Συνδεθείτε ή βγείτε στο Bible.com

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1/9/19 με Nizia Dantas

Πώς να συνδεθείτε στο λογαριασμό μου
  1. Ανοίξτε το www.bible.com με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης (όχι Internet Explorer)
  2. Επιλέξτε το πλαίσιο σύνδεσης   στην επάνω κεφαλίδα
  • Στον ιστό Mobile επιλέξτε πρώτα το μενού (τρεις γραμμές)
  1. Εισάγετε την διεύθυνση ηλεκρονικού ταχυδρομείου σας
  2. Εισάγετε τον κωδικό σας
  3. Επιλέξτε το κουμπί Σύνδεση κάτω από τον κωδικό πρόσβασής σας
Πώς να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό μου
  1. Επιλέξτε την εικόνα σας ή ένα εικονίδιο ατόμου στην επάνω δεξιά κεφαλίδα
  • Στον ιστό Mobile επιλέξτε πρώτα το μενού (τρεις γραμμές)
  1. Επιλέξτε Αποσύνδεση
Περισσότερες από μία συσκευές με ίδιο λογαριασμό

Μπορείτε να συνδεθείτε σε περισσότερες από μία συσκευές

Χρησιμοποιήστε τα ίδια διαπιστευτήρια λογαριασμού και τα δεδομένα θα συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές ιστού και τηλεφώνου σας.


Πώς το κάνουμε;


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)