Logga in eller ut på Bible.com

Uppdaterad 1/9/19 av Nizia Dantas

Hur loggar du in på mitt konto
  1. Öppna www.bible.com med en uppdaterad webbläsare (inte Internet Explorer)
  2. Välj Logga in rutan   i topprubriken
  • På mobilwebben väljer du menyn (tre rader) först
  1. Skriv in din mailadress
  2. Ange ditt lösenord
  3. Välj Logga in knappen under ditt lösenord
Hur man loggar ut från mitt konto
  1. Välj din bild eller en personikon i det högra högra rubriken
  • På mobilwebben väljer du menyn (tre rader) först
  1. Välj Logga ut
Mer än en enhet med samma konto

Du kan vara inloggad på mer än en enhet

Använd samma kontouppgifter och data synkroniseras över alla dina webb- och telefonapparater.


Hur gick det för oss?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)