Gi til YouVersion eller til bibeloversettelse

Oppdatert 28/11/23 av Caleb Lenehan

Vi tror at det å søke intimitet med Gud har makten til å forandre folks liv. Når du gir til YouVersion, hjelper du oss med å fortsette å lage verktøy som hjelper mennesker over hele verden til å komme nærmere Gud hver dag. Når du gir til bibeloversettelse, hjelper du våre betrodde partnere å sikre at hver person på jorden har mulighet til å erfare Guds Ord på sitt eget språk.


Hvordan gi

 1. I appen: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (øverst til høyre).
  ELLER
  på nett: besøk https://give.bible.com/give.
  ELLER
  android-nettbrett: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎ Gi] (sidemeny).
 2. Velg valuta.
  Apper: høyre side.
  give.bible.com/give: nederst på siden.
 3. Tast inn beløpet du vil gi.
  ELLER
  et standardbeløp.
  Apper: bunnen av skjermen.
  give.bible.com/give: under feltet Beløp.
 4. Velg YouVersion eller Bibeloversettelse.
 5. Velg En gang, Ukentlig, Annenhver uke, To ganger per måned (1. & 15.)eller Månedlig.
 6. Velg Gi gave for å velge dato når du vil gi gaven.
  Tilgjengelige datoer avhenger av frekvensen du velger.
 7. Første gang: legg til din Gi-metode.
  Hvis du har gitt før: velg hvilken givermetode du ønsker å bruke.
 8. Velg [Gi nå].
  Gi-knappen du ser, avhenger av hvilken metode du valgte.
For å gi via post, send sjekken eller postanvisningen din til:

YouVersion Team
4600 E. 2nd St.
Edmond, OK  73034


Husk å angi på sjekken eller postanvisningen om gaven din er for YouVersion eller for bibeloversettelse.

Se din giverhistorie

 1. I appen: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (øverst til høyre).
  ELLER
  på nett: besøkhttps://give.bible.com/give.
 2. Nederst til venstre: velg Giverhistorie.
 3. Velg år.
Nederst på skjermen:
YouVersion vil ved begynnelsen av hvert år sende deg en oversikt over din giverhistorie for det foregående året, for eget bruk eller for skattemessige formål. Velg hvordan du vil motta denne uttalelsen, fyll ut eventuelle obligatoriske felt (for eksempel adresse), og velg (Lagre) øverst til høyre.
Øverst til venstre:
Last nedfor å laste ned en kopi av giverhistorien din.

Årlig giveroversikt

På begynnelsen av hvert år sender YouVersion deg en oversikt over din gavehistorikk for foregående år, for din oversikt og for skatteformål. Alle donasjoner er beregnet i U.S. dollar, og brukes til å støtte YouVersions driftskostnader. YouVersion er en digital tjeneste fra Life.Church. Hvis du har spørsmål om YouVersions årlige gaveoversikt, kan du sende oss en e-post tilgiving@youversion.com.

Hvis du har mer avanserte spørsmål, kan du søke råd fra en kvalifisert skatterådgiver.

For å velge hvordan du vil motta din årlige giveroversikt:

 1. I appen: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (øverst til høyre).
  ELLER
  på nett: besøkhttps://give.bible.com/give.
 2. Nederst til venstre: velg Giverhistorie.
 3. Nederst på giverhistorieskjermen: velg Type oversikt.
 4. Velg de formatene som du ønsker å motta uttalelsen på. En hake vises ved siden av hvert format du velger.
 5. Fyll ut alle påkrevde felt (for eksempel din adresse).

Etter at du har fullført all nødvendig informasjon:

 1. Øverst til høyre: velg [Save].
Øverst til venstre:
Last nedfor å laste ned en kopi av giverhistorien din.

Se den planlagte givingen din

Du kan planlegge gaver til å være én gang, ukentlig, annenhver uke, to ganger hver måned (1. & 15.) eller månedlig.

 1. I appen: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (øverst til høyre).
  ELLER
  online: besøk https://give.bible.com/give.
 2. Nederst til høyre: velg Planlagt giving.

Etter at du er ferdig med å se/legge til planlagte gaver:

 1. Øverst til høyre: velg Ferdig.

Legg til en givermetode

 1. I appen: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (øverst til høyre).
  ELLER
  online: besøk https://give.bible.com/give.
  ELLER
  android -nettbrett: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (sidemeny).
 2. Velg ordene givermetode.
 3. Velg betalingstypen du vil legge til.
  Eksempler: Apple Pay, PayPal, kreditt-/debetkort, bankkonto, etc.
 4. Uansett hvilken kategori du velger, gi all forespurt informasjon.
  Kreditt-/debetkort: kontonummer, utløpsdato, CVC (kortbekreftelseskode), etc.
  Bankkonto: (kun US. bankkontoer) Navn på kontoen, rutenummer, kontonummer osv.
 5. Lagre metode: velg Ferdig eller Lagre.
  ELLER
  avbryt: Velg Avbryt eller < Tilbake eller .
 6. Velg Ferdig eller .

Velg en annen givermetode

 1. I appen: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (øverst til høyre).
  ELLER
  online: besøk https://give.bible.com/give.
  ELLER
  android -nettbrett: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (sidemeny).
 2. Velg ordene givermetode.
 3. Velg metoden du vil bruke til å gi.
  Tilgjengelige metoder avhenger av hvilke metoder du tidligere har lagt til, og hvilken plattform/enhet du bruker. Eksempler: Apple Pay, PayPal, kreditt-/debetkort, bankkonto, etc.
  Her er hvordan å Legge til en givemetode.
 4. Velg Ferdig eller .

Slett en givermetode

 1. I appen: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (øverst til høyre).
  ELLER
  online: besøk https://give.bible.com/give.
  ELLER
  android -nettbrett: velg Mer (≡), deretter [♥ ︎Gi] (sidemeny).
 2. Velg ordene givermetode.
 3. give.bible.com/give: velg Rediger, og velg deretter Slett ved siden av givermetoden du vil slette.
  iOS: på givermetoden du vil slette: sveip til venstre, velg deretter Slett.
  Android: på givermetoden du vil slette: trykk lenge, velg deretter Slett.
 4. Velg Ferdig eller eller ← Tilbake.


Hvordan klarte vi oss?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)