Utdanning/Skole

Oppdatert 9/10/23 av Cindy Beall

Bibelvers

Ordspråkene 16,3

Kolosserne 3,17

Filipperne 1,6

Bibelplaner

Guddommelig retning

Be for Gud's retning

Daglig kraft av Craig Groeschel: Drivstoff for sjelen din

Bønn

Hellig Ånd, Du kjenner hjertet mittDu forstår mine dypeste ønsker og behov, og Du kjenner alle mine intensjoner. Du kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Det er ingen steder jeg kunne løpe for å unnslippe ditt nærvær, og ingenting jeg kunne skjule for  deg!

 Og det er derfor, akkurat nå, at jeg ber deg om å gi meg din guddommelige visdom og veiledning.

Jeg vet ikke alltid hva jeg skal be om. Sjelen min er sliten og jeg er trett. Jeg bekymrer meg ofte for å ta den riktige avgjørelsen – men jeg ønsker å leve et liv som hedrer  deg.

Selv om jeg kanskje føler at jeg ikke kan gå videre eller se hva som er foran meg – ser du meg. Og du kjenner meg. Så hver så snill og veiled meg. Vis meg veiene som fører til et rikt liv,  ogoverbevis meg når jeg blir fristet til å forlate  deg.

Mens du veileder meg, gjenopprett megJeg vil sette håpet mitt til deg til enhver tid fordi du vet alle ting, og av deg holdes livet mitt sammen. Du er min styrke i nødens stund, og du har blitt min frelse.

Så hold meg nær, Herre, og lær meg å gå på en måte som er verdig kallet du har gitt megStyr skrittene mine mens du vokter livet mitt, for jeg vil ære deg.

I Jesu navn, Amen.


Hvordan klarte vi oss?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)