artikel utan rubrik

Uppdaterad 9/10/23 av Cindy Beall

Resurser—Beroende

Bibelverser
Romarbrevet 5: 3-5
1 Korintierbrevet 6:12
1 Korintierbrevet 10: 13-14
1 Petrus brevet 5:10

Bibelplaner
Att vinna kampen mot dina jättar
Frihet från synd

Bön för beroende
Gud vår far, tack för att ingenting vi kämpar med, är omöjligt för dig att övervinna. Du är över alla ting, och i dig är allting förenat.

Hjälp våra bröder och systrar, förstå att deras identitet och värde inte definieras av deras missbruk. De är Dina barn, kallade i Ditt namn, och avskilda för dina ändamål. Visa dem att deras bojor är brutna.

Hjälp dem att motstå frestelser så att de helt kan omfatta Ditt överflöd av liv. Ge dem Din styrka att kämpa emot när de känner sig överväldigade och placera människor i deras liv som stöder dem. Skydda deras kroppar, hjärtan och sinnen. Skydda dem från frestelser och rädda dem från det onda. 

I Jesus namn, amen.


Hur gick det för oss?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)