Yêu cầu dịch Kinh thánh mới

Top bài viết 20/7/20 qua Wayne L Harms

Như bạn có thể đã biết, nhiệm vụ của chúng tôi tại YouVersion là giúp đỡ càng nhiều người càng có thể tự do tham gia với Kinh Thánh, bất kể họ sống ở đâu hay họ thích ngôn ngữ nào. Và tất nhiên, một cách chúng tôi làm là bằng cách cung cấp càng nhiều bản dịch Kinh Thánh càng tốt.

Nếu bạn muốn, xin vui lòng dành một chút thời gian để điền vào Mẫu yêu cầu Phiên bản Kinh thánh chính thức của chúng tôi: https://lifechurch.formstack.com/forms/bible_version_Vquest

Điều này sẽ đảm bảo rằng yêu cầu của bạn đã được ghi lại để mục sư của chúng tôi chịu trách nhiệm làm việc với các nhà xuất bản Kinh Thánh nhận thức được sự quan tâm trong các bản dịch Kinh Thánh khác nhau.

Cảm ơn bạn!


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)