Đặt lại mật khẩu đã quên trên Bible.com

Top bài viết 1/9/19 qua Nizia Dantas

Đặt lại thủ tục quên mật khẩu
 1. Chọn Đăng nhập trong tiêu đề hàng đầu
 • Trên web Di động, chọn Menu (ba dòng) trước
 1. Chọn Quên mật khẩu của bạn? dưới hộp mật khẩu
 2. Nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản YouVersion của bạn
 3. Chọn gửi mật khẩu mới
 4. Thông báo " Chúng tôi sẽ cố gắng gửi email mật khẩu đặt lại tới địa chỉ email của bạn Nhấp vào liên kết trong email đó để tiếp tục." được hiển thị
 5. Mở email từ YouVersion và chọn hộp Đặt lại mật khẩu
 6. Nhập mật khẩu bạn muốn vào hộp Mật khẩu mới
 7. Chọn bằng chuột và nhấp vào hộp Xác nhận Mật khẩu để mở.   Nhập lại mật khẩu để xác nhận
 8. Chọn thay đổi mật khẩu của tôi
 9. Bạn sẽ nhận được thông báo thành công
 10. Chọn Đăng nhập và sử dụng mật khẩu mới của bạn để đăng nhập vào tài khoản của bạn
 11. Đây sẽ là mật khẩu mới của bạn trên tất cả các thiết bị
Thông báo lỗi
 1. Nếu bạn không nhận được email xác nhận, chọn liên kết tại đây
 2. Nếu bạn đã nhập một email không có trong hệ thống của chúng tôi, bạn có thể thấy:
 • users.email_or_username.not_found
 • Kiểm tra email của bạn để biết chữ chính xác hoặc đăng ký tài khoản nếu bạn không có
 • Chọn Gửi mật khẩu mới để gửi email mới cho lần thử khác
 1. Nếu bạn nhập mật khẩu không được chấp nhận, bạn sẽ gặp lỗi này
 • Xin lỗi, có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại

Yêu cầu mật khẩu

 • (Tối thiểu 6 ký tự )
 • Mật khẩu trường hợp nhạy cảm
Không có quyền truy cập vào email cũ
 • Nếu bạn không còn có quyền truy cập vào địa chỉ email được liên kết với tài khoản YouVersion của mình, bạn sẽ không thể đặt lại mật khẩu của mình.
 • Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể gửi email đặt lại mật khẩu đến bất kỳ địa chỉ email nào khác ngoài địa chỉ hiện được liên kết với tài khoản YouVersion của bạn.
 • Bạn sẽ cần tạo một tài khoản YouVersion mới với địa chỉ email mới của bạn.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)