Vänner

Uppdaterad 16/11/23 av Brannon Golden

Översikt

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra.

Hebréerbrevet 10: 24-25

Bibeln påminner oss om och om igen att vi behöver relationer med människor vi kan lita på. Du behöver goda vänner som uppmuntrar, inspirerar, utmanar, älskar dig och som ber för dig. De behöver detsamma av dig.


Lägg till vänner

Du kan ha upp till 250 vänner i bibelappen.

Android, iOS:

 1. Längst ner till höger: Välj ≡ (Mer)Vänner.
 2. Om du har några vänförfrågningar:
 • Välj Acceptera när du vill tacka ja till en vänförfrågan.
 • Välj Ignorera för att tacka nej till en vänförfrågan.
 1. Rubrik: Lägg till Välj<1> Lägg till vänner. Skärmen Lägg till vänner ger dig fyra sätt att lägga till nya vänner:
  1. Sök efter vänner, som har ett YouVersion-konto.
   1. Välj 🔍, skriv en väns namn eller en del av deras namn och Sök på det.
   2. Välj Lägg till<0> till de vänner du vill dela Bibelappen med.
   • De ser din förfrågan i sina Vänförförfrågningar.
  2. Lägg till vänner från dina kontakter.
   1. Välj Kontakter eller Anslut med Kontakter.
    För att du ska kunna söka i dina kontakter, kan Bibelappen begära åtkomst till dem.
   2. Välj Lägg till<0> till de vänner du vill dela Bibelappen med.
   • Om de har ett gratis konto i Youversion, ser de din förfrågning i sina vänförfrågningar.
   • Ifall de inte har ett konto, så skickar Bibelappen en inbjudan via en länk.
  3. Bjud in vänner från ditt Facebookkonto.
   1. Välj Facebook eller Anslut med vänner bredvid Facebooklogon.
    Du kan välja ett namn för att se deras profil, för att vara säker på att du skickar förfrågan till rätt person.
   2. Följ anvisningarna.
  4. Fråga efter vänskap från personer på din vänlista.
   1. Välj Lägg till<0> till de vänner du vill dela Bibelappen med.

Bible.com:

 1. Överst till höger:Välj din profilbildellerFörsta initial, sedanvänner.
 2. Om du har några vänförfrågningar:
 • Välj Acceptera när du vill tacka ja till en vänförfrågan.
 • Välj Avvisa för att tacka nej till en vänförfrågan.
 1. Välj Sök efter namn, skriv en väns namn, eller en del av deras namn, och välj hitta vänner.
 2. Välj Lägg till vän till de vänner du dela Bibelappen med.

Acceptera eller avvisa en vänförfrågan

Du kan ha upp till 250 vänner i bibelappen.
 1. Android, iOS:
  Nederst till höger:Välj≡(Mer),Vänner.
  Bible.com:
  Överst till höger:Välj dinProfilbildellerFörsta initial, sedanVänner.
 2. Om du har några vänförfrågningar:
 • Välj Acceptera när du vill tacka ja till en vänförfrågan.
 • Välj Ignorera eller Avvisa för att tacka nej, till dem du inte vill acceptera.

Interagera med vännernas bibelaktivitet

På hemskärmen visas din och dina vänners senaste aktivitet i bibelappen. (iOS har två separata flikar, För dig och din Gemenskap.) Dina vänners aktiviteter - som att starta en plan, markera en bibelvers, skapa en versbild osv. -visas som individuella kort i ditt flöde. Du kan interagera med dessa kort genom att gilla dina vänners aktivitet, uppmuntra dem med kommentarer och annat.

För att gilla en väns aktivitet, tryck ♥︎ nedanför den.

Skicka en kommentar

 1. Android, iOS:
  Välj Ikonen för kommentarer (en pratbubbla).
  Bible.com:
  Markera rutan Kommentarsfältet.
 2. Skriv din kommentar<0>.
 3. Android, iOS:
  Välj Sänd ikonen (ett pappersflygplan).
  Bible.com:
  Tryck på Enter på tangentbordet.

Radera en kommentar

Du kan radera samtliga kommentarer som du har lagt upp och du kan ta bort kommentarer som görs på din egen aktivitet (som markeringar, bokmärken, versbilder mm.).

Du kan inte radera kommentarer från din planaktivitet.
 1. Leta upp kommentaren du vill radera.
 2. Android:
  Tryck länge på kommentaren.
  iOS:
  Svep åt vänster över kommentaren och välj sedan Radera.
  Bible.com:
  Välj Radera under kommentaren.

Ändra inställningarna för vänskapsaviseringar

Android, iOS:

 1. Nederst till höger:Välj≡ (Mer),Inställningar, Meddelandeinställningar, sedan antingen E -postmeddelanden eller Pushmeddelanden.
 2. I avdelningen vänner, växla mellan Vänhändelse till eller Av, enligt önskemål.
 3. Överst till vänster: Välj eller <.
 4. Välj antingen Push -meddelanden eller E -postmeddelanden, dvs den du inte valde i steg 1.
 5. I avdelningen vänner, växla mellan Vänhändelse till eller Av, enligt önskemål.

Bible.com:

 1. Överst till höger: Välj din profilbild eller Första initial, sedan vänner.
 2. Vänster: Välj Hantera aviseringar.
 3. Välj kryssrutor för att aktivera ellerAv var och en av följande, efter önskemål:
 • Meddela mig om vänners aktiviteter
 • Meddela mig när en Kontakt ansluter
 • Meddela mig om kommentarer i min aktivitet
 • Meddela mig om någon gillar min aktivitet
 • Meddela mig om vänförfrågningar
 1. Nederst: När du har justerat aviseringarna, väljer du Uppdatera aviseringar.

Ta bort en vän

Android:

 1. Längst ner till höger: Välj ≡ (Mer)Vänner.
 2. Sök efter vännen du vill ta bort .
 3. Uppe till höger: Välj , Ta bort vän.
 4. Välj Ta bort vän för att ta bort den här vännen.
  ELLER
  Välj Avbryt för att gå tillbaka.

iOS:

 1. Längst ner till höger: Välj ≡ (Mer)Vänner.
 2. Överst till höger: Välj Redigera.
 3. Välj den ⊖ (stora minusknappen) bredvid den vän du vill Ta bort.
 4. Välj Ta bort vän för att ta bort den här vännen.
  ELLER
  Välj Avbryt för att gå tillbaka.
 5. Överst till höger: När du har tagit bort vänner väljer du Klar.

Bible.com:

 1. Överst till höger: Välj din profilbild eller Första initial, sedan Vänner.
 2. Bläddra ner till din Vänlista.
 3. Hitta vännen du vill ta bort.
  Botten: Du kan behöva välja Ladda fler för att komma till den Vän du söker.
 4. Under varje väns namn står ordet "Vänner".
  Håll muspekaren över det ordet, och det ändras till länken, "Ta bort vän."
 5. Välj Ta bort vän.

Blockera en användare

Du kan blockera andra användare utan att de får vetskap om det och de kan då inte längre skicka vänförfrågningar till dig.

Android, iOS:

 1. Längst ner till höger: Välj ≡ (Mer)Vänner.
 2. Välj 🔍.
 3. Skriv namnet på den person som du vill blockera, eller en del av deras namn och Sök på det.
 4. Hitta personen du vill blockera och välj deras namn. Deras profil visas.
 5. Överst till höger: Välj eller , sedan Blockera.
 6. Välj Blockera för att blockera den här användaren.
  ELLER
  Välj Avbryt för att gå tillbaka.
Bible.com erbjuder inte möjligheten att blockera en användare.

Avblockera en användare

När du avblockerar en användare, får de inget meddelande. De kommer att kunna skicka vänförfrågningar till dig, och du kommer att kunna bjuda in dem till att vara vänner.

Android, iOS:

 1. Längst ner till höger: Välj ≡ (Mer)Vänner.
 2. Välj 🔍.
 3. Skriv -namnet på den person du vill avblockera, eller en -del av deras namn, och Sök på det.
 4. Hitta den person du vill avblockera och välj deras namn. Deras profil visas.
 5. Välj Blockera.
Bible.com erbjuder inte möjligheten att avblockera en användare.

Anmäl en användare

Rapporteringen sker anonymt. När du rapporterar en användare, vet de inte att du har rapporterat dem.

Android, iOS:

 1. Längst ner till höger: Välj ≡ (Mer)Vänner.
 2. Välj 🔍.
 3. Skriv -namnet för personen du vill rapportera, eller en -del av deras namn, och Sök på det.
 4. Hitta den person du vill rapportera, och välj deras namn. Deras profil visas.
 5. Överst till höger: Välj eller , sedan Rapportera.
 6. Välj Anledningen till att du rapporterar den här användaren.
  Youversions gemenskapshjälp kommer att få ett meddelande och undersöker det anmälda kontot, i enlighet med den givna orsaken.
  ELLER
  Välj X för att gå tillbaka.
Bible.com erbjuder inte möjligheten att rapportera en användare.

Vänskapen i bibelappen är privat

Det här avsnittet behandlar din integritet speciellt med tanke på dina vänner i Youversion. Se YouVersions sekretesspolicy för mer information.

INGEN förutom du kan se:

 • Dina Titlar på bokmärken och Etiketter
 • Noterar att du markerar som Privat eller Som Utkast
 • Din aktivitet från Planer som du startar som av mig själv, privat
 • Din aktivitet från Planer vars Inställningar du konfigurerar som Sekretess > Privat
  Du kan kontrollera Planinställningar under Planer, Mina planer, välj Plan, ⋮ eller ⋯, Inställningar.

ENDAST personer som finns på din YouVersion -vänlista kan se:

 • Din YouVersion -profil
 • Din YouVersion-vänlista
 • Dina bokmärken, markeringar och versbilder, samt kommentarer och gillande av dessa
 • Anteckningar som du markerar som Endast vänner eller Offentliga
 • Din aktivitet från Läsplaner som du startar som Synlig för vänner
 • Din aktivitet från Läsplaner vars Inställningar är Sekretess: Endast Vänner

Personer som INTE finns med på din lista över vänner i YouVersion KAN INTE se:

 • Dina Bokmärken, Markeringar, och Versbilder, de kan inte heller se Kommentarer och Gillar-markeringar på dessa saker

Alla på YouVersion KAN se:

 • Anteckningar du markerar som Public
 • namnet och bilden på din YouVersion -profil (så att vänner kan hitta dig genom sökning)
  Om du vill maximera din integritet:
  - Använd ett smeknamn som endast dina vänner i verkligheten känner till-
  Använd inte ett foto av dig själv som profilbild
  Naturligtvis, andra personer kan se objekt som du lägger upp på platser utanför YouVersions kontroll (t. ex. på sociala medier).

Bokmärken, markeringar och versbilder är inte sekretessbelagda.


Hur gick det för oss?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)