Đăng ký trên Kinh Thánh.com

Top bài viết 25/6/20 qua Nizia Dantas

 1. Mở www.bible.com . Không sử dụng Internet Explorer.
 2. TRÊN TRANG WEB THƯỜNG XUYÊN , chọn Đăng ký ở tiêu đề trên cùng bên phải.
 3. TRÊN TRANG WEB DI ĐỘNG , chọn Menu (ba dòng) trong tiêu đề trên cùng và sau đó Đăng ký.
 4. Nếu bạn muốn liên kết tài khoản YouVersion của mình với tài khoản Facebook thì hãy chọn Đăng ký với Facebook
 • Tài khoản của bạn sẽ được tạo và bạn đã đăng nhập
 1. Nếu bạn muốn liên kết tài khoản YouVersion của bạn vào tài khoản Gmail của bạn sau đó chọn Đăng ký với Google
 • Nếu bạn có nhiều tài khoản Gmail, hãy chọn tài khoản bạn muốn sử dụng với YouVersion
 • Tài khoản của bạn sẽ được tạo và bạn đã đăng nhập
 1. Đối với các email khác
  1. Hoàn thành tất cả các trường bắt buộc
  2. Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Lưu ý: Bạn có thể chọn từng liên kết để đọc các chính sách này
  3. Chọn nút Đăng ký
  4. Trước khi bạn có thể đăng nhập, bạn sẽ cần xác minh tài khoản của mình. Sau khi bạn hoàn thành việc đăng ký, YouVersion sẽ gửi cho bạn một email xác minh. Xem xác minh tài khoản chọn liên kết tại đây


THÔNG TIN THÊM

Mẹo chọn mật khẩu

 1. Độ dài mật khẩu tối thiểu là 6 ký tự với tối đa 32 ký tự
 2. Mật khẩu trường hợp nhạy cảm


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)