Пријавете се или излезете на Библијата

Updated 1/9/19 by Nizia Dantas

Како да се пријавите во мојата сметка
  1. Отворете www.bible.com со ажуриран веб прелистувач (не Internet Explorer)
  2. Одберете Влети во полето   во горниот заглавие
  • На веб-сајтот Мобилен, прво изберете Мени (три линии)
  1. Внесете ја вашата е-адреса
  2. Внесете ја вашата лозинка
  3. Изберете го копчето Пријави во вашата лозинка
Како да се одјавите од мојот профил
  1. Изберете ја вашата икона за слика или личност во горниот десен насловот
  • На веб-сајтот Мобилен, прво изберете Мени (три линии)
  1. Одберете Одјави
Повеќе од еден уред со иста сметка

Може да бидете пријавени на повеќе од еден уред

Користете ги истите индицирања на сметката и податоците ќе се синхронизираат во сите ваши веб и телефонски уреди.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)