ความใจกว้าง/การให้

ปรับปรุง 9/10/23 โดย Cindy Beall

ข้อพระคัมภีร์

2 โครินธ์ 9:6-7 THSV11

กิจการ 20:35

แผนการอ่านพระคัมภีร์

7 วันสู่การเป็นคนใจกว้าง

วิดีโอ

ใจกว้างขวาง

การศึกษาพระคัมภีร์

 ไบเบิลโปรเจกต์: ความใจกว้าง

การอธิษฐาน

องค์พระผู้เป็นเจ้า หากปราศจากพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีสิ่งใดเลย ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากพระองค์—แต่บางครั้ง ข้าพระองค์มองของประทานเหล่านั้นเป็นดังสิ่งที่ข้าพระองค์สมควรได้รับ บางครั้ง ฉันถูกล่อลวงให้เก็บซ่อนทรัพย์สมบัติ เวลา และทรัพยากรเอาไว้ แทนที่จะแบ่งปันกับผู้อื่น ท้ายที่สุด ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ได้รับพระพร —ดังนั้นโปรดช่วยข้าพระองค์ดูแลของขวัญที่พระองค์มอบให้อย่างชาญฉลาด เปลี่ยนข้าพระองค์ให้เป็นคนที่มีชีวิต—และให้—ด้วยใจกว้างขวาง ในพระนามพระเยซู อาเมน


วิธีที่เราทำ?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)