Thay đổi địa chỉ email trên Android

Top bài viết 25/6/20 qua Manfred Amstutz

Địa chỉ email chỉ có thể được thay đổi trên trang web của Bib.com . Để biết thêm thông tin chọn liên kết ở đây
Điều quan trọng là giữ cho địa chỉ email được kết nối với tài khoản YouVersion của bạn hiện tại để đăng nhập hoặc sử dụng tính năng Quên mật khẩu. Nhóm hỗ trợ không thể thay đổi địa chỉ email cho bạn
Nếu bạn mất quyền truy cập vào địa chỉ email của mình, chúng tôi không thể khôi phục quyền truy cập vào tài khoản YouVersion của bạn


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)