artykuł bez tytułu

zaktualizowany 19/9/21 przez Cindy Beall

Zasoby — uzależnienie

Wersety biblijne
Rzymian 5:3-5
1 Koryntian 6:12
1 Koryntian 10:13-14
1 Piotra 5:10

Plany Biblijne
Winning the Battle Against Your Giants
Freedom From Sin

Modlitwa o uzależnienie
Ojcze Boże, dziękuję Ci za to, że nic, z czym się zmagamy, nie jest dla Ciebie niemożliwe do przezwyciężenia. Jesteś ponad wszystkim, w Tobie wszystko jest utrzymywane razem.

Pomóż naszym braciom i siostrom uświadomić sobie, że ich uzależnienie nie określa ich tożsamości ani wartości. Są Twojimi dziećmi, nazwanymi Twoim imieniem i oddzielonymi dla Twoich celów. Pokaż im, że ich łańcuchy zostały zerwane.

Pomóż im oprzeć się pokusie, aby mogli objąć pełnię Twojego życia. Daj im siłę do walki, gdy czują się przytłoczeni, i umieść w ich życiu ludzi, którzy będą ich wspierać. Chroń ich ciała, serca i umysły. Uchroń ich przed pokusą i zbaw ich od złego. 

W imieniu Jezusa. Amen.


Jak nam poszło?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)