การอธิษฐาน

ปรับปรุง 9/6/23 โดย Brannon Golden

ภาพรวม

จงให้การอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณ 

คุณคุยกับพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้าง? หลายคนมีความคิดว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องยาก … แต่ไม่ควรที่จะเป็นเช่นนั้น การอธิษฐานเป็นเพียงการพูดคุยต่อเนื่องอย่างตรงไปตรงมาระหว่างคุณกับพระเจ้า—และในบางครั้งจะมีเพื่อนที่คุณไว้ใจร่วมด้วย การอธิษฐานของ YouVersion จะช่วยให้คุณอธิษฐานเป็นประจำทุกวัน

ขณะนี้ การอธิษฐานของ YouVersion สามารถเปิดใช้ได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS แต่ยังไม่รองรับใน Bible.com

คำอธิษฐานที่แนะนำ

คำอธิษฐานที่แนะนำจะนำคุณ“อธิษฐานตามแบบของพระเยซู" ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่มีองค์ประกอบดังที่พระเยซูได้ทรงสอนบรรดาสาวกของพระองค์ ตามที่ได้ถูกบันทึกในมัทธิว 6 และในลูกา 11 ในทุกวัน ซีรี่ย์ใหม่จะแจ้งเตือนช่วยให้คุณได้ฝึกฝนสนทนากับพระเจ้า โดยอ้างอิงพระวจนะของพระองค์

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. ค้นหา แผ่นคำอธิษฐานในหน้าแรก
  จากนั้นเลือกเริ่มอธิษฐาน
  แผนงานเนื้อหาหน้าจอส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการบรรยายชื่อเรื่อง เช่น ยินดีต้อนรับ การให้เกียรติพระเจ้า น้ำพระทัยของพระเจ้า สิ่งที่ฉันห่วงกังวล สิ่งที่ฉันตอบสนอง และอื่นๆ
 3. แตะ ด้านขวา ของหน้าจอเพื่อ ล่วงหน้า
  หรือ
  แตะ ด้านซ้าย ของหน้าจอเพื่อ ย้อนกลับ
  ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป
  บนซ้าย: หากต้องการปิดคำอธิษฐานที่แนะนำของวันนี้ ให้เลือก X
  แผงหน้าจออาจประกอบด้วยข้อความเตือนที่ช่วยให้คุณได้เพิ่มใส่คำอธิษฐานลงในรายการอธิษฐาน ของคุณหรือข้อความเตือนให้คุณอธิษฐานเผื่อเรื่องต่าง ๆ ที่คุณได้เคยบันทึกไว้ใน รายการอธิษฐาน

ตัวเลือกเพิ่มเติม:

 • สิ่งที่ฉันห่วงกังวล เลือก เพิ่มคำอธิษฐาน เพื่อ สร้างคำอธิษฐานใหม่ ใน รายการอธิษฐานของคุณ เกี่ยวกับปัญหาบางอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้
 • จากรายการอธิษฐานของฉัน เลือก ดูรายละเอียด เพื่อดูเนื้อหาจากคำอธิษฐานที่คุณได้เคยบันทึกไว้แล้ว หากต้องการลบคำอธิษฐานออกจาก รายการอธิษฐาน แต่ยังคงจัดเก็บไว้ ให้เลือก เก็บถาวร ซ้ายบน: เลือก X เพื่อกลับไปที่ คำอธิษฐานที่แนะนำ

รายการคำอธิษฐาน

เลือก รายการคำอธิษฐาน เริ่มต้นการใกล้ชิดพระเจ้าและชุมชนของพระองค์โดยการเริ่มต้นสร้างคำอธิษฐานและแบ่งปันคำอธิษฐาน


สร้างคำอธิษฐานใหม่

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
 3. บนขวา: เลือก+
 4. พิมพ์ หัวข้อ (สูงสุด: 70 ตัวอักษร)
 5. เลือก เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิษฐานของคุณ… และพิมพ์ คำอธิบาย
 6. บันทึก: บนขวา: เลือก บันทึก
  หรือ
  ยกเลิกโดยไม่บันทึก: ซ้ายบน: เลือก ยกเลิก หรือ
ที่ ด้านล่างของหน้าจอ:
แบ่งปันกับเพื่อน
ดูรายการอธิษฐานของคุณ
✓ สร้างคำอธิษฐานอันใหม่ (+)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอธิษฐาน


แก้ไขคำอธิษฐาน

เปลี่ยนหัวข้อคำอธิษฐานและ/หรือคำอธิบาย คุณสามารถแก้ไขคำอธิษฐานของคุณเองเท่านั้น คุณไม่สามารถแก้ไขคำอธิษฐานที่สร้างขึ้นโดย เพื่อน

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
 3. ปัดเพื่อค้นหา คำอธิษฐาน คุณต้องการแก้ไข
 4. บนขวา: เลือก หรือ , แก้ไข
 5. แก้ไข หัวข้อ
 6. เลือกที่ใดก็ได้ใน คำอธิบาย เพื่อแก้ไข
 7. บันทึก: บนขวา: เลือก บันทึก
  หรือ
  ยกเลิกโดยไม่บันทึก: ซ้ายบน: เลือก ยกเลิก หรือ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอธิษฐาน


โพสต์การอัปเดตไปยังคำอธิษฐาน

บางครั้งสถานการณ์แวดล้อมของปัญหาที่คุณกำลังอธิษฐานมีเปลี่ยนแปลง การอัปเดตจะให้คุณเก็บคำอธิษฐานไว้เหมือนเดิม แต่แจ้งเพื่อนๆ ที่กำลังอธิษฐานเผื่อคุณว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถอัปเดตคำอธิษฐานของคุณเองเท่านั้น คุณไม่สามารถอัปเดตคำอธิษฐานที่สร้างโดยเพื่อน

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
 3. ปัดเพื่อค้นหา คำอธิษฐาน คุณต้องการอัปเดต
 4. บนขวา เลือก หรือ , โพสต์อัปเดต.
 5. พิมพ์อัปเดต.
ที่ ด้านล่างของหน้าจอ: ทำเครื่องหมายได้รับคำตอบแล้ว
 1. บันทึก: บนขวา: เลือก บันทึก
  หรือ
  ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง: ซ้ายบน: เลือก ยกเลิก หรือ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอธิษฐาน


แบ่งปันคำอธิษฐานกับเพื่อน ๆ

ทุกครั้งที่คุณสร้างคำอธิษฐานใหม่ ค่าเริ่มต้นคือการตั้งค่าแบบส่วนตัว คุณสามารถแบ่งปันคำอธิษฐานของคุณกับคำอธิษฐานจาก เพื่อน ที่เปิดใช้งานอธิษฐานลูกโซ่

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
 3. ปัดเพื่อค้นหา คำอธิษฐาน คุณต้องการแบ่งปัน
 4. บนขวา: เลือก หรือ , แบ่งปันกับเพื่อน.
 5. เลือก เพื่อน คุณต้องการแบ่งปันด้วย เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดไปจากเพื่อนแต่ละคนที่คุณเลือกไว้
เฉพาะเพื่อนที่คุณเลือกเท่านั้นที่สามารถเห็นคำอธิษฐานนี้ หากคุณต้องการให้พวกเขาสามารถแบ่งปันคำอธิษฐานนี้กับเพื่อนคนอื่นได้ ให้เปิดใช้งาน สร้างคำอธิษฐานลูกโซ่

หลังจากคุณทำการเลือกเพื่อนที่คุณต้องการให้รับคำอธิษฐานนี้เรียร้อยแล้ว:

 1. แบ่งปัน: ล่างขวา: เลือก ส่ง (ไอคอนรูปเครื่องบิน).
  หรือ
  ยกเลิกโดยไม่แบ่งปัน: บนซ้าย: เลือก ยกเลิก หรือ
เมื่อเพื่อนได้อธิษฐานเผื่อในคำอธิษฐานของคุณ:
✓ คุณจะได้รับการแจ้งเตือน
✓ คำอธิษฐานของคุณจะแสดงรายชื่อของผู้ที่ได้อธิษฐานเผื่อในรายการ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอธิษฐาน


คำอธิษฐานรับคำตอบแล้ว

เมื่อปัญหาที่คุณอธิษฐานคลี่คลาย ทำเครื่องหมายว่าได้รับคำตอบแล้ว:

 • แจ้งเตือน เพื่อนของคุณ ที่ได้อธิษฐานเผื่อคำอธิษฐานนี้
 • ย้าย คำอธิษฐาน บทนี้ จาก รายการอธิษฐาน ของคุณไปยังรายการ คำอธิษฐานที่รับคำตอบแล้ว.
ทำเครื่องหมายคำอธิษฐานว่าได้รับคำตอบแล้ว
เมื่อคุณทำเครื่องหมายคำอธิษฐานว่าได้รับคำตอบแล้ว เมื่อคุณบันทึกแล้ว คุณจะไม่สามารถ “ยกเลิกการทำเครื่องหมาย” ได้รับคำตอบแล้ว

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
 3. ปัดเพื่อค้นหา คำอธิษฐาน คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าได้รับคำตอบแล้ว
 4. บนขวา: เลือก หรือ , ได้รับคำตอบแล้ว
การทำเครื่องหมายคำอธิษฐานว่าได้รับคำตอบแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะโพสต์เพื่อการอัปเดตให้เพื่อนของคุณทราบว่าคำอธิษฐานได้รับคำตอบอย่างไร
 1. บันทึก: บนขวา: เลือก บันทึก
  หรือ
  ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง: ซ้ายบน: เลือก ยกเลิก หรือ
ดูคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบของคุณ

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
คำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบแล้วจะปรากฏเฉพาะใน มุมมองรายการ
 1. บนขวา: สลับมุมมองระหว่างแผ่นคำอธิษฐาน และ รายการ
 2. เลือก ได้รับคำตอบ

คำอธิษฐานที่เก็บถาวร

การเก็บคำอธิษฐานอย่างถาวรจะทำการจัดเก็บ ขณะที่ลบออกไปจากรายการคำอธิษฐานปัจจุบัน

คำอธิษฐานที่คุณเก็บจะยังคงปรากฏต่อ เพื่อน ที่กำลังอธิษฐานเผื่อปัญหานั้น
การเก็บคำอธิษฐานอย่างถาวร

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
 3. ปัดเพื่อค้นหา คำอธิษฐาน คุณต้องการเก็บถาวร
 4. บนขวา: เลือก หรือ , เก็บถาวร
ดูคำอธิษฐานที่เก็บถาวรของคุณ

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
คำอธิษฐานที่เก็บถาวรจะปรากฏเฉพาะใน มุมมองรายการ
 1. บนขวา: สลับมุมมองระหว่างแผ่นคำอธิษฐาน และ รายการ
 2. เลือก เก็บถาวร
ลบคำอธิษฐานเก็บถาวร

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
คำอธิษฐานที่เก็บถาวรจะปรากฏเฉพาะใน มุมมองรายการ
 1. บนขวา: สลับมุมมองระหว่างแผ่นคำอธิษฐาน และ รายการ
 2. เลือก เก็บถาวร
 3. เลื่อนไปที่ คำอธิษฐานเก็บถาวร คุณต้องการ ลบ
 4. Android:
  กด บนคำอธิษฐานค้างไว้ จากนั้นเลือก ลบ
  iOS:
  ปัดไปทางซ้าย บนคำอธิษฐาน จากนั้นเลือก ลบ
กู้กลับคืนคำอธิษฐานที่เก็บถาวร

การกู้กลับคืนคำอธิษฐานที่เก็บถาวรจะเป็นการย้ายรายการคำอธิษฐานที่เก็บถาวรของคุณ กลับเข้าสู่รายการคำอธิษฐานที่ใช้งานปัจจุบัน

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
คำอธิษฐานที่เก็บถาวรจะปรากฏเฉพาะใน มุมมองรายการ
 1. บนขวา: สลับมุมมองระหว่างแผ่นคำอธิษฐาน และ รายการ
 2. เลือก คำอธิษฐาน ที่คุณต้องการกู้กลับคืน.
 3. Android:
  กด บนคำอธิษฐานค้างไว้ จากนั้นเลือก กู้กลับคืน
  iOS:
  ปัดไปทางซ้าย บนคำอธิษฐาน จากนั้นเลือก กู้กลับคืน

ลบคำอธิษฐาน

การลบคำอธิษฐานจะเป็นการลบคำอธิษฐานที่ปรากฏอยู่ในรายการของคุณ: 

เมื่อคุณลบคำอธิษฐาน คำอธิษฐานจะถูกลบทิ้งอย่างถาวร

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
 3. ปัดเพื่อค้นหา คำอธิษฐาน คุณต้องการลบ
 4. สำหรับคำอธิษฐานใดก็ได้:
  Android:
  บนขวา: เลือก , ลบ
  iOS:
  หากคำอธิษฐานเป็น ของคุณ:
  1. บนขวา: เลือก , ลบ

  ถ้าคำอธิษฐานเป็น คำอธิษฐานที่ เพื่อน แบ่งปันกับคุณแล้ว:
  1. บนขวา: เลือก , เก็บถาวร
   บนขวา: สลับมุมมองระหว่าง แผ่นคำอธิษฐาน และ รายการ, ไปยัง รายการ มุมมอง
  2. ในมุมมองรายการ: แตะ เก็บถาวร
   คำอธิษฐานที่เก็บถาวรจะปรากฏเฉพาะใน มุมมองรายการ
  3. ปัดไปทางซ้ายบนคำอธิษฐานที่คุณต้องการลบ และเลือก ลบ
   การลบคำอธิษฐานที่เพื่อนแบ่งปันกับคุณเป็นเพียงการลบออกจาก รายการของคุณเท่านั้น เพื่อนของคุณจะยังคงมีคำอธิษฐานต้นฉบับอยู่

ปรับการแจ้งเตือนคำอธิษฐาน

Android, iOS:

 1. เมนูหลัก: เลือก เพิ่มเติม,
  แจ้งเตือน,
  ด้านบนขวา: การตั้งค่า (ไอคอนรูปเฟือง)
 2. เลือก อีเมล์แจ้งเตือน,
  เลื่อนไปที่ หมวดอธิษฐาน และ
  เลือก การดำเนินการที่ คุณต้องการที่จะส่งอีเมล์
 3. เลือก ย้อนกลับ or
 4. เลือก ระบบแจ้งเตือนแบบพุช,
  เลื่อนไปที่ หมวดอธิษฐาน และ
  เลือก ดำเนินการที่ คุณต้องการให้ระบบส่งการแจ้งเตือนแบบพุช
คุณยังสามารถไปที่การแจ้งเตือนจาก เพิ่มเติม, การตั้งค่า, การตั้งค่าการแจ้งเตือน

วิธีใช้แอปเพื่ออธิษฐาน

คำอธิษฐานของคุณจะแสดงอยู่ใน รายการอธิษฐาน ในหน้าแรกของคุณ รูปโปรไฟล์ แสดงถึงผู้ที่สร้างคำอธิษฐานนั้น จุดวงกลม หมายถึง ยังไม่ได้เปิด หรือ คำอธิษฐานถูกอัปเดต

Android, iOS:

 1. เลือกแท็บ หน้าหลักหากยังไม่ได้ทำ
  iOS:
  เลือกแท็บ สำหรับคุณหากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกหา แผ่นคำอธิษฐาน ใน หน้าแรก,
  จากนั้นเลือก รายการคำอธิษฐาน
  บนขวา: สลับมุมมองระหว่างแผ่นคำอธิษฐาน และ รายการ
 3. ปัดเพื่อค้นหา คำอธิษฐาน ที่คุณต้องการอธิษฐานเผื่อ
 4. หลังจากที่คุณได้อธิษฐานเผื่อในคำอธิษฐานแล้ว ให้แตะ [Pray]
  เพื่อเพื่อนจะเห็นการแจ้งเตือนว่าคุณได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาแล้ว
ที่ ด้านล่างของหน้าจอ: แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอธิษฐาน


แบ่งปันความคิดเห็นในคำอธิษฐาน

แสดงความคิดเห็นเปิดใช้งานเฉพาะคำอธิษฐานที่มีการ แบ่งปันคำอธิษฐานกับเพื่อน แสดงความคิดเห็นเป็นแหล่งที่ดีมากในการให้กำลังใจ ถามคำถาม ร่วมแสดงความยินดีในชัยชนะร่วมกัน และอื่น ๆ

เมื่อคุณเห็นคำอธิษฐานที่คุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นในเรื่อง:

Android, iOS:

 1. เลือกที่ใดก็ได้บนคำอธิษฐานเพื่อ เปิด
 2. เลื่อนลงไปเพื่อดู การอัปเดตล่าสุด
 3. เลื่อนลงไปเพื่อดูว่า ความคิดเห็นล่าสุด
 4. เลือกในช่อง แสดงความคิดเห็น
 5. พิมพ์ ความคิดเห็น
 6. แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ: ล่างขวา: เลือก ส่ง (ไอคอนรูปเครื่องบิน)
  หรือ
  ยกเลิกโดยไม่แบ่งปัน: บนซ้าย: เลือก ยกเลิก หรือ

สร้างคำอธิษฐานจากข้อพระคัมภีร์

โปรแกรมอ่านพระคัมภีร์ได้มีการนำเสนอหลายรูปแบบในการโต้ตอบกับข้อความในพระคัมภีร์ รวมถึงให้ตัวเลือกในการสร้างคำอธิษฐาน

Android, iOS:

จากโปรแกรมอ่านพระคัมภีร์ (เมนูหลัก: อ่าน):

 1. ค้นหา ข้อพระคัมภีร์ ที่คุณต้องการใช้เป็นคำอธิษฐาน จุดที่ขีดเส้นใต้แสดงถึงข้อพระคัมภีร์ที่คุณได้เลือก ตัวเลือกต่างๆ จะปรากฏอยู่ด้านล่าง
 2. ปัดตัวเลือกไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะเห็น อธิษฐาน
 3. เลือก อธิษฐาน ชื่อเรื่องและคำอธิบายจะแสดงถึงข้อพระคัมภีร์ที่คุณเลือก
  คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องได้ (สูงสุด 70 อักษร) และ/หรือคำอธิบาย
 4. บันทึก: บนขวา: เลือก บันทึก
  หรือ
  ยกเลิกโดยไม่บันทึก: ซ้ายบน: เลือก ยกเลิก หรือ

เกี่ยวกับรายการคำอธิษฐาน

รายการคำอธิษฐานของคุณรวมอยู่ในการอธิษฐานของคุณทั้งหมด

คุณสามารถค้นหารายการคำอธิษฐานของคุณ

 • ใน หน้าแรกของคุณ
 • บน หน้าโปรไฟล์ของคุณ
 • เมนูหลัก: เพิ่มเติม รายการคำอธิษฐาน

คำอธิษฐานของคุณแสดงใหม่ที่สุดไปยังเก่าที่สุด (รวมการอัปเดต)

รูปโปรไฟล์ แสดงถึงบุคคลที่สร้างคำอธิษฐานนั้น

สัญลักษณ์จุดแสดงถึงคำอธิษฐานที่ คุณยังไม่ได้เปิดหรือคำอธิษฐานนั้นได้รับการ อัปเดต

บนขวา: สลับมุมมองระหว่างแผ่นคำอธิษฐาน และ รายการ:

 • มุมมองแผ่นคำอธิษฐาน: ปัดไปทางซ้ายและขวา ตลอดรายการอธิษฐานของคุณ
 • มุมมองรายการ: เลื่อนขึ้นและลง ตลอดรายการอธิษฐานของคุณ

ได้รับคำตอบแล้ว คำอธิษฐานและ คำอธิษฐานที่เก็บถาวร จะปรากฏเฉพาะใน มุมมองรายการ


วิธีที่เราทำ?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)