Pierakstieties vai izrakstiet Bible.com

Updated 1/9/19 by Nizia Dantas

Kā pierakstīties savā kontā
  1. Atveriet www.bible.com ar atjauninātu tīmekļa pārlūkprogrammu (nevis Internet Explorer)
  2. Izvēlieties Pierakstīties lodziņā   augšējā galvenē
  • Mobilajā tīmeklī vispirms atlasiet izvēlni (trīs rindiņas)
  1. ievadiet savu e-pasta adresi
  2. Ievadiet savu paroli
  3. Izvēlieties pogu Pierakstīties zemāk paroli
Kā izrakstīties no sava konta
  1. Augšējā labajā galvenē atlasiet savu attēlu vai personas ikonu
  • Mobilajā tīmeklī vispirms atlasiet izvēlni (trīs rindiņas)
  1. Izvēlieties Izrakstīties
Vairāk nekā viena ierīce ar vienu un to pašu kontu

Varat pierakstīties vairākās ierīcēs

Izmantojiet tos pašus konta akreditācijas datus, un dati tiks sinhronizēti visās tīmekļa un tālruņa ierīcēs.


How did we do?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)