Bønn

Oppdatert 30/9/22 av Brannon Golden

Oversikt

Gjør bønn til en del av hverdagen din. 

Hva snakker du med Gud om? Mange mennesker synes bønn kan virke skremmende … men det var aldri men å være slik. Bønn er rett og slett en kontinuerlig, ærlig samtale mellom deg og Gud - og inkluderer noen ganger dine pålitelige venner. YouVersion Bønn hjelper deg med å gjøre bønn til en daglig vane.

YouVersion Bønn er er for øyeblikket tilgjengelig på Android- og iOS-enheter, men ikke på Bible.com.

Veiledet bønn

Veiledet bønn leder deg gjennom rammen av ”Fader vår”, bønnestrukturen som Jesus lærte sine disipler, nedtegnet i Matteus 6 og i Lukas 11. Hver dag hjelper en ny serie med instruksjoner deg til å øve på å ha samtaler med Gud basert på hans ord.

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortethjemmesiden,
  og velg deretter Be nå.
  De fleste paneler inkluderer beskrivende titler som Velkommen, Ære Gud, Guds vilje, Mine bekymringer, Mitt svar, osv.
 3. Trykk på den høyre siden av skjermen for å gå videre,
  ELLER
  Trykk på venstre siden av skjermen for å gå tilbake,
  ved å følge instruksjonene som kommer.
  Øverst til venstre: for å lukke dagens veiledede bønn, velg X.
  Noen paneler kan inneholde instruksjoner som hjelper deg med å legge til en bønn i din bønneliste, eller instruksjoner for å minne deg på å be bønner som du allerede har lagret på din bønneliste.

Andre alternativer:

 • Bekymringer. Velg Legg til bønn for å opprette en ny bønn i bønnelisten om noen problemer du står overfor.
 • Fra bønnelisten min. Velg Vis detaljer og se innholdet fra en bønn som du allerede har lagret. For å fjerne en bønn fra din bønneliste, men fremdeles beholde den, velg Arkiver. Øverst til venstre: velg X for å gå tilbake til veiledet bønn.

Bønneliste

Velg bønneliste for å komme nærmere Gud og fellesskapet ditt ved å opprette og dele bønner.


Lag en ny bønn

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
 3. Øverst til høyre: velg +.
 4. Skriv inn en tittel. (Max 70 tegn)
 5. Velg Legg til detaljer om bønn… og skriv inn en beskrivelse.
 6. Lagre: øverst til høyre: velg Lagre.
  ELLER
  Avbryt uten å lagre: øverst til venstre: velg Avbryt eller .
Nederst på skjermen
Del med venner
Se bønnelisten din
✓ Lag en ny bønn (+)

Mer om bønnelister


Rediger en bønn

Endre bønnetittel og/eller beskrivelse. Du kan bare redigere dine egne bønner. Du kan ikke redigere bønner opprettet av venner.

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
 3. Sveip for å finne bønnen du vil redigere.
 4. Øverst til høyre: velg eller , deretter rediger.
 5. Rediger tittelen.
 6. Trykk hvor som helst på Beskrivelse for å redigere den.
 7. Lagre: øverst til høyre: velg Lagre.
  ELLER
  Avbryt uten å lagre: øverst til venstre: velg Avbryt eller .
nederste del av skjermen:
Del med venner
Vis din bønneliste
Opprett en ny bønn (+)

Mer om bønnelister


Legg ut en oppdatering til en bønn

Noen ganger endres omstendighetene rundt noe du ber om. Oppdateringer lar deg beholde bønnen som den er, men varsler venner som ber for deg om at noe har endret seg. Du kan bare oppdatere dine egne bønner. Du kan ikke oppdatere bønner opprettet av venner.

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
 3. Sveip for å finne bønnen du vil oppdatere.
 4. Øverst til høyre: velg eller , legg ut en oppdatering.
 5. Skriv inn din oppdatering.
Nederst på skjermen : Merk som besvart
 1. Lagre: øverst til høyre: velg lagre.
  ELLER
  Avbryt endringer: øverst til venstre: velg avbryt eller .

Mer om bønnelister


Del en bønn med venner

Hver gang du opprette en ny bønn, er den satt til privat som standardinnstilling. Du kan dele dine egne bønner, samt bønner fra venner som har aktivert bønnekjede.

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
 3. Sveip for å finne bønnen du vil dele.
 4. Øverst til høyre: velg eller , del med venner.
 5. Velg venner du vil dele med. En hake vises ved siden av vennene du velger.
Bare vennene du velger kan se denne bønnen. Hvis du vil at de skal kunne dele denne bønnen med vennene sine, aktiverer du opprett en bønnekjede.

Når du er ferdig med å velge vennene du ønsker at skal motta denne bønnen:

 1. Del: nederst til høyre: velg send (papirflyikonet).
  ELLER
  Avbryt uten deling: øverst til venstre: velg avbryt eller .
Når venner ber en av dine bønner:
✓ Vil du motta et varsel.
✓ Bønnen din viser en liste over hvem som ba den.

Mer om bønnelister


Besvarte bønner

Når et problem du har bedt om er løst, marker den som besvart:

 • Varsler vennene dine som har bedt denne bønnen.
 • Flytter denne bønnen fra din aktive bønneliste til listen med besvarte bønner.
Merk en bønn som besvart
Når du markerer en bønn som besvart, og du har lagret den, kan du ikke “fjerne markeringen” av den som besvart.

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
 3. Sveip for å finne bønnen du vil markere som besvart.
 4. Øverst til høyre: velg eller , marker som besvart.
Når du markerer en bønn som besvart er det et godt tidspunkt å legge ut en oppdatering for å fortelle vennene dine hvordan den ble løst.
 1. Lagre: øverst til høyre: velg lagre.
  ELLER
  Avbryt endringer: øverst til venstre: velg avbryt eller .
Se dine besvarte bønner

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
Besvarte bønner er bare synlige i listevisning.
 1. Øverst til høyre: bytt visning mellom kort og liste.
 2. Velg besvarte.

Arkiverte bønner

Når du arkiverer en bønn kan du beholde den mens du fjerner den fra den aktive bønnelisten.

Bønner du arkiverer er fremdeles synlige for venner som ber for det problemet.
Arkiver en bønn

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
 3. Sveip for å finne bønnen du vil arkivere.
 4. Øverst til høyre: velg eller , deretter arkiver.
Se dine arkiverte bønner

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
Arkiverte bønner er bare synlige i listevisning.
 1. Øverst til høyre: bytt visning mellom kort og liste.
 2. Velg arkiverte.
Slett en arkivert bønn

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
Arkiverte bønner er bare synlige i listevisning.
 1. Øverst til høyre: bytt visning mellom kort og liste.
 2. Velg arkiverte.
 3. Bla til arkiverte bønner du vil slette.
 4. Android:
  trykk lenge på bønnen, og velg deretter slett.
  iOS:
  sveip til venstre på bønnen, og velg deretter slett.
Gjenopprett en arkivert bønn

Å gjenopprette en arkivert bønn flytter den fra den arkiverte listen, tilbake til den aktive bønnelisten.

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
Arkiverte bønner er bare synlige i listevisning.
 1. Øverst til høyre: bytt visning mellom kort og liste.
 2. Velg bønnen du vil gjenopprette.
 3. Android:
  trykk lenge på bønnen, og velg deretter gjenopprett.
  iOS:
  sveip til venstre på bønnen, og velg deretter gjenopprett.

Slett en bønn

Å slette en bønn fjerner den fullstendig fra alle listene dine der den vises: 

Når du sletter en bønn er den borte for alltid.

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
 3. Sveip for å finne bønnen du vil slette.
 4. For alle bønner:
  Android:
  øverst til høyre: velg , deretter slett.
  iOS:
  hvis bønnen er din :
  1. Øverst til høyre: velg , deretter slett.

  Hvis bønnen er en som en venn delte med deg:
  1. øverst til høyre: velg , deretter arkiver.
   øverst til høyre: bytt visning mellom kort og liste, til listevisning.
  2. I listevisning: trykk på arkiverte.
   Arkiverte bønner er bare synlige i listevisning.
  3. Sveip til venstre på bønnen du vil slette og velg slett.
   Å slette en bønn som en venn delte med deg fjerner den bare fra dine lister. Vennen din vil fortsatt ha sin opprinnelige bønn.

Juster bønnevarsler

Android, iOS:

 1. Hovedmeny: velg Mer,
  Varsler,
  øverst til høyre: Innstillinger (tannhjulikonet).
 2. Velg e-postvarsler,
  bla til delen bønn og
  velg hvilke handlinger du vil at skal sende deg e-post.
 3. Velg Tilbake eller .
 4. Velg Pushvarsler,
  bla til bønneseksjonen og
  velg hvilke handlinger du vil at skal sende deg pushvarsler.
Du kan også komme til Varsler fra Mer, Innstillinger, Varslingsinnstillinger.

Hvordan bruke appen til å be

Bønnene dine vises i din bønnelistehjemmesiden. Profilbilder viser hvem som opprettet hver bønn. En prikk indikerer en uåpnet eller oppdatert bønn.

Android, iOS:

 1. Velg hjemmesiden, hvis den ikke allerede er synlig.
  iOS:
  velg For deg-fanen, hvis den ikke allerede er synlig.
 2. Finn bønnekortet på din hjemmeside,
  velg deretter Be nå.
  Øverst til høyre: bytt visning mellom kort og liste
 3. Sveip for å finne bønnen du vil be.
 4. Når du har bedt en bønn, trykker du på [Pray].
  Venner ser et varsel om at du ba for dem.
Nederst på skjermen : Legg igjen en kommentar

Mer om bønnelister


Kommenter en bønn

Kommentarer er bare aktivert for bønner som har blitt delt med venner. Kommentarer er et flott sted å gi oppmuntring, stille spørsmål, feire seire sammen og mer.

Når du ser en bønn du vil kommentere:

Android, iOS:

 1. Trykk hvor som helst på en bønn for å åpne den.
 2. Rull ned for å se eventuelle eksisterende oppdateringer.
 3. Rull ned for å se eventuelle eksisterende kommentarer.
 4. Velg kommentarfeltet.
 5. Skriv inn din kommentar.
 6. Del din kommentar: nederst til høyre: velg Send (papirflyikonet).
  ELLER
  avbryt uten deling: øverst til venstre: velg Avbryt eller .

Lag en bønn fra et bibelsk skriftsted

Bibelleseren tilbyr flere måter å samhandle med bibelske tekster, inkludert muligheten til å lage en bønn.

Android, iOS:

Fra bibelteksten (Hovedmeny: Les):

 1. Velg bibelvers(ene) du ønsker å bruke som en bønn. Stiplede understrekninger viser hvilke vers du har valgt. Tilgjengelige alternativer vises nedenfor.
 2. Sveip alternativene til venstre til du ser Be.
 3. Velg Be. Standard tittel og beskrivelse gjenspeiler bibelteksten du valgte.
  Du kan redigere tittelen (maks. 70 tegn) og/eller beskrivelsen.
 4. Lagre: øverst til høyre: velg Lagre.
  ELLER
  Avbryt uten å lagre: øverst til venstre: velg Avbryt eller .
nederste del av skjermen:
Del med venner
Vis din bønneliste
Opprett en ny bønn (+)

Om bønnelister

Bønnelisten din inkluderer alle bønnene dine:

Du finner bønnelisten din:

 • På din hjemmeside
 • På din profilside
 • Hovedmeny: Mer, Bønneliste

Bønnene dine vises nyeste til eldste (inkludert oppdateringer).

Profilbilder viser hvem som har opprettet hver bønn.

En prikk indikerer en bønn du ikke har åpnet ennå, eller en bønn som er oppdatert.

Øverst til høyre: bytt visning mellom kort og liste:

 • Kortvisning: sveip mot venstre og høyre gjennom bønnelisten.
 • Listevisning: bla opp og ned gjennom bønnelisten.

Besvarte bønner og arkiverte bønner er bare synlige i listevisning.


Hvordan klarte vi oss?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)