng bên phải: Chọn  hoặc , Người tham gia.
 5. Android:
  Nhấn lâu vào Người tham gia mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn Bỏ.
  iOS:
  Vuốt sang trái trên Người tham gia mà bạn muốn xóa, rồi đến Xóa.
  Bible.com:
  Chọn X bên cạnh Người tham gia mà bạn muốn xóa.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)