Cầu nguyện

Tổng quan

Hãy làm cho Cầu nguyện trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. 

Bạn thưa chuyện với Đức Chúa Trời về điều gì? Nhiều người thấy ý tưởng cầu nguyện đáng sợ … nhưng điều đó không bao giờ có nghĩa như vậy. Cầu nguyện chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện trung thực, liên tục giữa bạn với Đức Chúa Trời — và đôi khi bao gồm cả những người bạn đáng tin cậy của bạn. YouVersion Cầu nguyện giúp bạn biến việc cầu nguyện trở thành thói quen hàng ngày.

YouVersion Cầu nguyện hiện có trên thiết bị Android và iOS, nhưng không có tại Bible.com.

Hướng dẫn Cầu Nguyện

Hướng dẫn Cầu nguyện dẫn dắt bạn qua khuôn khổ của “lời cầu nguyện của Chúa”, cấu trúc lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 6 và trong Lu-ca 11. Mỗi ngày, một loạt lời nhắc mới giúp bạn thực hành trò chuyện với Đức Chúa Trời dựa trên Lời của Ngài.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu,
  rồi chọn Cầu nguyện ngay.
  Hầu hết các bảng bao gồm các tiêu đề mô tả như Chào mừng, Tôn vinh Đức Chúa Trời, Ý muốn của Đức Chúa Trời, Mối quan tâm của Tôi, Đáp ứng của Tôi, v. v.
 3. Nhấn vào bên phải của màn hình để tiến,
  HOẶC
  Nhấn vào bên trái của màn hình để lùi lại,
  theo lời nhắc khi bạn tiếp tục.
  Trên cùng bên trái: Để đóng Cầu nguyện có hướng dẫn hôm nay, hãy chọn X.
  Một số bảng có thể bao gồm lời nhắc giúp bạn thêm Lời Cầu nguyện vào Danh sách Cầu nguyện hoặc lời nhắc nhắc bạn cầu nguyện cho những Lời Cầu nguyện mà bạn đã lưu vào Danh sách Cầu nguyện.

Tùy chọn Bổ sung:

 • Mối quan tâm của Tôi. Chọn Thêm Lời Cầu nguyện đến tạo Lời Cầu nguyện mới trong Danh sách Cầu nguyện về một số vấn đề bạn đang gặp phải.
 • Từ Danh sách Cầu nguyện của tôi. Chọn Xem Chi tiết để xem nội dung từ một Lời Cầu nguyện mà bạn đã lưu. Để xóa một Lời Cầu nguyện khỏi Danh sách Cầu nguyện nhưng vẫn giữ lại, hãy chọn Lưu trữ. Trên cùng bên trái: Chọn X để quay lại Hướng dẫn Cầu nguyện.

Danh sách cầu nguyện

Chọn Danh sách Cầu nguyện để bắt đầu đến gần Đức Chúa Trời và cộng đồng của bạn hơn bằng cách tạo và chia sẻ các Lời Cầu nguyện.


Tạo một lời Cầu nguyện Mới

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
 3. Trên cùng bên phải: Chọn +.
 4. Nhập Tiêu đề. (Tối đa: 70 ký tự)
 5. Chọn Thêm chi tiết về Lời cầu nguyện của bạn… và nhập Mô tả.
 6. Lưu: Trên cùng bên phải: Chọn Lưu.
  HOẶC
  Hủy mà không lưu: Trên cùng bên trái: Chọn Hủy hoặc .
cuối màn hình:
Chia sẻ với Bạn bè
Xem Danh sách Cầu nguyện của bạn
✓ Tạo một lời Cầu nguyện mới khác (+)

Thông tin thêm về Danh sách Cầu nguyện


Chỉnh sửa Lời Cầu nguyện

Thay đổi Tiêu đề và / hoặc Mô tả Lời Cầu nguyện. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa Lời Cầu nguyện của riêng bạn. Bạn không thể chỉnh sửa Lời Cầu nguyện được tạo bởi Bạn bè.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
 3. Vuốt để tìm Lời Cầu nguyện mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trên cùng bên phải: Chọn hoặc Chỉnh sửa.
 5. Chỉnh sửa Tiêu đề.
 6. Chọn bất kỳ vị trí nào trong Mô tả để chỉnh sửa.
 7. Lưu: Trên cùng bên phải: Chọn Lưu.
  HOẶC
  Hủy mà không lưu: Trên cùng bên trái: Chọn Hủy hoặc .

Thông tin thêm về Danh sách Cầu nguyện


Đăng Cập nhật cho một Lời Cầu nguyện

Đôi khi hoàn cảnh thay đổi xung quanh một vấn đề mà bạn đang cầu nguyện. Các bản cập nhật cho phép bạn giữ nguyên Lời Cầu nguyện của mình, nhưng thông báo cho Bạn bè đang cầu nguyện cho bạn rằng có điều gì đó đã thay đổi. Bạn chỉ có thể cập nhật Lời Cầu nguyện của riêng bạn. Bạn không thể cập nhật Lời Cầu nguyện do Bạn bè tạo.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
 3. Vuốt để tìm Lời Cầu nguyện mà bạn muốn cập nhật.
 4. Trên cùng bên phải: Chọn hoặc Đăng Cập nhật.
 5. Nhập Cập nhật của bạn.
 1. Lưu: Trên cùng bên phải: Chọn Lưu.
  HOẶC
  Hủy thay đổi: Trên cùng bên trái: Chọn Hủy hoặc .

Thông tin thêm về Danh sách Cầu nguyện


Chia sẻ Lời Cầu nguyện với Bạn bè

Mỗi khi bạn tạo một Lời Cầu nguyện, đó sẽ là riêng tư theo mặc định. Bạn có thể chia sẻ Lời Cầu nguyện của riêng mình, cũng như Lời Cầu nguyện từ Bạn bèn đã bật Chuỗi Cầu nguyện.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
 3. Vuốt để tìm Lời Cầu nguyện mà bạn muốn chia sẻ.
 4. Trên cùng bên phải: Chọn hoặc Chia sẻ với Bạn bè.
 5. Chọn Bạn bè mà bạn muốn chia sẻ. Dấu kiểm xuất hiện bên cạnh mỗi Người Bạn mà bạn chọn.
Chỉ những Bạn bè mà bạn chọn mới có thể xem Lời Cầu nguyện này. Nếu bạn muốn họ có thể chia sẻ Lời Cầu nguyện này với Bạn bè của họ, hãy bật Tạo Chuỗi Cầu nguyện.

Sau khi bạn chọn xong Bạn bè mà bạn muốn nhận lời cầu nguyện này:

 1. Chia sẻ: Dưới cùng bên phải: Chọn Gửi (biểu tượng máy bay giấy).
  HOẶC
  Hủy mà không chia sẻ: Trên cùng bên trái: Chọn Hủy hoặc .
Khi Bạn bè cầu nguyện cho một trong những Lời Cầu nguyện của bạn:
✓ Bạn sẽ nhận được thông báo.
✓ Lời Cầu nguyện của bạn hiển thị danh sách cuộn những người đã cầu nguyện cho bạn.

Thông tin thêm về Danh sách Cầu nguyện


Những Lời Cầu nguyện đã được Nhậm

Khi một vấn đề bạn đang cầu nguyện được giải quyết, Đánh dấu bằng Đã Được Nhậm:

 • Thông báo cho Bạn bè, những người đã cầu nguyện cho Lời Cầu nguyện này.
 • Chuyển Lời Cầu nguyện này từ Danh sách đang hoạt động của bạn sang danh sách Lời Cầu nguyện được Nhậm.
Đánh dấu một Lời Cầu Nguyện đã được Nhậm
Khi bạn đánh dấu một Lời Cầu nguyện là Đã được Nhậm, khi bạn đã lưu, bạn không thể “bỏ đánh dấu” Đã được Nhậm.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
 3. Vuốt để tìm Lời Cầu nguyện mà bạn muốn đánh dấu đã được nhậm.
 4. Trên cùng bên phải: Chọn hoặc Đánh dấu là Đã được Nhậm.
Đánh dấu một Lời Cầu nguyện là đã được Nhậm là thời điểm tốt để đăng một bản cập nhật, để cho Bạn bè của bạn biết cách vấn đề đã được giải quyết.
 1. Lưu: Trên cùng bên phải: Chọn Lưu.
  HOẶC
  Hủy thay đổi: Trên cùng bên trái: Chọn Hủy hoặc .
Xem những Lời Cầu nguyện đã được Nhậm của Bạn

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
Những Lời Cầu Nguyện Đã được Nhậm chỉ hiển thị trong Chế độ xem danh sách.
 1. Trên cùng bên phải: Chuyển đổi chế độ xem giữa ThẻDanh sách.
 2. Chọn Đã được Nhậm.

Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ

Lưu trữ một Lời Cầu nguyện cho phép bạn giữ Lời Cầu nguyện đó, đồng thời xóa khỏi Danh sách Cầu nguyện đang hoạt động của bạn.

Lời Cầu nguyện mà bạn Lưu trữ vẫn hiển thị với Bạn bè đang cầu nguyện cho vấn đề đó.
Lưu trữ một Lời Cầu nguyện

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
 3. Vuốt để tìm Lời Cầu nguyện mà bạn muốn lưu trữ.
 4. Trên cùng bên phải: Chọn hoặc Lưu trữ.
Xem Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ của Bạn

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ chỉ hiển thị trong chế độ xem Danh sách.
 1. Trên cùng bên phải: Chuyển đổi chế độ xem giữa ThẻDanh sách.
 2. Chọn Đã Lưu trữ.
Xóa một Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ chỉ hiển thị trong chế độ xem Danh sách.
 1. Trên cùng bên phải: Chuyển đổi chế độ xem giữa ThẻDanh sách.
 2. Chọn Đã Lưu trữ.
 3. Cuộn đến Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ mà bạn muốn Xóa.
 4. Android:
  Nhấn lâu trên Cầu nguyện, sau đó chọn Xóa.
  iOS:
  Vuốt sang trái trên Lời cầu nguyện, sau đó chọn Xóa.
Khôi phục một Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ

Khôi phục Lời Cầu nguyện đã lưu trữ sẽ di chuyển Lời Cầu nguyện đó từ danh sách đã Lưu trữ của bạn, trở lại Danh sách Cầu nguyện đang hoạt động của bạn.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ chỉ hiển thị trong chế độ xem Danh sách.
 1. Trên cùng bên phải: Chuyển đổi chế độ xem giữa ThẻDanh sách.
 2. Chọn Lời Cầu nguyện mà bạn muốn Khôi phục.
 3. Android:
  Nhấn lâu trên Lời Cầu nguyện, sau đó chọn Khôi phục.
  iOS:
  Vuốt sang trái trên Lời Cầu nguyện, sau đó chọn Khôi phục.

Xóa một Lời Cầu nguyện

Xóa một Lời Cầu nguyện sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi bất kỳ danh sách nào của bạn: 

Khi bạn xóa một Lời Cầu nguyện, điều đó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
 3. Vuốt để tìm Lời Cầu nguyện mà bạn muốn xóa.
 4. Đối với bất kỳ Lời Cầu nguyện nào:
  Android:
  Trên cùng bên phải: Chọn Xóa.
  iOS:
  Nếu Lời Cầu nguyện là của bạn:
  1. Trên cùng bên phải: Chọn Xóa.

  Nếu Lời Cầu nguyện là một Bạn đã chia sẻ với bạn:
  1. Trên cùng bên phải: Chọn Lưu trữ.
   Trên cùng bên phải: Chuyển chế độ xem giữa ThẻDanh sách, sang chế độ xem Danh sách.
  2. Ở chế độ xem Danh sách: Nhấn vào Đã lưu trữ.
   Lời Cầu nguyện đã Lưu trữ chỉ hiển thị trong chế độ xem Danh sách.
  3. Vuốt sang trái trên Lời Cầu nguyện mà bạn muốn xóa và chọn Xóa.
   Xóa Lời Cầu nguyện mà một người bạn đã chia sẻ với bạn chỉ xóa lời cầu nguyện đó khỏi danh sách của bạn. Bạn của bạn sẽ vẫn có Lời Cầu nguyện ban đầu của họ.

Điều chỉnh Thông báo Cầu nguyện

Android, iOS:

 1. Trình đơn chính: Chọn Thêm,
  Thông báo,
  Trên cùng bên phải: Cài đặt (biểu tượng bánh răng).
 2. Chọn Email Thông báo,
  di chuyển đến phần Cầu nguyện, và
  chọn hành động mà bạn muốn gửi Email cho mình.
 3. Chọn Quay lại hoặc .
 4. Chọn Thông báo Đẩy,
  di chuyển đến phần Cầu nguyện, và
  chọn hành động mà bạn muốn gửi Thông báo Đẩy cho mình.
Bạn cũng có thể truy cập Thông báo từ Thêm, Cài đặt, Cài đặt Thông báo.

Cách Sử dụng Ứng dụng để Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện của bạn hiển thị trong Danh sách Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn. Hình ảnh Hồ sơ cho thấy ai đã tạo ra mỗi Lời Cầu nguyện. Dấu chấm biểu thị Lời Cầu nguyện chưa xem hoặc cập nhật.

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Trang chủ, nếu chưa có.
  iOS:
  Chọn thẻ Dành cho bạn, nếu chưa có.
 2. Tìm thẻ Cầu nguyện trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn,
  rồi chọn Danh sách Cầu nguyện.
  Trên cùng bên phải: Chuyển đổi chế độ xem giữa ThẻDanh sách
 3. Vuốt để tìm Lời Cầu nguyện mà bạn muốn cầu nguyện.
 4. Sau khi bạn cầu nguyện cho một Lời Cầu nguyện, hãy nhấn vào [Cầu nguyện].
  Bạn bè thấy thông báo rằng bạn đã cầu nguyện cho họ.
cuối màn hình: Thêm Bình luận

Thông tin thêm về Danh sách Cầu nguyện


Chia sẻ một Bình luận về một Lời Cầu nguyện

Bình luận chỉ được bật cho Lời Cầu nguyện đã được chia sẻ với Bạn bè. Bình luận là một nơi tuyệt vời để khích lệ, đặt câu hỏi, cùng nhau chúc tán và hơn thế nữa.

Khi bạn nhìn thấy một Lời Cầu nguyện, bạn muốn chia sẻ bình luận:

Android, iOS:

 1. Chọn bất kỳ vị trí nào trên Lời Cầu nguyện để mở lời cầu nguyện đó .
 2. Cuộn xuống để xem bất kỳ Bản Cập nhật hiện có.
 3. Cuộn xuống để xem bất kỳ Bình luận hiện có.
 4. Chọn trường Bình luận.
 5. Nhập Bình luậncủa bạn.
 6. Chia sẻ Bình luận của bạn: Dưới cùng bên phải: Chọn Gửi (biểu tượng máy bay giấy).
  HOẶC
  Hủy mà không chia sẻ: Trên cùng bên trái: Chọn Hủy hoặc .

Tạo một Lời Cầu nguyện từ một đoạn Kinh Thánh

Trình đọc Kinh Thánh cung cấp một số cách để tương tác với các đoạn Kinh Thánh, bao gồm tùy chọn tạo Lời Cầu nguyện.

Android, iOS:

Từ Trình đọc Kinh Thánh (Trình đơn chính: Đọc):

 1. Chọn (những) Câu Kinh Thánh bạn muốn dùng làm Lời Cầu nguyện. Dấu gạch dưới chấm cho biết bạn đã chọn (những) câu Kinh Thánh nào. Các tùy chọn có sẵn hiển thị bên dưới.
 2. Vuốt các tùy chọn sang trái cho đến khi bạn thấy Cầu nguyện.
 3. Chọn Cầu nguyện. Tiêu đề và Mô tả mặc định phản ánh đoạn Kinh Thánh bạn đã chọn.
  Bạn có thể chỉnh sửa Tiêu đề (Tối đa: 70 ký tự) và / hoặc Mô tả.
 4. Lưu: Trên cùng bên phải: Chọn Lưu.
  HOẶC
  Hủy mà không lưu: Trên cùng bên trái: Chọn Hủy hoặc .

Về Danh sách Cầu nguyện

Danh sách Cầu nguyện của bạn bao gồm tất cả các Lời Cầu nguyện của bạn:

Bạn có thể tìm thấy Danh sách Cầu nguyện của mình:

 • Trong Nguồn cấp dữ liệu của bạn
 • Trên trang Hồ sơ
 • Trình đơn chính: Thêm, Danh sách Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện của bạn hiển thị mới nhất đến cũ nhất (bao gồm cả các bản cập nhật).

Hình ảnh Hồ sơ cho thấy ai đã tạo ra mỗi Lời Cầu nguyện.

Dấu chấm cho biết Lời Cầu nguyện mà bạn chưa xem hoặc Lời Cầu nguyện đã được Cập nhật.

Trên cùng bên phải: Chuyển đổi chế độ xem giữa ThẻDanh sách:

 • Dạng xem thẻ: Vuốt sang trái và phải qua Danh sách Cầu nguyện của bạn.
 • Dạng xem danh sách: Cuộn lên và xuống qua Danh sách Cầu nguyện của bạn.

Lời Cầu nguyện Đã được Nhậm Lời Cầu nguyện Đã lưu trữ chỉ hiển thị trong Dạng xem danh sách.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)