Thẻ Đọc

Top bài viết 21/2/24 qua Geoff Hensley

Thẻ Đọc là nơi bạn đọc hoặc nghe Kinh Thánh bên trong Ứng dụng Kinh Thánh. Từ đây, bạn có thể tra cứu bất kỳ cuốn sách, chương hoặc câu nào của Kinh Thánh và chọn từ hàng nghìn phiên bản Kinh Thánh khác nhau, bằng hơn 1.500 ngôn ngữ.


Chuyển sang một Phiên bản hoặc Ngôn ngữ Kinh Thánh khác

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Trên cùng: Chọn chữ viết tắt của Phiên bản Kinh Thánh, bên cạnh phần tham khảo chương Kinh Thánh hiện tại.
  Nếu bạn biết tên hoặc tên viết tắt của Phiên bản bạn muốn, hãy chọn 🔍 (trên cùng bên phải), sau đó bắt đầu nhập vào trường Tìm kiếm.
 3. Nếu bạn muốn chuyển đổi Ngôn ngữ, hãy chọn Ngôn ngữ.
  Đề xuất hiển thị các ngôn ngữ bạn đã sử dụng gần đây và các ngôn ngữ phổ biến nhất. Tất cả hiển thị mọi ngôn ngữ mà YouVersion có Kinh Thánh, được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
  Để chuyển trực tiếp đến một ngôn ngữ cụ thể, hãy chọn 🔍 (trên cùng bên phải) và bắt đầu nhập tên ngôn ngữ.
 4. Di chuyển đến Ngôn ngữ mà bạn muốn và chọn.
  Các Phiên bản Kinh Thánh mà YouVersion cung cấp bằng ngôn ngữ bạn đã chọn được liệt kê trước tiên theo gần đây nhất, sau đó theo thứ tự bảng chữ cái. Biểu tượng Loa cho biết Phiên bản đó có cung cấp âm thanh. Tải xuống cho biết rằng Phiên bản có sẵn để sử dụng ngoại tuyến. Dấu kiểm cho biết bạn đã tải xuống Phiên bản Kinh Thánh đó.
  Cách tải xuống các Phiên bản Kinh Thánh
 5. Chọn phiên bản Kinh Thánh mà bạn muốn.

Bible.com:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Trên cùng ở giữa: Chọn chữ viết tắt của Phiên bản Kinh Thánh, bên cạnh phần tham khảo Chương Kinh Thánh hiện tại.
  Trường viết tắt là một trường tìm kiếm. Nếu bạn biết tên hoặc chữ viết tắt của Phiên bản mà bạn muốn, hãy xóa tên viết tắt hiện có, sau đó bắt đầu nhập vào trường đó.
 3. Nếu bạn muốn chuyển đổi Ngôn ngữ, hãy chọn Thay đổi Ngôn ngữ.
  Mỗi ngôn ngữ YouVersion có Kinh Thánh được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
  Để chuyển trực tiếp đến một ngôn ngữ cụ thể, hãy bắt đầu nhập tên ngôn ngữ vào trường Bộ lọc Ngôn ngữ.
 4. Di chuyển đến Ngôn ngữ mà bạn muốn và chọn.
  Các Phiên bản Kinh Thánh mà YouVersion cung cấp bằng ngôn ngữ bạn đã chọn được liệt kê trước tiên theo gần đây nhất, sau đó theo thứ tự bảng chữ cái. Biểu tượng Loa cho biết Phiên bản đó có cung cấp âm thanh.
 5. Chọn phiên bản Kinh Thánh mà bạn muốn.

Chuyển sang một Sách Kinh Thánh Khác

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Trên cùng: Chọn tài liệu tham khảo Chương Kinh Thánh hiện tại.
 3. Cuộn đến Sách Kinh Thánh bạn muốn và chọn.
  Theo mặc định, sách được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong Kinh Thánh bản in.
  Trên cùng bên phải: Lịch sử hiển thị các đoạn gần đây nhất mà bạn đã truy cập.
  Android:
  Trên cùng bên phải: AZ chuyển đổi giữa Sắp xếp theoTruyền thống theo bảng chữ cái.
  iOS:
  Dưới cùng: Thẻ chuyển đổi giữa Sắp xếp theoTruyền thống theo bảng chữ cái.
 4. Chọn Chương mà bạn muốn trong cuốn sách đó.
 5. Android:
  Chọn Câu Kinh Thánh bạn muốn trong chương đó.

Bible.com:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Trên cùng: Chọn tài liệu tham khảo Chương Kinh Thánh hiện tại.
 3. Cuộn đến Sách Kinh Thánh bạn muốn và chọn.
  Sách được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong Kinh Thánh bản in.
 4. Chọn Chương mà bạn muốn trong Sách đó.

Nghe Kinh Thánh Âm thanh

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Trên cùng bên phải:Chọn Biểu tượng Loa.
  Các điều khiển hiển thị cho Phát, Tua nhanh, Tua lại, Dừng lại và hơn thế nữa.
  Nếu bạn không thấy biểu tượng loa, hãy thử cuộn lên một chút. Nếu bạn vẫn không thấy, thì Phiên bản Kinh Thánh bạn hiện đã chọn có thể không cung cấp âm thanh. Thử chuyển sang Phiên bản khác.
 3. Chọn Phát để nghe,Tạm dừng để ngừng.
  Để xem nút Phát được hiển thị bất cứ khi nào có âm thanh, hãy chọn Hiển thị Điều khiển. (Để tắt nút Phát luôn bật, hãy chọn Ẩn Điều khiển)
  Hộp điều khiển âm thanh trên cùng: Để thu nhỏ các điều khiển, hãy trượt xuống Mũi tên.
  Trên cùng bên phải: Để hiển thị lại các nút điều khiển, hãy chọn lại Biểu tượng Loa.

Bible.com:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Trên cùng bên phải:Chọn Biểu tượng Loa.
  Các điều khiển hiển thị cho Phát, Tua nhanh, Tua lại, Dừng lại và hơn thế nữa.
  Nếu bạn vẫn không thấy biểu tượng, thì Phiên bản Kinh Thánh bạn hiện đã chọn có thể không cung cấp âm thanh. Thử chuyển sang Phiên bản khác.
 3. Chọn Phát để nghe,Tạm dừng để ngừng.
  Trên cùng bên phải: Chuyển đổi hiển thị hoặc ẩn điều khiển âm thanh bằng cách chọn Biểu tượng Loa.

Tải xuống các phiên bản Kinh Thánh để Đọc Ngoại tuyến

Đọc Kinh Thánh mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi bạn không có mạng.

YouVersion có đặc quyền cung cấp miễn phí hàng nghìn Phiên bản Kinh Thánh bằng hơn 1.500 ngôn ngữ. Mỗi bản Kinh Thánh chúng tôi cung cấp luôn có sẵn thông qua kết nối internet. Nhờ các sự đồng thuận hào phóng từ các nhà xuất bản Kinh Thánh được chọn, nhiều Phiên bản cũng có sẵn để bạn tải xuống thiết bị di động của mình để sử dụng ngoại tuyến.

Không phải tất cả các Phiên bản Kinh Thánh đều có sẵn để tải xuống.
Kinh thánh đã tải xuống chỉ bao gồm văn bản, không bao gồm âm thanh.
Trước khi bạn cố gắng tải xuống Kinh Thánh, hãy lưu ý các khoản phí dữ liệu từ nhà cung cấp của bạn, nếu có.

Android, iOS:

 1. Đảm bảo thiết bị di động của bạn có kết nối Internet mạnh.
  Nên sử dụng Wi-Fi.
 2. Xác minh bạn Đã Đăng nhập vào ứng dụng.
 3. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 4. Trên cùng: Chọn chữ viết tắt của Phiên bản Kinh Thánh, bên cạnh phần tham khảo chương Kinh Thánh hiện tại.
  Các Phiên bản Kinh Thánh mà YouVersion cung cấp bằng ngôn ngữ bạn đã chọn được liệt kê trước tiên theo gần đây nhất, sau đó theo thứ tự bảng chữ cái. Tải xuống cho biết rằng Phiên bản có sẵn để sử dụng ngoại tuyến. Một dấu kiểm cho biết bạn đã tải xuống Phiên bản Kinh Thánh đó.
 5. Di chuyển đến bản Kinh Thánh mà bạn muốn, sau đó chọn Tải xuống bên cạnh bản Kinh Thánh đó.
 6. Làm theo lời nhắc do nhà xuất bản Kinh Thánh yêu cầu, nếu cần.
 7. Sau khi bạn đã tải xuống tất cả các bản Kinh Thánh mà bạn muốn, hãy chọn (Android) hoặc Xong (iOS).

 

Cách Xóa các Phiên bản Kinh Thánh đã Tải xuống

Kinh Thánh ngoại tuyến không có sẵn tại Bible.com.

Xóa (các) Phiên bản Kinh Thánh đã Tải xuống

Mặc dù các Phiên bản Kinh Thánh đã tải xuống là các tệp văn bản rất nhỏ, đôi khi bạn có thể muốn xóa một tệp này, để giải phóng dung lượng lưu trữ hoặc để khắc phục sự cố.

Android:

 1. Chọn Thêm (≡), Cài đặt, Quản lý Phiên bản Ngoại tuyến.
  Các bản Kinh Thánh bạn đã tải xuống được liệt kê, hiển thị nơi chúng được lưu trên thiết bị của bạn (Bộ nhớ ngoài hoặc Bộ nhớ trong).
 2. Bên cạnh bản Kinh Thánh mà bạn muốn xóa, hãy chọn Bên ngoài hoặc Bên trong, sau đó chọn Xóa.

iOS:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Trên cùng: Chọn chữ viết tắt của Phiên bản Kinh Thánh, bên cạnh phần tham khảo chương Kinh Thánh hiện tại.
  Các Phiên bản Kinh Thánh mà YouVersion cung cấp bằng ngôn ngữ bạn đã chọn được liệt kê trước tiên theo gần đây nhất, sau đó theo thứ tự bảng chữ cái. Dấu kiểm cho biết (các) Phiên bản Kinh Thánh bạn đã tải xuống.
 3. Vuốt sang trái trên bản Kinh Thánh bạn muốn xóa, sau đó Xóa.

 

Kinh Thánh ngoại tuyến không có sẵn tại Bible.com.

Tìm kiếm trong Ứng dụng Kinh Thánh

Khám phá. Tìm thêm những gì bạn đang tìm kiếm.

Thẻ Khám phá cho phép bạn dễ dàng khám phá các video clip dạy Kinh Thánh từ các Câu chuyện Kinh Thánh trong Ngày gần đây, xem qua các Kế hoạch và video Nổi bật, xem các Câu Kinh Thánh và Kế hoạch Kinh Thánh thịnh hành, và nhiều hơn nữa. Khám phá cũng cung cấp cho bạn tìm kiếm toàn văn về tất cả nội dung mà YouVersion cung cấp — văn bản Kinh Thánh, Hình ảnh câu Kinh Thánh, Kế hoạch theo ngày, video clip dạy Kinh Thánh và hơn thế nữa. Tìm kiếm nội dung từ các mục sư và giáo viên Kinh Thánh yêu thích của bạn. Tìm kiếm dựa trên các từ khóa như cảm xúc. Thậm chí xem các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên nội dung bạn thích nhất.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn Thẻ Khám phá, nếu chưa có.
 2. Trên cùng: Chọn mục Tìm kiếm.
 3. Bắt đầu nhập điều mà bạn đang tìm kiếm.
  Khi bạn nhập, Khám phá sẽ gợi ý các cụm từ tìm kiếm và hiển thị nội dung liên quan như câu Kinh Thánh, Hình ảnh câu Kinh Thánh, video clip dạy Kinh Thánh, Kế hoạch, nhiều hơn.
 4. Kết thúc nhập chính xác những gì bạn muốn, sau đó chọn 🔍 (Android) hoặc Tìm kiếm (iOS).
  HOẶC
  Bạn có thể chọn nội dung kết quả bất kỳ lúc nào.
  Để xem nhiều kết quả nhất, hãy đảm bảo bạn Đã đăng nhập bằng Tài khoản YouVersion miễn phí của mình.
  Để tìm kiếm theo Cảm xúc, hoặc cụ thể cho Kế hoạch, Videohoặc Hình ảnh câu Kinh Thánh trong ngày, hãy cuộn xuống dưới cùng.

Bible.com:

 1. Trên cùng: Chọn mục Tìm kiếm.
 2. Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm, sau đó chọn 🔍.
 3. Bên trái: Chọn từ văn bản Kinh Thánh, Người dùng, hoặc Kế hoạch.

So sánh các phiên bản Kinh Thánh hoặc Xem các Phiên bản Song song

Xem qua một đoạn Kinh Thánh trong nhiều Phiên bản Kinh Thánh có thể giúp bạn hiểu rõ hơn, cung cấp cho bạn một góc nhìn khác và thậm chí giúp bạn nhìn thấy những điều bạn không nhận thấy trước đây. So sánh các Phiên bản Kinh Thánh hiển thị những so sánh này dưới dạng danh sách. Chế độ Song song cho phép bạn xem các đoạn văn dài hơn, hai phiên bản cùng một lúc và so sánh chúng cạnh nhau.

So sánh các phiên bản Kinh Thánh

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Chọn mỗi Câu Kinh Thánh mà bạn muốn so sánh.
  Dấu gạch chấm dưới cho biết bạn đã chọn (những) câu Kinh Thánh nào và một trình đơn tùy chọn sẽ hiển thị.
 3. Chọn So sánh.
  (Các) câu Kinh Thánh bạn đã chọn hiển thị trong các Phiên bản Kinh Thánh bạn đã chọn.
  Từ danh sách này, bạn có thể:
  Sắp xếp lại thứ tự danh sách:
  1. Trên cùng bên phải: Chọn biểu tượng Stack (Android) hoặc Chỉnh sửa (iOS).
  2. Bấm lâu trên Phiên bản và kéo nó vào nơi bạn muốn nhìn thấy nó trong danh sách.

  Xóa các Phiên bản:
  1. Bên trái: Chọn Dấu trừ màu Đỏ bên cạnh một Phiên bản.

  Thêm Phiên bản:
  1. Dưới cùng: Chọn nút Dấu cộng (+).
 4. Trên cùng bên phải: Khi bạn sắp xếp xong danh sách, hãy chọn (Android) hoặc Xong (iOS).
 5. Trên cùng bên trái: Để quay lại trình đọc Kinh Thánh, hãy chọn (Android) hoặc Đóng (iOS).

Xem các Phiên bản ở Chế độ Song song

iPhone, iPad:

 1. Chỉnh thiết bị của bạn thành Chế độ Ngang.
 2. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 3. Trên cùng bên phải: Chọn biểu tượng Chế độ song song.
  Ở chế độ ngang, biểu tượng ở trên cùng bên phải chuyển đổi giữa Chế độ Song song và chế độ xem một phiên bản trong trình đọc Kinh Thánh.
  iPhone:
  Bạn cũng có thể quay lại chế độ xem một phiên bản bằng cách xoay thiết bị của mình trở lại vị trí dọc.
 4. Đầu trang: Chọn hai Phiên bản Kinh Thánh bạn muốn so sánh, một ở hai bên của phần tham khảo Chương Kinh Thánh hiện tại.
  Cách Chọn các Phiên bản Kinh Thánh

Bible.com:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Trên cùng bên phải: Chọn Song song.
 3. Đầu trang: Chọn hai Phiên bản Kinh Thánh mà bạn muốn so sánh.
  Cách Chọn các Phiên bản Kinh Thánh
 4. Trên cùng bên phải: Để quay lại chế độ xem một phiên bản, bất kỳ lúc nào, chỉ cần chọn Thoát Chế độ Song song.

 

Chế độ Song song có sẵn ở chế độ ngang trên máy tính bảng Android.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)