Влезте или излезте от Bible.com

Updated 1/9/19 by Nizia Dantas

Как да влезете в профила си
  1. Отворете www.bible.com с актуален уеб браузър (не Internet Explorer)
  2. Изберете Влизане   в горния ред
  • В мобилната мрежа първо изберете Меню (три реда)
  1. напишете своя емайл адрес
  2. Въведете паролата си
  3. Изберете бутона за вход под паролата си
Как да излезете от профила си
  1. Изберете снимката или иконата на човек в горния десен заглавие
  • В мобилната мрежа първо изберете Меню (три реда)
  1. Изберете Изход
Повече от едно устройство със същия профил

Можете да влезете в повече от едно устройство

Използването на едни и същи идентификационни данни и данни за профила ще се синхронизира във всички ваши уеб и телефонни устройства.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)