Αντιμετώπιση προβλημάτων Web Browsers στο Web

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 18/5/20 με Keiran Davidson

Φυλλομετρητές Ιστού στα Windows
  • Ο Internet Explorer δημιουργεί πολλά προβλήματα, οπότε μεταβείτε σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Chrome ή το Firefox.
  • Μπορούν να τηλεφορτωθούν δωρεάν στο διαδίκτυο.
  • Το Edge είναι μέρος του λογισμικού Windows 10 και λειτουργεί, αλλά η καλύτερη εμπειρία είναι το Chrome
Άλλες επιλύσεις

Πολλά ζητήματα μπορούν να λυθούν με την εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του προγράμματος περιήγησης ή του ιστορικού και την αποσύνδεση και στη συνέχεια ξανά.

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Windows Store, απεγκαταστήστε και μεταβείτε στον ιστότοπο στη διεύθυνση www.bible.com, καθώς δεν υποστηρίζουμε πλέον την εφαρμογή.


Πώς το κάνουμε;


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)