Giáo dục / Trường học

Top bài viết 9/10/23 qua Cindy Beall

Những câu Kinh Thánh

Châm ngôn 16: 3

Cô-lô-se 3:17

Phi-líp 1:6

Kế hoạch Kinh Thánh

Sự Dẫn dắt Thiên Thượng

Cầu nguyện cho sự Dẫn dắt của Đức Chúa Trời

Năng lượng hàng ngày của Craig Groeschel: Nhiên liệu cho Tâm linh của Bạn

Cầu nguyện

Đức Thánh Linh ơi, Ngài biết lòng conNgài hiểu mong muốn và nhu cầu sâu sắc nhất của con, và Ngài biết mọi ý định của con. Ngài biết con rõ hơn con biết chính mình con. Không có nơi nào con có thể chạy đến để trốn thoát khỏi sự hiện diện của Ngài, và không có điều gì con có thể giấu được Ngài!

 Và đó là lý do tại sao, ngay bây giờ, con đang cầu xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan và sự dẫn dắt thiêng liêng của Ngài.

Không phải lúc nào con cũng biết cầu nguyện cho điều gì. Linh hồn con mệt mỏi và con mệt mỏi. Con thường lo lắng về việc đưa ra quyết định đúng đắn — nhưng con muốn sống một cuộc đời tôn vinh Ngài.

Mặc dù con có thể cảm thấy như mình không thể tiến về phía trước hoặc nhìn thấy những gì phía trước — Ngài nhìn thấy con. Và Ngài biết con. Vì vậy xin hãy dẫn dắt con. Xin hãy chỉ cho con những con đường dẫn đến cuộc sống sung mãn, và cáo trách con khi con bị cám dỗ lìa xa Ngài.

Khi Ngài dẫn dắt con, khôi phục lại cho conCon sẽ đặt hy vọng của con nơi Ngài mọi lúc vì Ngài biết tất cả mọi điều, và bởi Ngài, cuộc sống của con được gắn kết với nhau. Ngài là sức mạnh của con trong lúc có cần, và Ngài đã trở thành sự cứu rỗi của con.

Vì vậy, hãy ôm con vào lòng, Chúa ơi, và dạy con bước đi theo cách xứng đáng với sự kêu gọi mà Ngài đã ban cho conDẫn dắt các lối của con vì Ngài gìn giữ mạng sống của con, vì con muốn tôn vinh Ngài.

Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)