Notater, bokmerker, markeringer, deling, og bibelversbilder

Oppdatert 23/10/21 av Brannon Golden

Notater

Når å lese eller lytte til et utdrag gir deg ideer eller følelser, er Notater en god måte å skrive det ned på, koblet direkte til en bestemt bibeltektst. Du kan holde tankene dine private, bare for ditt eget bruk (dette er standard), eller dele dem slik at Venner kan se dem.

Legg til et notat

Android, iOS, Bible.com:

 1. Select the Read tab, if it isn’t already.
 2. Finn et eller flere bibelvers der du ønsker å legge til et notat.
 3. Velg alle bibelversene du vil tilknytte Notatet ditt. Striplede understrekninger vises under alle versene du velger. En liste av valg vises, med markeringsfarger under.
 4. Velg Notat fra alternativene.
  Notater er som standard Private. Du kan også gjøre notatet ditt synlig for venner, eller synlig for alle (offentlig).
  Bible.com:
  Du kan også merke et notat som utkast.
  Android, iOS:
  Du kan koble flere vers til notatet ditt.
  Du kan legge til markeringsfarger for å markere versene som er knyttet til notatet ditt. Sveip til venstre for flere farger. For å velge en egendefinert farge, sveip til ... og velg den.
 5. Nederst: velg tekstfeltet, og skriv innholdet til notatet ditt.
 6. Øverst til høyre: Velg Lagre for å beholde Notatet ditt.
  ELLER
  Øverst: Velg ← (Android) eller Avbryt (iOS) eller X (Bible.com) for å gå tilbake til bibelleseren uten å lagre.
  I bibelleseren vil du' se notater indikert som en boks rundt et versnummer. Velg boksen for å åpne notatet.

Se Notatene dine

I bibelleseren vil notater bli vist som en boks rundt versnummeret. Når du ser en av disse boksene, kan du velge boksen for å åpne notatet. Framgangsmåten under lar deg se alle dine notater i en praktisk liste.

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), Notater. Alle notatene dine vises, fra nyeste til eldste.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg profilbildet eller forbokstaven din, og så Notater. Alle notatene dine vises, fra nyeste til eldste.

Rediger et notat

Det er ikke mulig å redigere notater på bible.com.

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), Notater.
 2. Finn notatet du ønsker å forandre.
 3. Nederst til høye i notatkortet, velg  (Android) eller  (iOS), så Rediger.
 4. Gjør alle endringene du vil:
  1. Øverst: velg om du ønsker at notatet skal være Privat, synlig for Venner, eller synlig for alle (Offentlig).
   Du kan knytte flere vers til Notatet ditt, og også velge en markeringsfarge for å markere alle vers knyttet til det.
  2. Nederst: velg tekstfeltet for å forandre innholdet til notatet ditt.
 5. Øverst til høyre: velg Lagre for å beholde notatet.
  ELLER
  Øverst til venstre: velg Avbryt for å gå tilbake til bibelleseren uten å lagre.

Slett et notat

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), Notater.
 2. Finn notatet du ønsker å fjerne.
 3. Nederst i høyre hjørne av notatkortet, velg  (Android) eller  (iOS), så Slett.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg profilbildet eller forbokstaven din, og så Notater.
 2. Finn notatet du ønsker å fjerne.
 3. Nederst til høyre i Notatet du ønsker å fjerne, velg Mer, så Slett.

Markeringer

Når en bibeltekst snakker til deg er Markering en fin måte å minne deg på dens betydning. Markering merker bibelvers med farger slik at de skiller seg ut fra den omkringliggende teksten, noe som hjelper deg med å finne dem igjen senere.

Marker en bibeltekst

 1. Velg les funksjonen, dersom den ikke allerede er valgt.
 2. Finn bibelverset/bibelversene du ønsker å markere.
 3. Velg alle versene du ønsker å markere, ved å trykke på dem (Android, iOS), eller ved å klikke på dem (Bible.com). Striplede understrekninger vises under alle versene du velger. En liste av valg vises, med markeringsfarger under.
 4. Velg fargen du ønsker for markeringen din.
  Sveip til venstre for flere farger. For å velge en egendefinert farge, sveip til ... og velg den.

Se markeringene dine

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), Markeringer. Alle markeringene dine vises, fra nyeste til eldste.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg profilbildet eller forbokstaven din, og så Markeringer. Alle notatene dine vises, fra nyeste til eldste.

Forandre en markering til en annen farge

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (mer), så Markeringer.
 2. Finn markeringen som du ønsker å skifte farge på.
 3. Nederst til høyre i markeringen du ønsker å forandre, velg  (Android) eller  (iOS), så Rediger.
 4. Nederst: velg den nye fargen du ønsker for markeringen din.
  Sveip til venstre for flere farger. For å velge en egendefinert farge, sveip til ... og velg den.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg profilbildet eller forbokstaven din, og så Markeringer.
 2. Finn markeringen du ønsker å forandre.
 3. Nederst til høyre i markeringen du vil forandre, velg Mer, Les i Bibelen.
 4. Nederst til høyre i utdraget i leseren, velg , Les hele kapittelet.
 5. Finn markeringen du ønsker å forandre, og velg den.
 6. Nederst: velg den nye fargen du ønsker for markeringen.
  Sveip til venstre for flere farger. For å velge en egendefinert farge, sveip til ... og velg den.
  Du kan også forandre en markering direkte fra bibelteksten der du ser den. Bare velg et eller flere markerte vers, så velg fargen du ønsker.

Fjern en markering

Å fjerne en markering sletter ikke verset/versene. Den bare fjerner markeringsfargen.

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), så Markeringer.
 2. Finn markeringen du ønsker å fjerne.
 3. Nederst til høyre i markeringen du ønsker å fjerne, velg  (Android) eller  (iOS), så Slett.
Du kan også fjerne en markering direkte fra bibelteksten der du ser den. Bare velg de markerte versene, så velg den gjeldene markeringsfargen som har en X på midten.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg profilbildet eller forbokstaven din, og så Markeringer.
 2. Finn markeringen du ønsker å fjerne.
 3. Nederst til høyre i markeringen du ønsker å fjerne, velg Mer, så Slett.
Du kan også fjerne en markering direkte fra bibelteksten der du ser den. Bare velg de markerte versene, så velg den gjeldene markeringsfargen som har en X på midten.

Bokmerker

Når du oppdager en bibeltekst du vet du vil komme tilbake til igjen og igjen, merk det med et bokmerke. Og fordi bokmerker lar deg legge til etiketter, er de en flott måte å organisere tekststeder inn i kategorier for bestemte formål, slik som vers du ønsker å huske, vers du ønsker å ha tilgjengelig for et bibelstudiemøte, for å lagre utdrag brukt i en preken som du lytter til, osv.

Når du bokmerker et tekststed, er det bare bokmerket i bibelversjonen du for øyeblikket har valgt.

Bokmerk et tekststed

 1. Velg les funksjonen, dersom den ikke allerede er valgt.
 2. Finn bibelverset/bibelversene du ønsker å bokmerke.
 3. Velg alle versene du ønsker å bokmerke, ved å trykke på dem (Android, iOS), eller ved å klikke på dem (Bible.com). Striplede understrekninger vises under alle versene du velger. En liste av valg vises, med markeringsfarger under.
 4. Sveip til venstre, og velg Bokmerke fra valgmenyen.
  Om ønskelig:
  1. Velg en markeringsfarge for verset/versene du bokmerker.
   Bible.com:
   Nederst til høyre: velg Legg til Farge.
   Sveip til venstre for flere farger. For å velge en egendefinert farge, sveip til ... og velg den.
  2. Velg tittel-feltet og skriv inn en overskrift for bokmerket ditt.
  3. Velg Etiketter (Android, iOS) eller Legg til etikett (Bible.com).
   Du kan tilordne flere etiketter til et bokmerke.
   Android, iOS:
   1. Begynn å skrive. Hvis du har eksisterende etiketter vil de vises og du kan velge en.
    ELLER
    skriv en ny etikett for bokmerket ditt, deretter velg +.
    Øverst til høyre: Velg Historie for å se en liste over dine nylig brukte etiketter.
    Velg den røde − for å fjerne en etikett.
   2. Når du er ferdig med å legge til etiketter, velg ← (Android) eller Tilbake (iOS).
    
   Bible.com:
   1. Velg + for å velge blant dine eksisterende etiketter.
    ELLER
    Skriv en ny etikett og trykk Enter.
 5. Øverst til høyre: velg Lagre for å beholde bokmerket ditt.
  ELLER
  Øverst: velg Avbryt (Android, iOS) eller X (Bible.com) for å gå tilbake til bibelleseren uten å lagre.

Se bokmerkene dine

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), Bokmerker. Alle notatene dine vises, fra nyeste til eldste.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg profilbildet eller forbokstaven din, og så Bokmerker. Alle bokmerkene dine vises, fra nyeste til eldste.

Rediger et bokmerke

Bokmerker kan ikke redigeres på bible.com.

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), så Bokmerker.
 2. Finn bokmerket du ønsker å forandre.
 3. Nederst til høyre i bokmerket du ønsker å forandre, velg  (Android) eller  (iOS), deretter Rediger.
  Om ønskelig:
  1. Velg en markeringsfarge for verset/versene du bokmerker, eller for å forandre markeringen til en annen farge. For å fjerne en markeringsfarge fra bokmerket ditt, velg den gjeldene fargen som har en X på midten.
   Sveip til venstre for flere farger. For å velge en egendefinert farge, sveip til ⋯ og velg den.
  2. Velg tittelfeltet for å forandre overskriften til bokmerket ditt.
  3. Velg Etiketter for å legge til eller forandre etiketten til bokmerket ditt:
   Du kan tilordne flere etiketter til et bokmerke.
   1. Velg en av dine eksisterende etiketter for dette bokmerket.
    ELLER
    skriv en ny etikett for bokmerket ditt, og så velg +.
    Øverst til høyre: Velg Historie for å se en liste over dine nylig brukte etiketter.
    Velg den røde − for å fjerne en etikett.
  4. Når du er ferdig med å legge til eller fjerne etiketter, velg ← (Android) eller Tilbake (iOS).
 4. Øverst til høyre: velg Lagre for å beholde forandringene.
  ELLER
  Øverst til venstre: velg ← (Android) eller Avbryt (iOS) for å gå tilbake til bibelleseren uten å lagre.

Slett et bokmerke

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: Velg ≡ (Mer), Bokmerke.
 2. Finn bokmerket du ønsker å fjerne.
 3. Nederst til høyre i bokmerkekortet, velg  (Android) eller (iOS), deretter Slett.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg profilbildet eller forbokstaven din, og så Bokmerker.
 2. Finn bokmerket du ønsker å fjerne.
 3. Nederst til høyre i bokmerket du ønsker å fjerne, velgMer, så Slett.

Del et utdrag fra Bibelen

Når et bibelutdrag gjør inntrykk på deg, vurder å dele det på sosiale medier eller sende det til en venn.

Android, iOS, Bible.com:

 1. Select the Read tab, if it isn’t already.
 2. Finn bibelverset/bibelversene du ønsker å dele.
 3. Velg alle bibelversene du ønsker å dele. Striplede understrekninger vises under alle versene du velger. En liste med valg vises.
 4. Velg Del fra alternativene.
  Bible.com:
  Dersom du heller ønsker å kopiere og lime inn verset/versene i en annen app eller fane, velg Kopier isteden.
 5. Følg instuksjonene på enheten din for å velge hvordan du ønsker å dele (SMS, sosiale medier, e-post, osv.).

Bibelversbilde

Når Guds ord rører ved hjertet ditt, fang øyeblikket med et bibelversbilde. Et bibelversbilde er ganske enkelt bibeltekst plassert oppå et bilde. Bibelversbilder er enkle å lage, og morsomme å dele.

Bible.com tilbyr ikke verktøy for å lage bilder. For å lage et bibelversbilde på datamaskinen din kan du kopiere og lime bibelteksten inn i en bilderedigeringsapp.

Lag et bibelversbilde

Android, iOS:

 1. Select the Read tab, if it isn’t already.
 2. Finn bibelverset/bibelversene du ønsker å lage et bilde av.
  Husk på: jo flere vers du velger, jo mindre blir teksten i det endelige bildet.
 3. Velg alle bibelversene du ønsker å ha med i bildet ditt. Striplede understrekninger vises under alle versene du velger. En liste med valg vises.
 4. Velg Bilde fra alternativene.
 5. For bakgrunnen til bildet ditt:
  velg et bilde fra kamerarullen (den første ruten med fjellikonet).
  ELLER
  velg en av arkivbildene.
 6. Nederst: juster innstillingene slik at bibelversbildet ditt ser ut slik du vil:
  1. Velg en Font.
  2. Juster skriftstørrelsen og linjeavstanden.
  3. Velg formen til bibelversbildet ditt.
  4. Tilpass gjennomsiktigheten til bibelteksten.
  5. Tilpass uskarpheten og lysstyrken på bakgrunnen.
  Trykk en gang på innsiden av teksten for å redigere den. Trykk hvor som helst på bakgrunnen for å avslutte tekstredigeringsmodus.
  Hold inne hvor som helst på teksten for å tilpasse plasseringen eller breddentekstsboksen.
 7. Øverst til høyre: velg Lagre for å beholde bibelversbildet.
  For å dele bibelversbildet på sosiale media eller for å sende det til en venn, velg Del og følg instruksjonene.
  ELLER
  Øverst: velg ← (Android) eller Avbryt (iOS) for å gå tilbake til bibelleseren uten å lagre.

Se bibelversbildene dine

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), Bibelversbilder. Alle bibelversbildene dine vises, fra nyeste til eldste.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg profilbildet eller forbokstaven din, og så bibelversbilder. Alle bibelversbildene dine vises, fra nyeste til eldste.

Del et bibelversbilde

Bible.com tilbyr ikke en måte å dele bibelversbilder på.

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), Bilder.
 2. Finn bibelversbildet du ønsker å dele.
 3. Nederst til høyre i kortet til bibelversbildet, velg  (Android) eller (iOS), så Del.
 4. Følg instuksjonene på enheten din for å velge hvordan du ønsker å dele (SMS, sosiale medier, e-post, osv.).

Slett et bibelversbilde

Bibelversbilder kan ikke slettes på bible.com.

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer), Bilder.
 2. Finn bibelversbildet du ønsker å fjerne.
 3. Nederst til høyre i kortet til bibelversbildet, velg  (Android) eller (iOS), så Slett.


Hvordan klarte vi oss?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)