Yêu cầu tính năng

Sự tham gia tích cực, liên tục là một trong những điều tốt nhất về cộng đồng YouVersion. Thật thú vị khi được đọc những ý tưởng tuyệt vời mà mọi người có sẽ giúp tất cả chúng ta tham gia ngày càng nhiều hơn với Kinh Thánh.

Bạn có một gợi ý cho chúng tôi? Nếu vậy, điền vào mẫu ở đây! - https://lifechurch.formstack.com/forms/youversion_feature_Vquests

Trong thời gian này, chúng tôi khuyến khích bạn xem blog của chúng tôi tại http://blog.youversion.com/ để biết tất cả các tin tức mới nhất về các bản cập nhật và cải tiến cho Ứng dụng Kinh thánh.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để gửi này!


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)