Bezorgdheid/Vrede/Depressie

bijgewerkt 18/8/22 door Cindy Beall

Bijbelverzen
Johannes 14:27
Filippenzen 4:6-7
1 Petrus 5:7

Leesplannen
Van bezorgdheid naar vrede
Gods vrede ervaren
Vrij van angst 
Omgaan met onzekerheid
Vrede is een Persoon

Gebed voor bezorgheid
Oh God, mijn leven is gevuld met beproevingen en moeilijkheden. Soms voel ik me overweldigd en verdrietig. Maar toch, ik ben dankbaar dat in elke situatie U bij mij bent

In U kan ik vrede hebben. Wat ik ook meemaak, vandaag kies ik ervoor om niet meer bang of ongerust te zijn. Mijn gedachten wijd ik aan U toe en ik vertrouw op U

Vul mij met blijdschap en vrede, zodat ik door de kracht van uw Heilige Geest overvloedig mag zijn in de hoop. Bescherm mijn hart en geef mij de kracht om een leven te leiden dat wordt gekenmerkt door uw vrede. 

In Jezus' naam, amen.


Hoe hebben we het gedaan?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)