Inicieu sessió o sortiu a Bible.com

Updated 1/9/19 by Nizia Dantas

Com iniciar la sessió al meu compte
  1. Obriu www.bible.com amb un navegador web actualitzat (no Internet Explorer)
  2. Seleccioneu el quadre Inicia la sessió   a la capçalera superior
  • A la web del mòbil, seleccioneu primer el menú (tres línies)
  1. Introdueix la teva adreça de correu electrònic
  2. Fica la teva contrasenya
  3. Seleccioneu el botó Inicia sessió sota la vostra contrasenya
Com sortir del meu compte?
  1. Seleccioneu la vostra imatge o una icona de persona a la capçalera superior dreta
  • A la web del mòbil, seleccioneu primer el menú (tres línies)
  1. Seleccioneu Tanca la sessió
Més d'un dispositiu amb el mateix compte

Podeu iniciar la sessió en més d'un dispositiu

Utilitzeu les mateixes credencials i dades que es sincronitzaran a través de tots els vostres dispositius web i de telèfon.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)