Prihláste sa alebo odhláste na stránke Bible.com

Updated 1/9/19 by Nizia Dantas

Ako sa prihlásiť do môjho účtu
  1. Otvorte stránku www.bible.com s aktuálnym webovým prehliadačom (nie Internet Explorer)
  2. Vyberte položku Prihlásiť sa   v hornej hlavičke
  • Na mobilnom webe najprv vyberte Menu (tri riadky)
  1. Vložte svoju e-mailovú adresu
  2. Zadajte svoje heslo
  3. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa pod heslom
Ako sa odhlásiť z môjho účtu
  1. Vyberte obrázok alebo ikonu osoby v pravom hornom rohu
  • Na mobilnom webe najprv vyberte Menu (tri riadky)
  1. Vyberte položku Odhlásiť sa
Viac ako jedno zariadenie s rovnakým účtom

Môžete byť prihlásení na viac ako jednom zariadení

Použite rovnaké poverenia a údaje sa budú synchronizovať vo všetkých webových a telefónnych zariadeniach.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)