Přihlaste se nebo se odhláste na Bible.com

Updated 1/9/19 by Nizia Dantas

Jak se přihlásit do mého účtu
  1. Otevřete web www.bible.com s aktuálním webovým prohlížečem (nikoli Internet Explorer)
  2. Vyberte možnost Přihlásit se   v horní záhlaví
  • V mobilním webu nejprve vyberte Menu (tři řádky)
  1. vložte svou e-mailovou adresu
  2. Zadejte heslo
  3. Zvolte tlačítko Přihlásit se pod heslem
Jak se odhlásit z mého účtu
  1. V pravém horním záhlaví vyberte obrázek nebo ikonu osoby
  • V mobilním webu nejprve vyberte Menu (tři řádky)
  1. Vyberte možnost Odhlásit se
Více než jedno zařízení se stejným účtem

Můžete být přihlášeni na více než jednom zařízení

Použijte stejná pověření účtu a data budou synchronizována ve všech vašich webových a telefonních zařízeních.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)