Friends

Tổng quan

Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau.

Hê-bơ-rơ 10: 24-25

Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta cần có mối quan hệ với những người mà chúng ta có thể tin cậy. Bạn cần những người bạn thân, những người sẽ khích lệ bạn, truyền cảm hứng cho bạn, thử thách bạn, yêu thương bạn và cầu nguyện cho bạn. Và họ cần bạn làm điều tương tự cho họ.


Thêm bạn bè

Bạn có thể có tối đa 250 Bạn bè trong Ứng dụng Kinh Thánh.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn lựa≡ (More)Bạn bè.
 2. Nếu bạn có Yêu cầu kết Bạn:
 • Chọn Chấp nhận đối với những người bạn muốn làm Bạn bè cùng.
 • Chọn Bỏ qua trên những bạn không muốn chấp nhận.
 1. Trên cùng: Chọn Thêm Bạn bè. Màn hình Thêm Bạn bè cung cấp cho bạn bốn cách để thêm Bạn bè mới:
  1. Tìm kiếm những bạn của bạn có tài khoản YouVersion.
   1. Chọn 🔍, nhậptên của bạn, hoặc một phần tên của họ và Tìm kiếm trên đó.
   2. Chọn Thêm bên cạnh bất kỳ người bạn nào bạn muốn tham gia trong Ứng dụng Kinh Thánh.
   • Họ sẽ thấy yêu cầu của bạn trong Yêu cầu Kết bạn của họ.
  2. Mời bạn bè từ Danh bạ trên thiết bị của bạn.
   1. Chọn Danh bạ hoặc Kết nối với Danh bạ.
    Để bạn tìm kiếm Danh bạ của mình, Ứng dụng Kinh Thánh có thể yêu cầu quyền truy cập vào chúng.
   2. Chọn Thêm bên cạnh bất kỳ người bạn nào bạn muốn tham gia trong Ứng dụng Kinh Thánh.
   • Nếu họ có tài khoản YouVersion miễn phí, họ sẽ thấy yêu cầu của bạn trong Yêu cầu Kết bạn của họ.
   • Nếu họ chưa có tài khoản, Ứng dụng Kinh Thánh sẽ gửi cho họ lời mời kèm theo liên kết.
  3. Mời bạn bè từ tài khoản Facebook của bạn.
   1. Chọn Facebook hoặc Kết nối với Bạn bè bên cạnh logo Facebook.
    Bạn có thể chọn tên và xem hồ sơ của họ để đảm bảo rằng bạn đang gửi yêu cầu của mình đến đúng người.
   2. Làm theo lời nhắc.
  4. Yêu cầu kết bạn từ những người trong danh sách Bạn bè được Đề xuất của bạn.
   1. Chọn Thêm bên cạnh bất kỳ người bạn nào bạn muốn tham gia trong Ứng dụng Kinh Thánh.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Chữ tắt Đầu tiên, sau đó Bạn bè.
 2. Nếu bạn có Yêu cầu kết Bạn:
 • Chọn Chấp nhận đối với những người bạn muốn làm Bạn bè cùng.
 • Chọn Bỏ qua trên những bạn không muốn chấp nhận.
 1. Chọn 🔍, nhập tên của bạn, hoặc một phần tên của họ và Tìm bạn bè.
 2. Chọn Thêm bên cạnh bất kỳ người bạn nào bạn muốn tham gia trong Ứng dụng Kinh Thánh.

Chấp nhận hoặc từ chối Yêu cầu Kết bạn

Bạn có thể có tối đa 250 Bạn bè trong Ứng dụng Kinh Thánh.
 1. Android, iOS:
  Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm)Bạn bè.
  Bible.com:
  Trên cùng bên phải: Chọn ẢnhHồ sơ của bạn hoặc  Hoặc Ký tự Đầu tiên, sau đó Bạn bè.
 2. Nếu bạn có Yêu cầu kết Bạn:
 • Chọn Chấp nhận đối với những người bạn muốn làm Bạn bè cùng.
 • Chọn Bỏ qua hoặc Từ chối trên những bạn không muốn chấp nhận.

Tham gia với Hoạt động Kinh Thánh với Bạn bè

Màn hình chính hiển thị hoạt động gần đây trong Ứng dụng Kinh Thánh từ bạn và Bạn bè của bạn. (iOS chia hoạt động này giữa hai thẻ, Dành cho Bạn và Cộng đồng.) Hoạt động từ Bạn bè của bạn — chẳng hạn như bắt đầu Kế hoạch, tô màu một đoạn Kinh Thánh, tạo Hình ảnh câu Kinh Thánh, v. v. — hiển thị trên từng thẻ trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bạn có thể tương tác với những thẻ này bằng cách thích hoạt động của Bạn bè, khích lệ họ bằng nhận xét, và nhiều hơn nữa.

Để thích hoạt động của Bạn bè, hãy chọn ♥ ︎ bên dưới hoạt động đó.

Đăng bình luận

 1. Android, iOS:
  Chọn biểu tượng nhận xét (bong bóng thoại).
  Bible.com:
  Chọn ô Nhận xét.
 2. Nhập Bình luậncủa bạn.
 3. Android, iOS:
  Chọn biểu tượng gởi (máy bay giấy).
  Bible.com:
  Nhấn Nhập trên bàn phím của bạn.

Xóa Bình luận

Bạn có thể xóa bất kỳ Bình luận nào mà bạn đã đăng, và bạn có thể xóa Nhận xét đã đăng về hoạt động Kinh Thánh của mình (chẳng hạn như Tô màu, đánh Dấu trang, Hình ảnh câu Kinh Thánh, v. v.).

Bạn không thể xóa những Bình luận đã được đăng tải về hoạt động Kế hoạch của mình.
 1. Tìm Bình luận bạn muốn xóa.
 2. Android:
  Nhấn và giữ trên Bình luận.
  iOS:
  Vuốt sang trái qua Bình luận, sau đó chọn Xóa.
  Bible.com:
  Chọn Xóa bên dưới Bình luận.

Điều chỉnh Thông báo của Bạn bè

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm)Cài đặt, Cài đặt Thông báo, sau đó chọn Thông báo Email hoặc Thông báo đẩy.
 2. Trong phần Bạn bè, chuyển từng sự kiện Bạn bè thành Bật hoặc Tắt, như mong muốn.
 3. Trên cùng bên trái: Chọn hoặc <.
 4. Chọn Thông báo đẩy hoặc Thông báo qua Email, chọn cái nào bạn đã chọn chứ không phải ở Bước 1.
 5. Trong phần Bạn bè, chuyển từng sự kiện Bạn bè thành Bật hoặc Tắt, như mong muốn.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Chữ tắt Đầu tiên, sau đó  Cài đặt.
 2. Còn lại: Chọn Quản lý Thông báo.
 3. Chọn hộp kiểm tra để Bật hoặc Tắt cho mỗi hộp kiểm tra sau, như mong muốn:
 • Thông báo cho tôi về hoạt động của bạn bè
 • Thông báo cho tôi khi một Liên hệ tham gia
 • Thông báo cho tôi về bình luận trên hoạt động của tôi
 • Thông báo cho tôi về lượt thích trên hoạt động của tôi
 • Thông báo cho tôi về yêu cầu kết bạn
 1. Dưới cùng: Khi bạn hoàn tất việc điều chỉnh thông báo, hãy chọn Cập nhật Thông báo.

Xóa Bạn bè

Android:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn lựa≡ (More)Bạn bè.
 2. Chọn Bạn bè mà bạn muốn xóa.
 3. Trên cùng bên phải: Chọn , Ngừng kết bạn.
 4. Chọn Ngừng kết bạn để xóa Bạn bè này.
  HOẶC
  Chọn Hủy để quay lại.

iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn lựa≡ (More)Bạn bè.
 2. Trên cùng bên phải: Chọn Chỉnh sửa.
 3. Chọn ⊖ (nút dấu trừ lớn) bên cạnh Người bạn mà bạn muốn xóa.
 4. Chọn Ngừng kết bạn để xóa Bạn bè này.
  HOẶC
  Chọn Hủy để quay lại.
 5. Trên cùng bên phải: Khi bạn đã xóa xong Bạn bè, hãy chọn Hoàn tất.

Bible.com:

 1. Trên cùngbên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó là Bạn bè.
 2. Cuộn xuống danh sách Bạn bè của bạn.
 3. Chọn Bạn bè mà bạn muốn xóa.
  Dưới cùng: Bạn có thể cần chọn Tải thêm để tiến tới Người bạn mà bạn đang tìm kiếm.
 4. Dưới tên của mỗi người bạn là từ “Bạn bè”.
  Di chuột qua từ đó và sẽ chuyển thành liên kết, “Xóa bạn bè”.
 5. Chọn Xóa bạn bè.

Chặn một Người dùng

Khi bạn chặn một người dùng, họ sẽ không biết rằng bạn đã chặn họ và họ sẽ không thể gửi yêu cầu Kết bạn cho bạn nữa.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn lựa≡ (More)Bạn bè.
 2. Chọn 🔍.
 3. Nhập tên của người bạn mà bạn muốn chặn hoặc một phần tên của họ và Tìm kiếm trên đó.
 4. Tìm người mà bạn muốn chặn và chọn tên của họ. Hồ sơ của họ hiển thị.
 5. Trên cùng bên phải: Chọn hoặc , sau đó chọn Chặn.
 6. Chọn Chặn để chặn người dùng này.
  HOẶC
  Chọn Hủy để quay lại.
Bible.com không cung cấp tùy chọn để chặn người dùng.

Bỏ chặn Người dùng

Khi bạn bỏ chặn một người dùng, họ sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào. Họ sẽ có thể gửi cho bạn yêu cầu Kết bạn và bạn sẽ có thể mời họ trở thành Bạn bè.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn lựa≡ (More)Bạn bè.
 2. Chọn 🔍.
 3. Nhập tên của người bạn mà bạn muốn bỏ chặn hoặc một phần tên của họ và Tìm kiếm trên đó.
 4. Tìm người bạn mà bạn muốn bỏ chặn và chọn tên của họ. Hồ sơ của họ hiển thị.
 5. Chọn Bỏ chặn.
Bible.com không cung cấp tùy chọn để bỏ chặn người dùng.

Báo cáo một Người dùng

Báo cáo là ẩn danh. Khi bạn báo cáo một người dùng, họ sẽ không biết rằng bạn đã báo cáo về họ.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn lựa≡ (More)Bạn bè.
 2. Chọn 🔍.
 3. Nhập tên của người bạn mà bạn muốn báo cáo hoặc một phần tên của họ và Tìm kiếm trên đó.
 4. Tìm người mà bạn muốn báo cáo và chọn tên của họ. Hồ sơ của họ hiển thị.
 5. Trên cùng bên phải: Chọn hoặc , sau đó chọn Báo cáo.
 6. Chọn Lý do mà bạn đang báo cáo người dùng này.
  Bộ phận Hỗ trợ Cộng đồng YouVersion sẽ nhận được thông báo và điều tra tài khoản được báo cáo để biết lý do.
  HOẶC
  Chọn X để quay trở lại.
Bible.com không cung cấp tùy chọn để báo cáo người dùng.

Quyền riêng tư cho Tình bạn trong Ứng dụng Kinh Thánh

Phần này đề cập cụ thể đến quyền riêng tư của bạn liên quan đến Bạn bè trên YouVersion của bạn. Tham khảo Chính sách quyền riêng tư của YouVersion để biết thêm chi tiết.

KHÔNG AI ngoài bạn có thể thấy được:

 • Tiêu đề Đánh dấu trangNhãn
 • Ghi chú mà bạn đánh dấu là Riêng tư hoặc Bản nháp
 • Hoạt động của bạn từ các Kế hoạch mà bạn bắt đầu là Bởi chính tôi, Quyền riêng tư
 • Hoạt động của bạn từ các Kế hoạch có Cài đặt mà bạn định cấu hình là Quyền riêng tư > Riêng tư
  Bạn có thể kiểm tra Cài đặt Kế hoạch trong Kế hoạch, Kế hoạch của tôi, chọn Kế hoạch, ⋮ hoặc ⋯, Cài đặt.

CHỈ những người trong danh sách Bạn bè trên YouVersion của bạn mới có thể xem thấy:

 • Hồ sơ YouVersion của bạn
 • Danh sách bạn bè trên YouVersion của bạn
 • Đánh dấu trang của bạn, Tô màuHình ảnh câu Kinh Thánh, cũng như Bình luậnlượt Thích về những điều đó
 • Ghi chú mà bạn đánh dấu là Chỉ Bạn bè hoặc Công khai
 • Hoạt động của bạn từ các Kế hoạch mà bạn bắt đầu là Hiển thị với Bạn bè
 • Hoạt động của bạn từ các Kế hoạch trong Cài đặtQuyền riêng tư: Chỉ dành cho bạn bè

Những người KHÔNG có trong danh sách Bạn bè trên YouVersion của bạn KHÔNG THỂ nhìn thấy:

 • Đánh dấu trang của bạn, Tô màuHình ảnh câu Kinh Thánh, họ cũng không thể nhìn thấy Bình luậnlượt Thích về những điều đó

BẤT CỨ AI trên YouVersion đều có thể xem:

 • Ghi chú mà bạn đánh dấu là Công khai
 • Tênhình ảnh trên Hồ sơ YouVersion của bạn (để bạn bè có thể tìm thấy bạn thông qua tìm kiếm)
  Nếu bạn muốn tối đa hóa quyền riêng tư của mình:
  - Sử dụng biệt hiệu mà chỉ bạn bè của bạn trong đời thực mới biết
  - Không nên sử dụng hình ảnh của chính bạn cho ảnh đại diện của bạn
  Tất nhiên, những người có thể xem các mục mà bạn đăng ở khu vực bên ngoài quyền kiểm soát của YouVersion (chẳng hạn như trên mạng xã hội).

Đánh dấu trang, Tô màu và Hình ảnh câu Kinh Thánh không cung cấp cài đặt bảo mật.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)