Hyni ose futeni në Bible.com

Updated 1/9/19 by Nizia Dantas

Si të hyni në llogarinë time
  1. Hapni www.bible.com me një shfletues web të azhurnuar (jo Internet Explorer)
  2. Zgjidhni Sign në kuti   në krye të kokës
  • Në Mobile web zgjidhni Menu (tre rreshta) së pari
  1. Shkruani adresën tuaj të postës elektronike
  2. Futni fjalëkalimin tuaj
  3. Zgjidhni butonin Sign in nën fjalëkalimin tuaj
Si të dal nga llogaria ime
  1. Zgjidhni foton tuaj ose një ikonë të personit në kokën e djathtë të lartë
  • Në Mobile web zgjidhni Menu (tre rreshta) së pari
  1. Zgjidh Njofto
Më shumë se një pajisje me të njëjtën llogari

Ju mund të regjistroheni në më shumë se një pajisje

Përdorni kredencialet e njëjta të llogarisë dhe të dhënat do të sinkronizohen në të gjitha pajisjet tuaja të internetit dhe telefonit.


How did we do?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)