Friends

Oppdatert 20/9/21 av Brannon Golden

Oversikt

La oss tenke på måter å motivere hverandre til kjærlighetshandlinger og gode gjerninger. Og la oss ikke nedprioritere det å komme sammen, som noen gjør, men oppmuntre hverandre.

Hebreerne 10, 24-25

Bibelen kommer stadig med påminnelser om at vi trenger samfunn med mennesker vi kan stole på. Du trenger nære venner som kan oppmuntre deg, inspirere deg, utfordre deg, vise deg kjærlighet og be for deg. Og de trenger deg til å gjøre det samme for dem.


Legg til venner

Du kan ha inntil 250 venner i bibelappen.

Android, iOS:

 1. Høyre side nederst: velg ≡ (mer)Venner.
 2. Hvis du har noenvenneforespørsler:
 • VelgAksepter på de du ønsker å godta som venn.
 • VelgIgnorer på de du ikke ønsker å godta som venn.
 1. Topp: velg Legg til venner. Siden for legg til venner viser deg fire ulike måter å legge til venner:
  1. Søk etter dine venner som har en YouVersion konto.
   1. Velg 🔍, skriv en venns navn, eller en del av navnet, og Søk på det.
   2. Velg Legg til ved siden av de vennene du ønsker å følge i bibelappen.
   • De vil se din forespørsel i sine venneforespørsler.
  2. Inviter venner direkte fra kontaktene på din enhet.
   1. Velg Kontakter eller Inviter kontakter.
    For å kunne søke blant kontakter, kan det hende at bibelappen vil spørre om tilgang til dem.
   2. Velg Legg til ved siden av de vennene du ønsker å følge i bibelappen.
   • Hvis de har en gratis YouVersion konto, vil de se din forespørsel under tittelen Venneforespørsler.
   • Hvis de ikke har en konto vil bibelappen sende dem en invitasjon sammen med en link.
  3. Inviter venner fra din Facebook konto.
   1. Velg Facebook eller Inviter venner ved siden av Facebook logoen.
    Du kan velge et navn og ta en titt på profilen dens for å være sikker på at du sender forespørselen til rett person.
   2. Følg instruksjonene.
  4. Send venneforespørsler til personer på din forslag til venner liste.
   1. Velg Legg til ved siden av de vennene du ønsker å følge i bibelappen.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg ditt profilbilde eller forbokstaven din, deretter Venner.
 2. Hvis du har noenvenneforespørsler:
 • VelgAksepter på de du ønsker å godta som venn.
 • Velg Ignorer på de du ikke ønsker å akseptere.
 1. Velg Søk på navn, skriv en venns navn, eller en del av navnet, og velg Finn venner.
 2. Velg Legg til venn ved siden av venner du ønsker å legge til i bibelappen.

Aksepter eller ignorer en venneforespørsel

Du kan ha inntil 250 venner i bibelappen.
 1. Android, iOS:
  Høyre side nederst: velg ≡ (Mer),  Venner.
  Bible.com:
  Øverst til høyre: velg ditt profilbilde eller forbokstaven din, deretter Venner.
 2. Hvis du har noenvenneforespørsler:
 • VelgAksepter på de du ønsker å godta som venn.
 • Velg Ignorer eller Avvis på de du ikke vil godta.

Delta i venners bibelaktivitet

På hjemmesiden vises nylig aktivitet i bibelappen fra deg og vennene dine. (iOS deler denne aktiviteten mellom to faner, For deg og Fellesskap.) Aktivitet fra vennene dine, som å starte en plan, markere en bibeltekst, lage et bibelversbilde osv. vises i individuelle kort på skjermen din. Du kan samhandle med disse kortene ved å like vennenes aktivitet, oppmuntre dem med kommentarer og mer.

For å like en venns aktivitet, velg ♥ ︎ under den.

Skriv en kommentar

 1. Android, iOS:
  velg Kommenter ikon (en samtaleboble).
  Bible.com:
  velg Kommentarboks.
 2. Skriv inn din kommentar.
 3. Android, iOS:
  velg Send ikon (et papirfly).
  Bible.com:
  trykk Enter på tastaturet.

Slett en kommentar

Du kan fjerne alle kommentarer du har lagt ut, og du kan fjerne kommentarer som er lagt ut på din bibelaktivitet (for eksempel markeringer, bokmerker, bibelversbilder osv.).

Du kan ikke slette kommentarer som er skrevet på planaktiviteten din.
 1. Finn kommentaren du vil fjerne.
 2. Android:
  trykk lenge på kommentaren.
  iOS:
  sveip til venstre over kommentaren, og velg deretter Slett.
  Bible.com:
  velg Slett under kommentaren.

Tilpass vennevarsler

Android, iOS:

 1. Nederst til høyre: velg ≡ (Mer)Innstillinger, Varslingsinnstillinger, deretter enten E-postvarsler eller Pushvarsler.
 2. I vennedelen setter du hvert venne arrangement til eller Av etter ønske.
 3. Øverst til venstre: velg eller <.
 4. Velg enten Pushvarsler eller E-postvarsler, avhengig av hvilken du ikke valgte i trinn  1.
 5. I vennedelen setter du hvert venne arrangement til eller Av etter ønske.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg ditt profilbilde eller forbokstaven din, deretter Innstillinger.
 2. Venstre: velg Administrer varsler.
 3. Velg avkrysningsruter for å slå eller Av hver av følgende, etter ønske:
 • Gi meg beskjed om venners aktivitet
 • Gi meg beskjed når en kontakt blir med
 • Gi meg beskjed om kommentarer på aktiviteten min
 • Gi meg beskjed om liker på aktiviteten min
 • Gi meg beskjed om venneforespørsler
 1. Nederst: når du er ferdig med å tilpasse varsler, velger du Oppdater varsler.

Fjern en venn

Android:

 1. Høyre side nederst: velg ≡ (mer)Venner.
 2. Velg vennen du vil fjerne.
 3. Øverst til høyre: velg , Fjern venn.
 4. Velg Fjern venn for ikke lenger å være venn med denne personen.
  ELLER
  velg Avbryt for å gå tilbake.

iOS:

 1. Høyre side nederst: velg ≡ (mer)Venner.
 2. Øverst til høyre: velg Rediger.
 3. Velg ⊖ (stor minusknapp) ved siden av vennen du vil fjerne.
 4. Velg Fjern venn for ikke lenger å være venn med denne personen.
  ELLER
  velg Avbryt for å gå tilbake.
 5. Øverst til høyre: Når du er ferdig med å fjerne venner, velger du Ferdig.

Bible.com:

 1. Øverst til høyre: velg ditt profilbilde eller forbokstaven din, deretter venner.
 2. Bla ned til dinliste over venner.
 3. Finn vennen du vil fjerne.
  Nederst: du må kanskje velge Last inn flere for å gå videre til vennen du leter etter.
 4. Under navnet til hver venn står ordet “Venner”.
  Hold markøren over det ordet, og det endres til lenken, "Fjern venn."
 5. Velg Fjern venn.

Blokker en bruker

Når du blokkerer en bruker, vil de ikke vite at du har blokkert dem, og de vil ikke lenger kunne sende deg venneforespørsler.

Android, iOS:

 1. Høyre side nederst: velg ≡ (mer)Venner.
 2. Velg 🔍.
 3. Skriv inn navnet til personen du vil blokkere, eller en del av navnet, og Søk på det.
 4. Finn personen du vil blokkere, og velg vedkommendes navn. Profilen deres vises.
 5. Øverst til høyre: velg eller , deretter Blokker.
 6. Velg Blokker for å blokkere denne brukeren.
  ELLER
  velg Avbryt for å gå tilbake.
Bible.com tilbyr ikke muligheten til å blokkere en bruker.

Opphev blokkering av en bruker

Når du opphever blokkering av en bruker vil de ikke motta noe varsel. De vil kunne sende deg venneforespørsler og du vil kunne invitere dem til å være venner.

Android, iOS:

 1. Høyre side nederst: velg ≡ (mer)Venner.
 2. Velg 🔍.
 3. Skriv inn navnet til personen du vil oppheve blokkering av, eller en del av navnet, og Søk på det.
 4. Finn personen du vil fjerne blokkering av og velg dens navn. Profilen deres vises.
 5. Velg Opphev blokkering.
Bible.com tilbyr ikke muligheten til å oppheve blokkering av en bruker.

Rapporter en bruker

Rapportering er anonym. Når du rapporterer en bruker vil de ikke vite at du har rapportert dem.

Android, iOS:

 1. Høyre side nederst: velg ≡ (mer)Venner.
 2. Velg 🔍.
 3. Skriv inn navnet på personen du ønsker å rapportere, eller en del av navnet, og Søk på det.
 4. Finn personen du vil rapportere og velg navnet dens. Profilen deres vises.
 5. Øverst til høyre: velg eller , deretter Rapporter.
 6. Velg Årsak for å fortelle hvorfor du rapporterer denne brukeren.
  YouVersions fellesskapbrukerstøtte vil motta et varsel og undersøke den rapporterte kontoen for oppgitt årsak.
  ELLER
  velgX for å gå tilbake.
Bible.com gir ikke muligheten til å rapportere en bruker.

Privacy for Bible App Friendships

This section addresses your privacy specifically with regard to your YouVersion Friends. Refer to YouVersion’s Privacy Policy for more details.

NO ONE besides you can see:

 • Your Bookmark Titles and Labels
 • Notes that you mark as Private or Draft
 • Your activity from Plans that you start as By Myself, Private
 • Your activity from Plans whose Settings you configure as Privacy > Private
  You can check Plan Settings under Plans, My Plans, select Plan, ⋮ or ⋯, Settings.

ONLY people who are on your YouVersion Friends list can see:

 • Your YouVersion profile
 • Your YouVersion Friends list
 • Your Bookmarks, Highlights, and Verse Images, as well as Comments and Likes on those things
 • Notes that you mark as Friends Only or Public
 • Your activity from Plans that you start as Visible to Friends
 • Your activity from Plans whose Settings are Privacy: Friends Only

People who are NOT on your YouVersion Friends list CANNOT see:

 • Your Bookmarks, Highlights, and Verse Images, nor can they see Comments and Likes on those things

ANYONE on YouVersion CAN see:

 • Notes that you mark as Public
 • The name and image on your YouVersion Profile (so that friends can find you through search)
  If you would like to maximize your privacy:
  - Use a nickname that only your friends in real life know
  - Do not use a photo of yourself for your profile image
  Of course, people can see items that you post in spaces outside of YouVersion’s control (such as on social media).

Bookmarks, Highlights, and Verse Images do not offer privacy settings.


Hvordan klarte vi oss?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)