Đặt lại mật khẩu đã quên trên iOS

Top bài viết 25/6/20 qua Keiran Davidson

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại thông qua phương pháp sau.

Từ trong Ứng dụng Kinh thánh cho iOS:

 1. Chọn Thêm trên menu điều hướng phía dưới
 2. Nếu bạn đã đăng nhập, trước tiên bạn cần đăng xuất bằng cách nhấn đăng xuất và sau đó xác nhận đăng xuất
 3. Chọn Đăng nhập hoặc Đăng ký
 4. Chọn đăng nhập
 5. Chọn email
 6. Chọn Quên mật khẩu?
 7. Nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và email đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đến tài khoản email của bạn
 8. Nếu bạn không nhận được email, xem thông tin ở đây
 9. Mở email bạn nhận được và chọn hộp Đặt lại mật khẩu .
 10. Tại màn hình Thay đổi Mật khẩu, nhập mật khẩu bạn muốn sử dụng và xác nhận nó bằng cách nhập lại.
 11. Khi bạn thấy thông báo thành công, bạn có thể quay lại ứng dụng và đăng nhập bằng mật khẩu mới của mình

Để biết thông tin về cách đặt lại mật khẩu đã quên trên Bib.com, xem   thông tin ở đây

THÔNG TIN THÊM

Nếu bạn không còn có quyền truy cập vào địa chỉ email được liên kết với tài khoản YouVersion của bạn và bạn đã quên mật khẩu vào tài khoản YouVersion của mình, bạn sẽ không thể truy xuất mật khẩu của mình. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể gửi email đặt lại mật khẩu đến bất kỳ địa chỉ email nào khác ngoài địa chỉ hiện được liên kết với tài khoản YouVersion của bạn. Thật không may, trong trường hợp này, bạn sẽ cần tạo một tài khoản YouVersion mới với địa chỉ email mới của bạn.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)