Các Chủ đề Khác

Nguồn cấp dữ liệu Trang chủ

Khi bạn mở Ứng dụng Kinh Thánh, nguồn cấp dữ liệu Trang chủ của bạn hiển thị cho bạn hoạt động gần đây trong ứng dụng của bạn và Bạn bè của bạn cũng như nội dung có liên quan trong ngày của bạn, chẳng hạn như Câu Kinh Thánh trong ngày và Kế hoạch Nổi bật.

Dấu chấm (●) bên cạnh thẻ tiêu đề chỉ nội dung mới.
iOS:
Dành cho thẻ bạn: Hoạt động và nội dung của bạn
Thẻ cộng đồng: Hoạt động của Bạn bè

Sắp xếp lại Nguồn cấp Dữ liệu Trang chủ của Bạn

iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
 2. Chọn Thẻ cho Bạn, nếu chưa có.
  Các hoạt động trên thẻ Cộng đồng hiển thị theo thứ tự thời giankhông thể được sắp xếp lại.
 3. Ở trên cùng bên phải của bất kỳ phần nào trên thẻ Dành cho bạn, chọn , Sắp xếp lại.
  Bạn cũng có thể cuộn đến phía dưới cùng của nguồn cấp dữ liệu Trang chủ và chọn Sắp xếp lại các Phần này.
 4. Nhấn và giữ phần,
  rồi kéo phần đó đến thứ tự mà bạn muốn phần đó xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu Trang chủ của mình.
 5. Sau khi bạn hoàn tất việc sắp xếp lại các phần:
  Trên cùng bên phải: Chọn Hoàn tất để lưu các thay đổi của bạn.
  HOẶC
  Trên cùng bên trái: Chọn Hủy để quay lại mà không lưu.
Sắp xếp lại nguồn cấp dữ liệu Trang chủ là không khả dụng trên Android hoặc trên Bible.com.

Câu Kinh Thánh về những Câu chuyện trong Ngày

Hãy tận hưởng khoảng khắc với Đức Chúa Trời, mỗi ngày.

Câu Kinh Thánh về những Câu Chuyện trong Ngày giúp bạn hướng tấm lòng và tâm trí của mình về Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài. Mỗi ngày, một Câu chuyện mới trình bày câu Kinh Thánh trong Ngày, sau đó cung cấp ngữ cảnh hữu ích với nội dung liên quan, có thể bao gồm các yếu tố như video giảng dạy, câu hỏi suy ngẫm, tĩnh nguyện dựa trên Kế hoạch Kinh Thánh, Lời Cầu nguyện, chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh, và nhiều hơn nữa.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn Thẻ Dành cho Bạn, nếu chưa có.
 2. Cuộn đến đầu trang Nguồn cấp dữ liệu Trang chủ,
  rồi chọn Mở Câu chuyện.
  Hầu hết các bảng bao gồm tiêu đề mô tả như Chào Mừng, Kinh Thánh, Suy ngẫm, Tĩnh nguyện, Cầu nguyện, v. v.
 3. Nhấn vào bên phải của màn hình để tiến,
  HOẶC
  Nhấn vào bên trái của màn hình để lùi lại,
  theo lời nhắc khi bạn tiếp tục.
  Trên cùng bên trái: Để đóng Câu chuyện hôm nay, hãy chọn X.
  Một số bảng, chẳng hạn như Kinh Thánh và Lời Cầu nguyện, bao gồm nội dung mà bạn có thể chia sẻ. Chọn biểu tượng Chia sẻ và làm theo lời nhắc.

Tùy chọn Bổ sung:

 • Suy ngẫm. Chọn Thêm câu Trả lời của riêng Bạn để lưu Ghi chú vào Câu Kinh Thánh trong ngày của ngày hôm đó.
 • Tĩnh Nguyện. Chọn Đọc Thêm để xem phần còn lại của sự tĩnh nguyện. Chọn Lưu cho Sau để thêm Kế hoạch đó vào Kế hoạch của tôi.
 • Lời Cầu nguyện. Chọn Thêm vào Danh sách Cầu nguyện để lưu Lời Cầu nguyện hôm nay vào Danh sách Cầu nguyện của bạn.
 • Hình ảnh câu Kinh Thánh. Chọn Lưu vào Hồ sơ để lưu Hình ảnh hôm nay thành Hình ảnh của bạn và thêm vào nguồn cấp dữ liệu Trang chủ của bạn.
Câu Kinh Thánh về Câu Chuyện trong Ngày không có trên Bible.com.

Trải nghiệm Kinh Thánh dành cho Thiếu Nhi

Trải nghiệm Kinh Thánh cho Thiếu nhi cung cấp cái nhìn sâu sắc về Kinh Thánh hấp dẫn, phù hợp cho thiếu nhi đang lớn nhưng chưa sẵn sàng với nội dung dành cho thanh thiếu niên. Nội dung mỗi ngày dựa trên Câu Kinh Thánh trong Ngày, được thiết kế để giúp con bạn thiết lập nhịp điệu tìm kiếm Đức Chúa Trời hàng ngày của chúng.

Android, iOS:
Bật Trải nghiệm Kinh Thánh cho Thiếu nhi:
Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm)Cài đặt, Trải nghiệm Kinh Thánh cho Thiếu nhi.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn Thẻ Dành cho Bạn, nếu chưa có.
 2. Cuộn đến đầu trang Nguồn cấp dữ liệu Trang chủ,
  rồi chọn bất kỳ nơi nào trên Trải nghiệm Kinh Thánh cho Thiếu nhi.
  Hầu hết các bảng bao gồm các tiêu đề mô tả như Kinh Thánh, Suy gẫm, Cầu nguyện, v. v.
 3. Nhấn vào bên phải của màn hình để tiến,
  HOẶC
  Nhấn vào bên trái của màn hình để lùi lại,
  theo lời nhắc khi bạn tiếp tục.
  Trên cùng bên trái: Để đóng Trải nghiệm Kinh Thánh cho Thiếu nhi, hãy chọn X.

Thành tố điều khiển

Các thành rố điều khiển cho phép bạn truy cập ngay lập tức, dễ dàng vào các chức năng đặc biệt của Ứng dụng Kinh Thánh --  chẳng hạn như Câu Kinh Thánh trong ngày, Hình ảnh câu Kinh Thánh trong ngày, các ngày trong Kế hoạch của bạn cho hôm nay, v. v.  - bằng cách cho phép bạn đặt chúng trực tiếp trên màn hình chính trên thiết bị của bạn.

Các thành tố điều khiển hoạt động khác nhau trên các thiết bị Android và iOS và chúng cung cấp các tùy chọn khác nhau. Các thành tố điếu khiển không có trên Bible.com.

Thêm một Thành tố điều khiển

Android:

 1. Màn hình chính: Nhấn lâu và giữ trên khoảng trống bất kỳ.
 2. Chọn các Thành tố điều khiển.
  Trong bước tiếp theo, đặt thành tố điều khiển của bạn cẩn thận. Các thành tố điều khiển chiếm nhiều dung lượng trên màn hình của bạn hơn so với các ứng dụng. Khi bạn thả một thành tố điều khiển, , nó có thể chiếm chỗ các ứng dụng xung quanh nó theo những cách bạn không mong đợi.
 3. Nhấn lâu trên thành tố điều khiển mà bạn muốn,
  kéo thành tố điều khiển đó vào vị trí bạn muốn trên Màn hình chính,
  rồi thả vào.
 4. Nếu có: Chọn tùy chọn thành tố điều khiển của bạn,
  rồi chọn Lưu.

iOS:

Các thành tố điều khiển có sẵn trên iOS 14 và các hệ điều hành mới hơn.
 1. Màn hình chính: Nhấn lâu giữ trên ứng dụng bất kỳ hoặc khoảng trống cho đến khi các ứng dụng lắc lư.
 2. Trên cùng bên trái: Nhấn vào +.
 3. Tìm hộp Thành tố Điều khiển: Nhập Kinh Thánh,
  rồi chọn Tìm kiếm.
 4. Chọn Kinh Thánh.
 5. Vuốt đến thành tố điều khiển mà bạn muốn.
 6. ChọnThêm Thành tố điều khiển.
  Trong bước tiếp theo, đặt thành tố điều khiển của bạn cẩn thận. Các thành tố điều khiển chiếm nhiều dung lượng trên màn hình của bạn hơn so với các ứng dụng. Khi bạn thả một thành tố điều khiển, , nó có thể chiếm chỗ các ứng dụng xung quanh nó theo những cách bạn không mong đợi.
 7. Kéo thành tố điều khiển mà bạn muốn trên Màn hình Chủ của bạn,
  rồi thả vào.
  Bạn di chuyển các thành tố điều khiển xung quanh giống như cách bạn di chuyển các ứng dụng. Các thành tố điều khiển chỉ đơn giản là kích thước khác so với các ứng dụng.
 8. Trên cùng bên phải: Khi bạn có thành tố điều khiển ở nơi bạn muốn,
  chọn Hoàn Tất.

Thay đổi kích thước một Thành tố điều khiển

Android:

 1. Màn hình chính: Nhấn giữ trên thành tố điều khiển mà bạn muốn thay đổi kích thước.
 2. Nhấn giữ trên bất kỳ dấu chấm nào ở các cạnh của thành tố điều khiển,
  rồi kéo để thay đổi kích thước.
 3. Khi bạn hoàn tất việc thay đổi kích thước,
  chọn bất kỳ nơi nào bên ngoài thành tố điều khiển.
Thành tố điều khiển iOS không thể thay đổi kích thước.

Xóa một Thành tố điều khiển

Android:

 1. Nhấn giữ trên thành tố điều khiển mà bạn muốn xóa,
  kéo nó lên X Xóa,
  rồi thả vào đó.

iOS:

 1. Nhấn giữ trên thành tố điều khiển mà bạn muốn xóa.
 2. Chọn Xóa Thành tố điều khiển.

Hành trình đọc

Hành trình đọc khuyến khích bạn kết nối với Kinh Thánh mỗi ngày bằng cách hiển thị cho bạn bạn đã mở Ứng dụng Kinh Thánh trong bao nhiêu ngày liên tiếp. Mỗi ngày bạn mở Ứng dụng Kinh Thánh (ngay cả khi bạn không kết nối với mạng), Hành Trình Đọc của bạn sẽ tăng thêm 1. (Ứng dụng Kinh Thánh đo lường một ngày bằng khoảng thời gian 24 giờ từ 12:01 sáng đến 12 giờ đêm theo múi giờ của bạn.)

Hành Trình Đọc của bạn được liên kết với tài khoản YouVersion miễn phí của bạn. Mỗi ngày khi bạn mở Ứng dụng Kinh Thánh hoặc truy cập Bible.com, ngày đó được tính vào Hành Trình Đọc của bạn --- miễn là bạn đăng nhập trên thiết bị đó.
Bible.com:
Hành Trình Đọc chỉ hiển thị trên thiết bị AndroidiOS không có tại Bible.com.

Tuần Hoàn hảo

Tuần Hoàn hảo là một phần mở rộng của Hành Trình Đọc, khuyến khích bạn với quan điểm về sự tiến bộ lâu dài của bạn - ngay cả khi bạn phá vỡ Hành Trình Đọc của mình. Một Tuần Hoàn hảo là một chuỗi 7 ngày Hành Trình Đọc, được tính từ Chủ nhật đến Thứ 7, trong múi giờ của bạn. Số Tuần Hoàn hảo của bạn là tổng số đang hoạt động, tích lũy của tất cả các Tuần Hoàn hảo của bạn.


Cách Bật lời Nhắc Hành Trình Đọc

Ứng dụng Kinh Thánh có thể giúp bạn ghi nhớ kết nối với Kinh Thánh mỗi ngày (và duy trì Hành Trình Đọc của bạn) bằng cách gởi cho bạn lời nhắc hàng ngày. Khi bạn bật lời nhắc Hành Trình Đọc, nếu bạn không mở Ứng dụng Kinh Thánh trước 7 giờ tối theo múi giờ của mình, Ứng dụng Kinh Thánh sẽ gửi cho bạn Thông báo Đẩy.

Android hoặc iOS:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouVersion miễn phí của mình.
  Đây là cách Đăng nhập
 2. Chọn ≡ (Thêm),
  Cài đặt,
  Cài đặt Thông báo,
  Thông báo Đẩy.
 3. Trên cùng: Chọn lời nhắc về Hành Trình Đọc.
  Bible.com:
  Nếu bạn mở Bible.com và đăng nhập vào tài khoản YouVersion miễn phí của mình, ngày đó sẽ được tính vào Hành Trình Đọc của bạn. Tuy nhiên, Bible.com không hiển thị Hành Trình Đọc. Và, bạn không thể bật lời nhắc Hành Trình Đọc tại Bible.com.

Gởi Yêu cầu Cầu nguyện hoặc đặt Câu hỏi Thần học

…nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. 

1 Phi-e-rơ 3:15

Mục tiêu chính của chúng tôi thông qua kênh này là cung cấp hỗ trợ sản phẩm đẳng cấp thế giới cho các thành viên cộng đồng của chúng tôi trong Ứng dụng Kinh Thánh.

Chúng tôi có lòng trắc ẩn đối với các câu hỏi và yêu cầu cầu nguyện khác của bạn, và để đảm bảo bạn nhận được phản hồi tốt nhất có thể, chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Thuộc Linh của chúng tôi.

Hãy điền vào mẫu này, và họ sẽ đáp ứng lại cho bạn.


Yêu cầu một Tính năng

Chúng tôi tin rằng việc thiết lập nhịp sống hàng ngày để tìm kiếm sự thân mật với Đức Chúa Trời có khả năng biến đổi cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra những trải nghiệm phù hợp với văn hóa, tập trung vào Kinh Thánh: để khuyến khích và thách thức mọi người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu bạn có ý kiến mà bạn tin rằng có thể giúp thúc đẩy sứ mệnh này, vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi thông qua Mẫu Ý kiến Sản phẩm của chúng tôi.


Thiếu những câu Kinh Thánh?

Khi bạn đọc hoặc nghe Kinh Thánh, đôi khi bạn có thể nhận thấy một số đoạn Kinh Thánh có vẻ không “khớp” trong các phiên bản Kinh Thánh khác nhau. Điều này không phải có nghĩa là người dịch hoặc nhà xuất bản Kinh Thánh đã thay đổi hoặc loại bỏ các câu Kinh Thánh. Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là những văn bản đó đã được dịch vào những thời điểm khác nhau, với những học giả khác nhau đang nghiên cứu chúng, thậm chí có thể từ những văn bản nguồn khác nhau. (Chỉ là một ví dụ, một số trong số Cuộn Biển Chết, được phát hiện vào năm 1947, cũ hơn các cuộn được cung cấp cho những dịch giả Kinh Thánh King James, người bắt đầu công việc vào năm 1604)

Những khác biệt nhỏ này không làm thay đổi các học thuyết cốt lõi của đức tin Cơ Đốc theo bất kỳ cách nào.

Nhiều bản Kinh Thánh mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như Phiên bản Quốc tế Mới và Phiên bản Chuẩn tiếng Anh, bao gồm các chú thích cho thấy những khác biệt về bản dịch này. Để chuyển đổi các tham chiếu này trên Android hoặc iOS, hãy chọn ≡ (Thêm), Cài đặt (biểu tượng bánh răng), Đọc Kinh Thánh, Tham khảo chéo. Sau đó, để đọc nội dung của những chú thích này, chỉ cần chọn bong bóng chú thích bất cứ lúc nào bạn nhìn thấy trong văn bản Kinh Thánh.

Các tài liệu tham khảo chéo luôn hiển thị tại Bible.com.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Biểu mẫu Hỗ trợ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về bản dịch Kinh Thánh

Học giả Kinh Thánh vẫn hoạt động cho đến ngày nay, với việc dịch thuật bằng nhiều ngôn ngữ hơn bao giờ hết, thông qua mối quan hệ đối tác toàn cầu được tạo ra để đảm bảo mọi người trên trái đất đều có cơ hội trải nghiệm Lời Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ của họ.

Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh cho mọi người, chiến dịch của YouVersion nhằm hoàn thành công việc dịch Kinh Thánh sang mọi ngôn ngữ.


Yêu cầu một phiên bản Kinh Thánh

Thông qua sự hào phóng của đối tác Xuất bản Kinh Thánh của chúng tôi, YouVersion là đặc quyền để cung cấp hơn 2.200 phiên bản Kinh Thánh, trong hơn 1.500 ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu có một phiên bản Kinh Thánh chúng tôi không cung cấp mà bạn muốn xem, hãy hoàn điền vào Mẫu Yêu cầu Phiên Bản Kinh Thánh của chúng tôi.


Giới thiệu về Quy trình Câu Kinh Thánh trong Ngày

Câu Kinh Thánh trong Ngày cung cấp một câu Kinh Thánh độc đáo cho mỗi ngày trong năm, được nhân viên của YouVersion tuyển chọn cẩn thận để khích lệ, truyền cảm hứng hoặc thách thức bạn.

Không có câu Kinh Thánh trong Ngày nào là từng được chọn trùng với hoặc tương quan với tin tức, cũng không thể hiện hoặc ngụ ý bất kỳ quan điểm triết học, thần học hoặc chính trị nào về các sự kiện hiện tại.

Ngược lại:

Để cung cấp hình ảnh đáng giá của một năm cho câu Kinh Thánh trong ngày - bằng nhiều ngôn ngữ - chúng tôi phải lập kế hoạch, thiết kế và tạo từng hình ảnh trước thời điểm chúng tôi dự định phát hành. Vào gần cuối mỗi năm, một nhóm nhỏ vạch ra toàn bộ lịch câu Kinh Thánh trong Ngày cho năm tới, chỉ định một câu Kinh Thánh duy nhất cho mỗi ngày.

Trong vài tháng tới, khi các nhà thiết kế đồ họa của chúng tôi hoàn thành nhiều hình ảnh cần thiết cho mỗi câu Kinh Thánh trong Ngày (một cho mỗi ngôn ngữ mà chúng tôi cung cấp), những hình ảnh này sẽ được tải lên cơ sở dữ liệu. Sau đó, dựa trên lịch trình đặt trước, mỗi ngày vào lúc nửa đêm, trong mỗi múi giờ, câu Kinh Thánh trong Ngày của ngày hôm đó sẽ tự động tải lên bộ nhớ ẩn của máy chủ. Sau khi điều đó xảy ra ở múi giờ đầu tiên, không có cách nào để chúng tôi thay đổi hoặc hủy bỏ câu Kinh Thánh trong của ngày hôm đó - bởi vì chúng tôi không thể “lấy lại” hình ảnh câu Kinh Thánh trong ngày từ các thiết bị đã tải chúng xuống.

Một lần nữa, mục đích của câu Kinh Thánh trong Ngày là không bao giờ bình luận về các sự kiện hiện tại.

Tại YouVersion, chúng tôi tin rằng việc theo đuổi sự thân mật với Đức Chúa Trời có sức mạnh để biến đổi cuộc sống của bạn. Vì lý do đó, chúng tôi chọn lọc cẩn thận từng câu Kinh Thánh trong Ngày với mục đích cụ thể là khích lệ, truyền cảm hứng hoặc thách thức bạn tiếp tục tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày.


Giới thiệu về Quyền riêng tư và Dữ liệu của Bạn

Cách YouVersion Quản lý quyền, Dữ liệu và Quyền riêng tư của Bạn

Chính sách Quyền riêng tư của YouVersion

Hoạt động Kinh Thánh mà Bạn bè của Bạn có thể Xem

Cài đặt Quyền riêng tư cho Ghi chú

Điều khoản Sử dụng của YouVersion


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)