Modlitwa

Przegląd

Uczyń modlitwę częścią swojej codzienności. 

O czym rozmawiasz z Bogiem? Wielu ludzi uważa ideę modlitwy za onieśmielającą… ale tak nigdy nie miało być. Modlitwa jest po prostu ciągłą, szczerą rozmową między tobą a Bogiem - a czasem także z twoimi zaufanymi przyjaciółmi. Modlitwa w YouVersion pomoże ci uczynić modlitwę codziennym nawykiem.

Modlitwa w YouVersion jest obecnie dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS, ale nie na Bible.com.

Modlitwa z przewodnikiem

Modlitwa z przewodnikiem prowadzi cię przez ramy „Modlitwy Pańskiej”, struktury modlitewnej, której Jezus nauczył swoich uczniów, zapisanej w Ewangelii Mateusza 6 i w Ewangelii Łukasza 11. Każdego dnia nowa seria podpowiedzi pomoże ci ćwiczyć prowadzenie rozmów z Bogiem w oparciu o Jego Słowo.

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  , a następnie wybierz Pomódl się.
  Większość paneli zawiera opisowe tytuły, takie jak Witaj, Uhonoruj Boga, Wola Boża, Moje troski, Moja odpowiedź, itp.
 3. Stuknij prawą stronę ekranu, aby przejść dalej
  LUB
  Stuknij lewą stronę ekranu, aby cofnąć się,
  postępując zgodnie z instrukcjami.
  U góry po lewej: Aby zamknąć dzisiejszą modlitwę z przewodnikiem, wybierz X.
  Niektóre panele mogą zawierać podpowiedzi, które pomogą ci dodać modlitwę do twojej listy modlitw lub podpowiedzi przypominające ci o modlitwie za modlitwy, które już zapisałeś na swojej liście modlitw.

Dodatkowe opcje:

 • Moje Troski. Wybierz Dodaj modlitwę, aby stworzyć nową modlitwę na swojej liście modlitw o jakimś problemie, z którym się borykasz.
 • Z mojej listy modlitw. Wybierz Pokaż szczegóły, aby zobaczyć treść modlitwy, którą już zapisałeś. Aby usunąć modlitwę ze swojej listy modlitw, ale nadal ją zachować, wybierz Archiwizuj. U góry po lewej stronie: Wybierz X, aby powrócić do Modlitwy z przewodnikiem.

Lista modlitw

Wybierz Lista modlitw, aby zacząć zbliżać się do Boga i swojej społeczności poprzez tworzenie i dzielenie się modlitwami.


Utwórz nową modlitwę

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
 3. U góry po prawej: Wybierz +.
 4. Wpisz Tytuł. (Maksymalnie: 70 znaków)
 5. Wybierz Dodaj szczegóły swojej modlitwy… i wpisz Opis.
 6. Zapisz: Prawo u góry: Wybierz Zapisz.
  LUB
  Anuluj bez zapisywania: U góry po lewej: Wybierz Anuluj lub .
Na dole ekranu:
Dziel się ze znajomymi
Zobacz moją listę modlitw
✓ Dodaj kolejną modlitwę (+)

Więcej o listach modlitw


Edytuj modlitwę

Zmień tytuł i/lub opis modlitwy. Możesz edytować tylko własne modlitwy. Nie możesz edytować modlitw utworzonych przez Znajomych.

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
 3. Przesuń palcem, aby znaleźć modlitwę, którą chcesz edytować.
 4. U góry po prawej: Wybierz lub , Edytuj.
 5. Edytuj Tytuł.
 6. Zaznacz dowolne miejsce w opisie, aby go edytować.
 7. Zapisz: Prawo u góry: Wybierz Zapisz.
  LUB
  Anuluj bez zapisywania: U góry po lewej: Wybierz Anuluj lub .

Więcej o listach modlitw


Opublikuj aktualizację modlitwy

Czasami okoliczności zmieniają się wokół sprawy, o którą się modlisz. Aktualizacje pozwalają ci zachować tę samą modlitwę, ale powiadamiają znajomych modlących się za ciebie, że coś się zmieniło. Możesz aktualizować tylko własne modlitwy. Nie można aktualizować modlitw utworzonych przez znajomych.

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
 3. Przesuń palcem, aby znaleźć modlitwę, którą chcesz zaktualizować.
 4. U góry po prawej: Wybierz lub , Opublikuj aktualizację.
 5. Wpisz swoją Aktualizację.
W dolnej części ekranu: Oznacz jako wysłuchaną
 1. Zapisz: Na prawo u góry: Wybierz Zapisz.
  LUB
  Anuluj zmiany: U góry po lewej: Wybierz Anuluj lub .

Więcej o listach modlitw


Dziel się modlitwą ze znajomymi

Za każdym razem, gdy tworzysz nową modlitwę, jest ona domyślnie ustawiona jako prywatna. Możesz udostępniać własne modlitwy, jak również modlitwy znajomych, którzy mają włączony Łańcuch Modlitewny.

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
 3. Przesuń palcem, aby znaleźć Modlitwę, którą chcesz udostępnić.
 4. U góry po prawej: Wybierz lub , Udostępnij znajomym.
 5. Wybierz znajomych, z którymi chcesz się podzielić. Obok każdego wybranego znajomego pojawia się znak zaznaczenia.
Tylko wybrani znajomi mogą zobaczyć tę modlitwę. Jeśli chcesz, aby mogli podzielić się tą modlitwą ze swoimi znajomymi, włącz opcję Utwórz łańcuch modlitewny.

Po zakończeniu wybierania znajomych, których chcesz powiadomić o tej modlitwie:

 1. Podziel się: Prawy dolny róg: Wybierz Wyślij (ikona papierowego samolocika).
  LUB
  Anuluj bez udostępniania: U góry po lewej: Wybierz Anuluj lub .
Kiedy znajomi modlą się za jedną z twoich modlitw:
✓ Otrzymasz powiadomienie.
✓ Twoja modlitwa wyświetla listę osób, które się za nią modliły.

Więcej o listach modlitw


Wysłuchane modlitwy

Kiedy sprawa, o którą się modliłeś, zostanie rozwiązana, Oznacz ją jako wysłuchaną:

 • Powiadamia twoich znajomych, którzy modlili się o tę Modlitwę.
 • PrzenosiModlitwę z twojej aktywnej Listy Modlitw do twojej listy Modlitw Wysłuchanych.
Oznacz modlitwę jako wysłuchaną
Kiedy zaznaczysz modlitwę jako wysłuchaną, po jej zapisaniu nie możesz jej „odznaczyć” jako wysłuchanej.

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
 3. Przesuń palcem, aby znaleźć modlitwę, którą chcesz oznaczyć jako wysłuchaną.
 4. Górny prawy róg: Wybierz lub , Oznacz jako wysłuchaną.
Oznaczenie modlitwy jako wysłuchanej to dobry moment, aby zamieścić aktualizację, aby poinformować znajomych o tym, jak została rozwiązana.
 1. Zapisz: Na prawo u góry: Wybierz Zapisz.
  LUB
  Anuluj zmiany: U góry po lewej: Wybierz Anuluj lub .
Zobacz swoje wysłuchane modlitwy

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
Modlitwy wysłuchane są widoczne tylko w widoku listy.
 1. U góry po prawej: Przełącz widok między Kartami i Listą.
 2. Wybierz Wysłuchane.

Modlitwy archiwalne

Archiwizacja modlitwy pozwala ci ją zachować, jednocześnie usuwając ją z twojej aktywnej listy modlitw.

Modlitwy, które zarchiwizowałeś są nadal widoczne dla znajomych, którzy modlą się w tej sprawie.
Zarchiwizuj modlitwę

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
 3. Przesuń palcem, aby znaleźć Modlitwę, którą chcesz zarchiwizować.
 4. U góry po prawej: Wybierz lub , Archiwizuj.
Zobacz swoje zarchiwizowane modlitwy

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
Zarchiwizowane modlitwy są widoczne tylko w widoku listy.
 1. U góry po prawej: Przełącz widok między Kartami i Listą.
 2. Wybierz Zarchiwizowane.
Usuń zarchiwizowaną modlitwę

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
Zarchiwizowane modlitwy są widoczne tylko w widoku listy.
 1. U góry po prawej: Przełącz widok między Kartami i Listą.
 2. Wybierz Zarchiwizowane.
 3. Przewiń do zarchiwizowanej modlitwy, którą chcesz usunąć.
 4. Android:
  Naciśnij i przytrzymaj modlitwę, a następnie wybierz Usuń.
  iOS:
  Przesuń palcem w lewo na modlitwę, a następnie wybierz Usuń.
Przywróć zarchiwizowaną modlitwę

Przywrócenie zarchiwizowanej modlitwy przenosi ją z listy Zarchiwizowane z powrotem na aktywną listę modlitw.

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
Zarchiwizowane modlitwy są widoczne tylko w widoku listy.
 1. U góry po prawej: Przełącz widok między Kartami i Listą.
 2. Wybierz Modlitwę, którą chcesz Przywrócić.
 3. Android:
  Naciśnij i przytrzymaj modlitwę, a następnie wybierz Przywróć.
  iOS:
  Przesuń palcem w lewo na modlitwę, a następnie wybierz Przywróć.

Usuń modlitwę

Usunięcie modlitwy powoduje jej całkowite usunięcie z każdej listy, na której się pojawia: 

Gdy usuniesz modlitwę, przepadnie na zawsze.

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
 3. Przesuń palcem, aby znaleźć Modlitwę, którą chcesz usunąć.
 4. Dla każdej modlitwy:
  Android:
  Prawo u góry: Wybierz , Usuń.
  iOS:
  Jeśli modlitwa jest twoja:
  1. U góry po prawej: Zaznacz , Usuń.

  Jeśli tą modlitwą podzielił się z tobą twój znajomy :
  1. U góry po prawej: Wybierz , Archiwizuj.
   U góry po prawej: Przełącz widok między Karty i Listy, do Widok listy.
  2. W widoku listy: Stuknij Zarchiwizowane.
   Zarchiwizowane modlitwy są widoczne tylko w widoku listy.
  3. Przesuń palcem w lewo na modlitwę, którą chcesz usunąć i wybierz Usuń.
   Usunięcie modlitwy, którą podzielił się z tobą znajomy, powoduje jedynie usunięcie jej z twojej listy. Twój przyjaciel nadal będzie miał swoją oryginalną modlitwę.

Dostosuj powiadomienia o modlitwach

Android, iOS:

 1. Menu główne: Wybierz Więcej,
  Powiadomienia,
  Prawy górny róg: Ustawienia (ikona koła zębatego).
 2. Wybierz Powiadomienia e-mail,
  przewiń do sekcji Modlitwa i
  zaznacz działania, o których chcesz chcesz być powiadamiany e-mailem.
 3. Wybierz Wstecz lub .
 4. Wybierz Powiadomienia typu push,
  przewiń do sekcji Modlitwa i
  wybierz działania, o których chcesz być powiadamiany w ramach powiadomień typu Push.
Możesz również dostać się do Powiadomień z karty Więcej, Ustawienia, Ustawienia Powiadomień.

Jak używać aplikacji do modlitwy

Twoje modlitwy wyświetlają się na twojej Liście modlitw na twojej Stronie Głównej. Zdjęcia profilowe pokazują, kto stworzył każdą modlitwę. Kropka oznacza nieotwartą lub zaktualizowaną modlitwę.

Android, iOS:

 1. Wybierz kartę Strona główna, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
  iOS:
  Wybierz kartę Dla Ciebie, jeśli jeszcze nie jest wyświetlona.
 2. Znajdź kartę Modlitwa na swojej Stronie Głównej,
  a następnie wybierz Lista modlitw.
  U góry po prawej: Przełącz widok między kartami a listą
 3. Przesuń palcem, aby znaleźć modlitwę, o którą chcesz się modlić.
 4. Po odmówieniu modlitwy za znajomego stuknij [Pray].
  Znajomi zobaczą powiadomienie o tym, że modliłeś się za nich.
Na dole ekranu: Zostaw komentarz

Więcej o listach modlitw


Podziel się komentarzem do modlitwy

Komentarze są włączone tylko dla modlitw, które zostały udostępnione znajomym. Komentarze to świetne miejsce do zachęcania, zadawania pytań, wspólnego świętowania zwycięstw i nie tylko.

Kiedy zobaczysz modlitwę, którą chcesz skomentować:

Android, iOS:

 1. Wybierz dowolne miejsce na modlitwie, aby ją otworzyć.
 2. Przewiń w dół, aby zobaczyć wszelkie istniejące Aktualizacje.
 3. Przewiń w dół, aby zobaczyć wszelkie istniejące Komentarze.
 4. Wybierz pole Komentarz .
 5. Wpisz swój Komentarz.
 6. Podziel się swoim komentarzem: Na dole po prawej stronie: Wybierz Wyślij (ikona papierowego samolocika).
  LUB
  Anuluj bez udostępniania: U góry po lewej: Wybierz Anuluj lub .

Stwórz modlitwę na podstawie fragmentu Biblii

Czytnik Biblii oferuje kilka sposobów interakcji z fragmentami Biblii, w tym możliwość tworzenia modlitwy.

Android, iOS:

W Czytniku Biblii (menu główne: Czytaj):

 1. Wybierz werset) biblijne, których chcesz użyć jako modlitwy. Kropkowane podkreślenia pokazują, które wersety zostały wybrane. Pod spodem wyświetlane są dostępne opcje.
 2. Przesuwaj opcje w lewo, aż zobaczysz Módl się.
 3. Wybierz Módl się. Domyślny tytuł i opis odzwierciedlają wybrany fragment Biblii.
  Możesz edytować tytuł (max: 70 znaków) i opis.
 4. Zapisz: Prawo u góry: Wybierz Zapisz.
  LUB
  Anuluj bez zapisywania: U góry po lewej: Wybierz Anuluj lub .

O listach modlitw

Twoja Lista Modlitw zawiera wszystkie twoje modlitwy:

Możesz znaleźć swoją Listę Modlitw:

 • Na swojej Stronie Głównej
 • Na stronie twojego profilu
 • Menu główne: Więcej, Lista modlitw

Twoje modlitwy wyświetlają się od najnowszej do najstarszej (włączając w to aktualizacje).

Zdjęcia profilowe pokazują, kto stworzył każdą modlitwę.

Kropka oznacza modlitwę, której jeszcze nie otworzyłeś lub modlitwę, która została Zaktualizowana.

U góry po prawej: Przełącz widok między Kartami i Listą:

 • Widok karty: Przesuń palcem w lewo i w prawo po swojej liście modlitw.
 • Widok listy: Przewijaj w górę i w dół swoją listę modlitw.

Wysłuchane modlitwy i Zarchiwizowane modlitwy są widoczne tylko w widoku listy.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)