Notatki, zakładki, podkreślenia, udostępnianie i obrazy wersetów

Notatki

Kiedy czytanie lub słuchanie jakiegoś fragmentu nasuwa ci pomysły lub uczucia, Notatki są świetnym sposobem na prowadzenie dziennika, związanego bezpośrednio z konkretnym tekstem biblijnym. Możesz zachować swoje przemyślenia jako prywatne, tylko do własnego użytku (jest to ustawienie domyślne) lub udostępnić je znajomym, aby mogli je zobaczyć.

Dodaj notatkę

Android, iOS, Bible.com:

 1. Wybierz kartę Biblia, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 2. Zlokalizuj wersety biblijne, do których chcesz dodać notatkę.
 3. Zaznacz każdy werset biblijny, który chcesz powiązać z notatką. Pod każdym wybranym wersetem pojawiają się kropkowane podkreślenia. Wyświetlana jest lista opcji, a pod nią kolory podkreślenia.
 4. Wybierz Notatka w opcjach.
  Domyślnie notatki są Prywatne. Możesz także uczynić swoją notatkę widoczną dla Znajomych lub widoczną dla każdego (Publiczna).
  Bible.com:
  Możesz również oznaczyć notatkę jako roboczą.
  Android, iOS:
  Możesz podłączyć dodatkowe wersety do swojej Notatki.
  Możesz dodać kolor Podkreślenia, aby zaznaczyć wszystkie wersety związane z notatką. Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać więcej kolorów. Aby wybrać kolor niestandardowy, przesuń palcem do ⋯ i wybierz go.
 5. Dół: Zaznacz pole tekstowe i wpisz treść swojej notatki.
 6. Górny prawy róg: Wybierz Zapisz, aby zachować notatkę.
  LUB
  Góra: Wybierz (Android) lub Anuluj (iOS) lub X (Bible.com), aby powrócić do czytnika Biblii bez zapisywania.
  W Czytniku Biblii, zobaczysz Notatki oznaczone jako ramka wokół numeru wersetu. Zaznacz ramkę, aby otworzyć notatkę.

Zobacz swoje notatki

W czytniku Biblii notatki wyświetlane są jako ramka wokół numeru wersetu. Za każdym razem, gdy zobaczysz jedną z nich, możesz ją zaznaczyć, aby otworzyć daną notatkę. Poniższa instrukcja pozwoli ci wyświetlić wszystkie twoje notatki na jednej wygodnej liście.

Android, iOS:

 1. Prawy dolny róg: Wybierz ≡ (Więcej), Notatki. Wszystkie twoje notatki są wyświetlane na liście, od najnowszych do najstarszych.

Bible.com:

 1. Prawy górny róg: Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie Notatki. Wszystkie twoje notatki są wyświetlane na liście, od najnowszych do najstarszych.

Edytuj notatkę

Notatek nie można edytować na stronie Bible.com.

Android, iOS:

 1. Prawy dolny róg: Wybierz ≡ (Więcej), Notatki.
 2. Wybierz notatkę, którą chcesz zmienić.
 3. W prawym dolnym rogu karty Notatki, wybierz  (Android) lub  (iOS), a następnie Edytuj.
 4. Wprowadź dowolne zmiany:
  1. Góra: Wybierz, czy chcesz, aby twoja notatka była Prywatna, widoczna dla znajomych czy widoczna dla każdego (Publiczna).
   Możesz połączyć dodatkowe wersety ze swoją notatką, a nawet wybrać kolor podkreślenia, aby zaznaczyć wszystkie związane z nim wersety.
  2. Dół: Wybierz pole tekstowe, aby zmienić treść swojej notatki.
 5. Na górze po prawej stronie: Wybierz Zapisz, aby zachować notatkę.
  LUB
  Na górze po lewej stronie: Wybierz Anuluj, aby powrócić do czytnika Biblii bez zapisywania.

Usuń notatkę

Android, iOS:

 1. Prawy dolny róg: Wybierz ≡ (Więcej), Notatki.
 2. Wybierze notatkę, którą chcesz usunąć.
 3. W prawym dolnym rogu karty Notatki wybierz  (Android) lub  (iOS), a następnie Usuń.

Bible.com:

 1. Prawy górny róg: Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie Notatki.
 2. Wybierze notatkę, którą chcesz usunąć.
 3. W prawej dolnej części notatki, którą chcesz usunąć, wybierz Więcej, a następnie Usuń.

Podkreślenia

Gdy jakiś fragment Biblii do ciebie przemawia, podkreślenie to świetny sposób, by przypomnieć sobie o jego znaczeniu. Podkreślenie zaznacza wersety biblijne kolorem, dzięki czemu wyróżniają się one z otaczającego je tekstu, co ułatwia ich ponowne odnalezienie.

Podkreśl fragment Biblii

 1. Wybierz kartę Biblia, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 2. Zlokalizuj wersety biblijne, które chcesz podkreślić.
 3. Wybierz każdy werset, który chcesz podkreślić, stukając w niego (Android, iOS) lub klikając na nim (Bible.com). Pod każdym wybranym wersetem pojawiają się kropkowane podkreślenia. Wyświetlana jest lista opcji, a pod nią kolory podkreślenia.
 4. Wybierz kolor swojego podkreślenia.
  Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać więcej kolorów. Aby wybrać kolor niestandardowy, przesuń palcem do ⋯ i wybierz go.

Zobacz swoje zakreślenia

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), zakreślenia. Wszystkie twoje zakreślenia są wyświetlane na liście, od najnowszych do najstarszych.

Bible.com:

 1. Prawy górny róg: Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie Zakreślenia. Wszystkie twoje notatki są wyświetlane na liście, od najnowszych do najstarszych.

Zmień kolor zakreślenia

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), zakreślenia.
 2. Zlokalizuj zakreślenie, którego kolor chcesz zmienić.
 3. Na dole po prawej stronie zakreślenia, które chcesz zmienić, wybierz (Android) lub (iOS), a następnie Edytuj.
 4. Dół: Wybierz nowy kolor, którego chcesz użyć dla swojego zakreślenia.
  Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać więcej kolorów. Aby wybrać kolor niestandardowy, przesuń palcem do ⋯ i wybierz go.

Bible.com:

 1. Prawy górny róg: Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie Zakreślenia.
 2. Wybierz zakreślenie, które chcesz zmienić.
 3. Na dole po prawej stronie zakreślenia, które chcesz zmienić, wybierz Więcej, Czytaj w Biblii.
 4. Na dole po prawej stronie fragmentu w czytniku wybierz, a następnie czytaj cały rozdział.
 5. Zlokalizuj zakreślenie, które chcesz zmienić i zaznacz je.
 6. Dół: Wybierz nowy kolor, którego chcesz użyć dla swojego zakreślenia.
  Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać więcej kolorów. Aby wybrać kolor niestandardowy, przesuń palcem do ⋯ i wybierz go.
  Możesz także zmienić podkreślenie bezpośrednio w tekście biblijnym, tam gdzie je widzisz. Po prostu wybierz dowolny podkreślony werset, a następnie wybierz kolor, którego chcesz użyć.

Usuń podświetlenie

Usunięcie zakreślenia nie powoduje usunięcia wersetu. Po prostu usuwa kolor zakreślenia.

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), zakreślenia.
 2. Wybierz zakreślenie, które chcesz usunąć.
 3. Na dole po prawej stronie zakreślenia, które chcesz usunąć, wybierz (Android) lub (iOS), a następnie Usuń.
Możesz także usunąć podkreślenie bezpośrednio w tekście biblijnym, tam gdzie je widzisz. Po prostu zaznacz zakreślony werset, a następnie wybierz bieżący kolor podkreślenia, który ma X w środku.

Bible.com:

 1. Prawy górny róg: Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie Zakreślenia.
 2. Wybierz zakreślenie, które chcesz usunąć.
 3. Na dole po prawej stronie zakreślenia, które chcesz usunąć, wybierz Więcej, a następnie Usuń.
Możesz także usunąć podkreślenie bezpośrednio w tekście biblijnym, tam gdzie je widzisz. Po prostu zaznacz zakreślony werset, a następnie wybierz bieżący kolor podkreślenia, który ma X w środku.

Zakładki

Gdy odkryjesz fragment Biblii, do którego wiesz, że będziesz chciał wielokrotnie wracać, zaznacz go zakładką . A ponieważ zakładki pozwalają na dodawanie etykiet, są świetnym sposobem na organizowanie fragmentów w kategorie do określonych celów, takich jak wersety, które chcesz zapamiętać, wersety, które chcesz mieć pod ręką na spotkaniu studium biblijnego, zapisywanie fragmentów użytych w kazaniu, którego właśnie słuchasz, itp.

Kiedy dodasz zakładkę do fragmentu, zostanie on dodany do zakładek tylko w aktualnie wybranej wersji Biblii.

Dodaj do zakładek fragment Biblii

 1. Wybierz kartę Biblia, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 2. Zlokalizuj wersety biblijne, które chcesz dodać do zakładek.
 3. Wybierz każdy werset, który chcesz dodać do zakładek, stukając w niego (Android, iOS) lub klikając na nim (Bible.com). Pod każdym wybranym wersetem pojawiają się kropkowane podkreślenia. Wyświetlana jest lista opcji, a pod nią kolory podkreślenia.
 4. Przesuń palcem w lewo i wybierz Zakładka z menu opcji.
  Opcjonalnie:
  1. Wybierz kolor podkreślenia dla wersetów, które dodajesz do zakładek.
   Bible.com:
   Na dole po prawej stronie: Wybierz Dodaj kolor.
   Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać więcej kolorów. Aby wybrać kolor niestandardowy, przesuń palcem do ⋯ i wybierz go.
  2. Zaznacz pole Tytuł i wpisz tytuł swojej zakładki.
  3. Wybierz Etykiety (Android, iOS) lub Dodaj etykiety (Bible.com).
   Do zakładki można przypisać wiele etykiet.
   Android, iOS:
   1. Rozpocznij wpisywanie. Jeśli masz istniejące etykiety, zostaną one wyświetlone i możesz wybrać jedną z nich.
    LUB
    Wpisz nową etykietę dla zakładki, a następnie wybierz +.
    Górny prawy róg: wybierz Historia, aby zobaczyć listę ostatnio używanych etykiet.
    Wybierz czerwony − aby usunąć etykietę.
   2. Po zakończeniu dodawania etykiet wybierz (Android) lub Wstecz (iOS).
    
   Bible.com:
   1. Wybierz +, aby wybrać spośród istniejących etykiet.
    LUB
    Wpisz nową etykietę i naciśnij Enter.
 5. Górny prawy róg: wybierz Zapisz, aby zachować swoją zakładkę.
  LUB
  Góra: Wybierz Anuluj (Android, iOS) lub X (Bible.com), aby powrócić do czytnika Biblii bez zapisywania.

Wyświetl swoje zakładki

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), Zakładki. Wszystkie twoje notatki są wyświetlane na liście, od najnowszych do najstarszych.

Bible.com:

 1. Prawy górny róg: Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie Zakładki. Wszystkie twoje zakładki są wyświetlane na liście, od najnowszych do najstarszych.

Edytuj zakładkę

Zakładek nie można edytować na stronie Bible.com.

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), Zakładki.
 2. Wybierz zakładkę, którą chcesz zmienić.
 3. Na dole po prawej stronie zakładki, którą chcesz zmienić, wybierz(Android) lub (iOS), a następnie Edytuj.
  Opcjonalnie:
  1. Wybierz kolor zakreślenia dla wersetów, które dodajesz do zakładek, lub zmień kolor zakreślenia na inny. Aby usunąć kolor zakreślenia z zakładki, wybierz bieżący kolor, który ma znak X w środku.
   Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać więcej kolorów. Aby wybrać kolor niestandardowy, przesuń palcem do ⋯ i wybierz go.
  2. Wybierz pole Tytuł, aby zmienić tytuł zakładki.
  3. Wybierz Etykiety, aby dodać lub zmienić etykietę dla zakładki:
   Do zakładki można przypisać wiele etykiet.
   1. Wybierz jedną ze swoich istniejących etykiet dla tej zakładki.
    LUB
    Wpisz nową etykietę dla zakładki, a następnie wybierz.
    Górny prawy róg: wybierz Historia, aby zobaczyć listę ostatnio używanych etykiet.
    Wybierz czerwony − aby usunąć etykietę.
  4. Po zakończeniu dodawania i usuwania etykiet wybierz (Android) lub Wstecz (iOS).
 4. Górny prawy róg: Wybierz Zapisz, aby zachować zmiany.
  LUB
  Górny lewy róg: Wybierz(Android) lub Anuluj (iOS), aby powrócić do czytnika Biblii bez zapisywania.

Usuń zakładkę

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), Zakładki.
 2. Wybierz zakładkę, którą chcesz usunąć.
 3. W prawym dolnym rogu karty Zakładki wybierz  (Android) lub  (iOS), a następnie Usuń.

Bible.com:

 1. Prawy górny róg: Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie Zakładki.
 2. Wybierz zakładkę, którą chcesz usunąć.
 3. W prawej dolnej części zakłądki, którą chcesz usunąć, wybierz Więcej, a następnie Usuń.

Podziel się fragmentem Biblii

Kiedy jakiś fragment Biblii do ciebie przemawia, rozważ podzielenie się nim w mediach społecznościowych lub wysłanie go do przyjaciela.

Android, iOS, Bible.com:

 1. Wybierz kartę Biblia, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 2. Zlokalizuj wersety biblijne, którymi chcesz się podzielić.
 3. Zaznacz każdy werset biblijny, którym chcesz się podzielić. Pod każdym wybranym wersetem pojawiają się kropkowane podkreślenia. Zostanie wyświetlona lista opcji.
 4. Wybierz Udostępnij.
  Bible.com:
  Jeśli wolisz po prostu skopiować i wkleić wersety do innej aplikacji lub zakładki, wybierz Kopiuj.
 5. Postępuj zgodnie z monitami w urządzeniu, aby wybrać sposób udostępniania (SMS, media społecznościowe, e-mail itp.).

Obrazy wersetów

Kiedy Słowo Boże dotyka twojego serca, uchwyć tę chwilę za pomocą obrazu z wersetem. Obrazek z wersetem to po prostu tekst biblijny umieszczony na obrazku. Obrazy z wersetami są łatwe w przygotowaniu i przyjemne w udostępnianiu.

Bible.com nie oferuje narzędzi do tworzenia obrazów. Aby stworzyć obraz z wersetem za pomocą komputera, możesz skopiować i wkleić tekst biblijny do aplikacji do edycji obrazów.

Tworzenie obrazu z wersetem

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Biblia, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 2. Zlokalizuj wersety biblijne, które chcesz zamienić w obraz.
  Pamiętaj: im więcej wersetów wybierzesz, tym mniejszy będzie tekst w ostatecznym obrazie.
 3. Zaznacz każdy werset biblijny, który chcesz mieć na swoim obrazie. Pod każdym wybranym wersetem pojawiają się kropkowane podkreślenia. Zostanie wyświetlona lista opcji.
 4. Wybierz Obraz z opcji.
 5. Dla tła obrazu:
  Wybierz zdjęcie ze swojej rolki aparatu (pierwszy kwadrat, z ikoną góry).
  LUB
  Wybierz jedno ze zdjęć dostępnych w aplikacji.
 6. Dół: dostosuj ustawienia , aby twój obraz wersetu wyglądał tak, jak chcesz:
  1. Wybierz Czcionka.
  2. Dostosuj rozmiar czcionki i odstępy.
  3. Wybierz kształt swojego obrazu z wersetem.
  4. Dostosuj nieprzeźroczystość tekstu biblijnego.
  5. Dostosuj rozmycie i jasność tła.
  Stuknij raz wewnątrz tekstu, aby go edytować. Stuknij w dowolnym miejscu na tle, aby zatrzymać tryb edycji tekstu.
  Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce w tekście, aby dostosować wyrównanie lub szerokość pola tekstowego.
 7. Górny prawy róg: Wybierz Zapisz, aby zachować swój obraz z wersetem.
  Aby udostępnić obraz z wersetem na portalach społecznościowych lub wysłać go do przyjaciela, wybierz Udostępnij i postępuj zgodnie z instrukcjami.
  LUB
  Góra: Wybierz(Android) lub Anuluj (iOS), aby powrócić do czytnika Biblii bez zapisywania.

Zobacz swoje obrazy z wersetem

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), Obrazy wersetów. Wszystkie twoje obrazy wersetów są wyświetlane na liście, od najnowszych do najstarszych.

Bible.com:

 1. Prawy górny róg: Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie Obrazy wersetów. Wszystkie twoje obrazy wersetów są wyświetlane na liście, od najnowszych do najstarszych.

Udostępnij obraz z wersetem

Bible.com nie oferuje sposobu udostępniania obrazów wersetów.

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), Obrazy.
 2. Wybierz obraz z wersetem, który chcesz udostepnić.
 3. W prawym dolnym rogu karty Obrazy wybierz  (Android) lub  (iOS), a następnie Udostępnij.
 4. Postępuj zgodnie z monitami w urządzeniu, aby wybrać sposób udostępniania (SMS, media społecznościowe, e-mail itp.).

Usuń obraz z wersetem

Obrazy z wersetem nie mogą być usunięte na Bible.com.

Android, iOS:

 1. Na dole po prawej stronie: Wybierz ≡ (Więcej), Obrazy.
 2. Wybierz obraz z wersetem, który chcesz usunąć.
 3. W prawym dolnym rogu karty Obrazy wybierz  (Android) lub  (iOS), a następnie Usuń.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)