การศึกษา/โรงเรียน

ปรับปรุง 9/10/23 โดย Cindy Beall

ข้อพระคัมภีร์

สุภาษิต 16:3

โคโลสี 3:17

ฟีลิปปี 1:6

แผนการอ่านพระคัมภีร์

การทรงนำของพระเจ้า

อธิษฐานขอการทรงนำที่มาจาก'พระเจ้า

พลังประจำวัน โดย เครก โกรวเชล: เติมพลังงานในฝ่ายวิญญาณของคุณ

การอธิษฐาน

พระวิญญาณบริสุทธิ์, พระองค์ทรงรู้หัวใจของฉันพระองค์ทรงเข้าใจความจำเป็นและความปรารถนาเบื้องลึกที่สุดของฉัน, และ พระองค์ทรงรู้ทุกเจตนาของฉัน พระองค์รู้จักตัวฉันดีกว่าที่ฉันรู้จักตัวเอง ไม่มีที่ใดที่ข้าพระองค์จะสามารถวิ่งหนีไปให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ได้และไม่มีสิ่งใดที่ข้าพระองค์สามารถซ่อนไปจากพระองค์! 

 และด้วยเหตุนี้ ในตอนนี้ ข้าพระองค์จึงขอประทานสติปัญญาและการทรงนำจากพระองค์

ในบางครั้ง ข้าพระองค์ไม่รู้จะอธิษฐานในเรื่องใด จิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนแรงและเหน็ดเหนื่อย บ่อยครั้งที่ข้าพระองค์กังวลกับการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง—แต่ข้าพระองค์ต้องการดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 

ถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะรู้สึกราวกับว่าไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า—พระองค์ทรงมองเห็นข้าพระองค์ และพระองค์รู้จักข้าพระองค์ ดังนั้น ขอทรงโปรดนำทางข้าพระองค์ ขอทรงโปรดสำแดงหนทางนั้นที่นำไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์, และ ขอโปรดให้ข้าพระองค์รู้ว่ามีความผิดเมื่อข้าพระองค์ถูกล่อลวงให้เดินออกห่างไปจากทางพระองค์ 

เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงนำหนทางแก่ข้าพระองค์ ขอทรงเยียวยาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะฝากความหวังไว้ในพระองค์ทุกเวลา เพราะพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง และโดยพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ได้ถูกประสานเข้าไว้ด้วยกัน พระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ในยามที่ข้าพระองค์ต้องการ และพระองค์ทรงเป็นความรอดในข้าพระองค์.

ขอทรงโปรดโอบกอดข้าพระองค์ไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และ โปรดสอนข้าพระองค์ให้เดินในแบบที่สมกับการทรงเรียกที่พระองค์ได้มอบให้ไว้กับข้าพระองค์ขอทรงนำย่างก้าวของข้าพระองค์ ในขณะที่พระองค์ทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์ต้องการยกย่องเทิดทูนพระองค์

ในพระนามพระเยซู อาเมน


วิธีที่เราทำ?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)