Teken in of uit op Bible.com

Opgedateer 1/9/19 deur Nizia Dantas

Hoe om aan te meld by my rekening
  1. Open www.bible.com met 'n onlangse webblaaier (nie Internet Explorer)
  2. Kies Teken in boks   in bo-kop
  • Kies op die mobiele web die menu (drie reëls) eers
  1. Voer jou e-posadres in
  2. Sleutel jou wagwoord in
  3. Kies die Teken in knoppie onder jou wagwoord
Hoe om my rekening uit te teken
  1. Kies jou foto of 'n persoonikoon in die regter bo-kop
  • Kies op die mobiele web die menu (drie reëls) eers
  1. Kies Teken uit
Meer as een toestel met dieselfde rekening

Jy kan aangemeld word op meer as een toestel

Gebruik dieselfde rekeningbewyse en data sal oor al jou web- en foonapparate sinkroniseer.


Hoe het ons gevaar?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)