Lỗi trong bản dịch

Top bài viết 22/1/20 qua Pieter van der Merwe

Nếu bạn tìm thấy những gì có thể là một lỗi trong bản dịch, đây là các bước cần thực hiện để xác minh vấn đề -

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng phiên bản bạn đang sử dụng được cập nhật. Nếu bạn đã tải xuống phiên bản để sử dụng ngoại tuyến, đôi khi chúng tôi đã giải quyết vấn đề, nhưng bạn có thể không thấy nó trên thiết bị của mình nếu phiên bản của bạn không cập nhật. Để kiểm tra điều này, nhấp vào tên phiên bản ở đầu trình đọc và xem có bản cập nhật nào không.

Nếu không có bản cập nhật hoặc cập nhật không giải quyết được vấn đề, hãy điền vào biểu mẫu tại đây - https://lifechurch.formstack.com/forms/version_errors - để báo cáo vấn đề cho chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để gửi này!


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs