điều khoản không có tiêu đề

Top bài viết 9/10/23 qua Cindy Beall

Tài nguyên — Nghiện ngập

Câu Kinh Thánh
Rô-ma 5: 3-5
1 Cô-rinh-tô 6:12
1 Cô-rinh-tô 10: 13-14
1 Phi-e-rơ 5:10

Kế hoạch Kinh Thánh
Chiến thắng trong Trận chiến với những gã Khổng lồ của Bạn
Tự do Khỏi Tội lỗi

Cầu nguyện cho sự Nghiện ngập
Lạy Cha, Đức Chúa Trời của con, cảm ơn Ngài vì không có gì chúng con phải vật lộn mà Ngài không thể chiến thắng. Ngài ở trên tất cả mọi sự, và trong Ngài, tất cả mọi sự được kết hợp lại với nhau.

Xin giúp anh chị em của chúng con nhận ra rằng chứng nghiện của họ không xác định được danh tính hay giá trị của họ. Họ là con của Ngài, được gọi bằng danh của Ngài và được biệt riêng cho các mục đích của Ngài. Xin tỏ cho họ thấy rằng xiềng xích của họ đã bị phá vỡ.

Xin giúp họ chống lại sự cám dỗ để họ có thể đón nhận sự sống viên mãn của Ngài. Xin ban cho họ năng lực của Ngài để chống lại khi họ cảm thấy áp đảo và đặt để những người sẽ hỗ trợ họ trong cuộc sống của họ. Xin bảo vệ cơ thể, tấm lòng và tâm trí của họ. Xin hãy che chắn họ khỏi sự cám dỗ và giải cứu họ khỏi sự dữ. 

Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)